idea / prezydencja

POZNAŃ: „Old Music – New Dance” i „Poznań Baroque”

W ramach listopadowego projektu  Barok Re:wizje w Poznaniu odbędzie się laboratorium choreograficzne „Old Music – New Dance” oraz festiwal muzyki dawnej „Poznań Baroque”.

 

„Old Music – New Dance”
4-27 listopada 2011

Laboratorium choreograficzne skupiać się będzie  na wnikliwej analizie teoretycznych założeń  muzyki barokowej (jej niezwykłego bogactwa zarówno pod względem form, jak i sztuki kompozycji)  i samego baroku, próbując określić jej esencję i oddać ją w choreografii. Młodzi choreografowie z Polski, Danii i Cypru spróbują przełożyć odkrycia barokowych artystów na język współczesnej choreografii,  odzierając „barokowość” z jej potocznego, często pejoratywnego, rozumienia i odsłaniając fascynującą różnorodność strukturalnych rozwiązań i elokwencję w operowaniu emocjami i oddziaływaniu na widza. Wszystko to, by zainspirować analogiczne rozwiązania choreograficzne dzisiaj, odejść od powierzchowności, z jaką traktowana jest bardzo często muzyka barokowa w kontekście współczesnego tańca.

Projekt zakłada warsztat choreograficzny, w ramach którego młodzi artyści, wspierani przez muzykologów i dramaturgów, będą skupiać się na analizie wybranych dzieł muzyki barokowej i poszukiwać w nich inspiracji dla konkretnych rozwiązań  choreograficznych, zarówno w warstwie formalnej, jak i na poziomie afektów (używając pojęcia z barokowej teorii). Ideałem będzie znalezienie takiej formy choreograficznej, w której prezentacja emocji nie musi prowadzić do wielokrotnie skompromitowanej, nadmiernej emocjonalności; nadzieją – powrót emocji na taneczne sceny, skąd znikły zanegowane przez konceptualnych choreografów w l. 90 ubiegłego wieku … w ten sposób koncept i afekt zyskają być może szansę, by dzięki barokowi zawrzeć miedzy sobą pakt o nieagresji…

Partnerzy projektu: PELMA / Cypr ; Dansens Hus  Oslo / Dania.

„Poznań Baroque”
3-27 listopada 2011

Festiwal będzie poświęcony szeroko pojętej muzyce dawnej, z naciskiem na muzykę barokową i obejmie kilka niezależnych nurtów artystycznych i repertuarowych. Festiwalowi słuchacze będą mieli szansę zapoznać się z muzykami i zespołami muzycznymi, które w ciągu ostatnich 10 lat pojawiały się regularnie w Poznaniu i aktywnie przyczynili się do stworzenia w Poznaniu ważnego ośrodka muzyki dawnej. W poznaniu zagrają więc między innymi Arte dei Suonatori – najlepszy polski zespół barokowy ostatniej dekady, Orchestra Libera Classica i Hidemi Suzuki – najważniejsza azjatycka orkiestra wykonująca muzykę klasyczną i romantyczną na dawnych instrumentach, Al Ayre Espanol i Eduardo López Banzo, którą fani muzyki klasycznej pamiętają z sensacyjnych koncertów i nagrań dokonanych w latach 90. ubiegłego wieku czy Holland Baroque Society – zdecydowanie najciekawsza orkiestra młodego pokolenia w Holandii.

W ramach „Poznań Baroque” odbędzie się też prestiżowy projekt „Génération Baroque”. To jeden z kilku najważniejszych projektów europejskich skierowanych do studentów oraz młodych muzyków, którzy rozpoczynają swoją przygodę z muzyką dawną na poziomie profesjonalnym. Projekt powstał z inicjatywy francuskiego klawesynisty, organisty i dyrygenta, Martina Gestera i jest nową forma realizowanego przez wiele lat przedsięwzięcia pod nazwą „Studio du Parlement de Musique”.

„Génération Baroque” stanowi nawiązanie do charakterystycznej dla sceny muzyki dawnej formy przekazywania doświadczeń muzycznych „w procesie twórczym”, a nie w standardowym systemie akademickim. Skierowane jest przy tym do muzyków z całej Europy.