idea / prezydencja

LUBLIN: Partnerstwo Wschodnie

Osnową projektów realizowanych w Lublinie będzie współpraca w ramach czwartej platformy tematycznej Partnerstwa Wschodniego.

XII Międzynarodowy Festiwal „Najstarsze pieśni Europy. Tradycja i awangarda”
6-12 października 2011


W trakcie Festiwalu „Najstarsze Pieśni Europy” prezentowane są bogate tradycje śpiewacze kontynentu: setki stylów wykonawczych, instrumentariów, środków formalnych występujących zarówno w środkowej części Europy, jak i na jej odległych krańcach. W trakcie festiwalu występują wykonawcy ze wsi oraz artyści z miasta rekonstruujący i wykonujący archaiczne pieśni, których twórczość poprzedzona jest latami pracy i badań. Festiwal stawia sobie za cel prezentowanie tych artystów i środowisk.
W związku ze specjalną edycją XII Festiwalu „Najstarsze pieśni Europy. Tradycja i awangarda” związaną z Prezydencją Polski w UE, program festiwalu poszerzony będzie o udział artystów reprezentujących inne gatunki muzyki: muzykę współczesną, jazz, rock, którzy szukają inspiracji w starych tradycjach muzycznych.

Na festiwal złożą się koncerty, konferencja, warsztaty i projekcje filmów.

Dyrektorem artystycznym festiwalu jest Jan Bernad.

Festiwal Konfrontacje Teatralne
14-22 października

Szesnasta edycja festiwalu zakłada kontynuację kilkuletniego programu konfrontacji rosyjskiej tradycji teatralnej z ofertą wybranego, ciekawego pod względem artystycznym, rejonu geograficznego. W roku 2011, roku promocji idei współpracy z krajami Partnerstwa Wschodniego, obszarem tym są właśnie kraje Partnerstwa – ze szczególnym uwzględnieniem najciekawszych artystycznie Białorusi, Ukrainy i Gruzji.

Pierwszym tematem „Konfrontacji” będzie nowa interpretacja i poszukiwanie nowych kluczy formalnych dla prezentacji wielkich dzieł klasyki literatury europejskiej, drugim – gorący społecznie problem migracji, uchodźctwa i wspólnej egzystencji zwaśnionych narodów.

Najciekawsze spektakle dotykające tej właśnie problematyki stanowić będą program głównej międzynarodowej części festiwalu. Równolegle z nią realizowane będą prezentacje awangardowych twórców poruszających się w obszarze teatru fizycznego – w ramach nurtu MAAT – niezależnego wcześniej festiwalu, który połączył się z Konfrontacjami Teatralnymi, by stworzyć większą szansę na wzajemne spotkanie artystów i ich twórczy dialog.

Obok wspomnianych prezentacji silny nacisk położony zostanie na „showcase lubelski” – prezentacje osiągnięć artystów lubelskich i z Lublinem związanych. Dodatkowo, ta część festiwalu podkreślać będzie szczególne wydarzenia w lokalnym życiu artystycznym – w roku 2011 świętować będziemy jubileusz 40-lecia Teatru Provisorium.

Poza prezentacjami teatralnymi festiwal chce promować młodych awangardowych artystów sztuk wizualnych w przestrzeni publicznej miasta.

„Mindware. Technologie dialogu
22 września – 31 października 2011

Rezydencja Artystyczna skierowana jest do młodych artystów i krytyków z Europy Wschodniej, pracujących w różnych dziedzinach sztuk wizualnych w kontakcie/zderzeniu z artystami z Polski oraz innych krajów Unii Europejskiej.

Do udziału w projekcie zostaną zaproszeni artyści z krajów Europy Wschodniej, Polski i Unii Europejskiej, a także krytycy sztuki z krajów Europy Wschodniej. Będą to artyści, którzy swoimi pracami nawiązują do dialogu społecznego w przestrzeni publicznej. Efektem pracy Rezydentów mają być realizacje indywidualne i/lub zespołowe, wpisane w przestrzeń miasta: instalacje artystyczne, aranżacje urbanistyczne, działania performatywne.

 

Partnerzy: UM Lublin, Warsztaty Kultury, Centrum Kultury Lublin, Międzynarodowy Ośrodek Inicjatyw Twórczych Rozdroża