informacje dodatkowe

Redakcja

AAA

Agnieszka Berlińska
redaktor naczelna

Joanna Wichowska
redaktor prowadzący

Michał Banasiak
sekretarz redakcji

Katarzyna Biernacka
fotoedycja

Monika Wojtasik
produkcja materiałów wideo

Paulina Jeske-Choińska
korekta

współpraca: Milena Rahid Chehab, Marcin Chłopaś, Marta Lipko, Marcin Malicki, Monika Mokrzycka-Pokora, Monika Powalisz, Agnieszka Rasmus-Zgorzelska, Agnieszka Słodownik, Paweł Soszyński, Jacek Tomczuk, Katarzyna Tórz

wersja angielska: Arthur Barys, Jan Szelągiewicz, Michał Banasiak

współpraca: Krzysztof Heymer, Wojciech Góralczyk, Maciej Kositorny

kontakt: ekk.redakcja@nina.gov.pl

odsłuchaj zawartość strony wersja do druku