idea / prezydencja

KRAKÓW: spotkanie IETM i Reminiscencje Teatralne

W październiku w Krakowie odbędzie się jubileuszowe spotkanie IETM, któremu towarzyszyć będzie 36. edycja Krakowskich Reminiscencji Teatralnych.

 

IETM „PARTY”
6-9 października 2011

International Network For Contemporary Performing Arts to sieć skupiająca rozmaite organizacje z całego świata, działające w obszarze sztuk performatywnych. Spotkanie IETM w Krakowie z kilku co najmniej powodów będzie wyjątkowe – to nie tylko pierwszy zjazd organizacji w Polsce, ale też zjazd w 30-lecie organizacji. O ile wiosenne spotkanie w Sztokholmie upływać będzie pod hasłem świętowania tego, co było, konferencja w Krakowie – obok naturalnej konotacji „PARTY – świętujemy 30 lat”, powinna być przede wszystkim okazją do wyznaczenia dla organizacji celu na najbliższą przyszłość.

Zgodnie z przygotowanym przez IETM trzyletnim planem działania, sieć ma się skupić w najbliższych latach na gromadzeniu biblioteki dobrych praktyk, oraz ich analizowaniu i przetwarzaniu, z naciskiem na mapowanie aktualnych obszarów artystycznych poszukiwań, formatów prezentacji, ze szczególnym naciskiem na efekty zwiększonej mobilności twórców i rolę producentów w procesie twórczym, a także nowe modele działalności artystycznej.

Dodatkowo IETM dąży do rozmontowania „konferencyjnej” formuły spotkań, na rzecz formuły aktywnie angażującej jak największą liczbę uczestników (internet).

Kluczem tematycznym dla dyskusji będzie słowo „party” rozumiane także jako partia. W tej części debaty omówione zostaną metod na umieszczenie kultury w odpowiednim odniesieniu wobec pozostałych dziedzin życia politycznego i ekonomicznego („Put the culture where it belongs”). Obszar kultury jest powszechnie spychany na margines, podczas gdy stanowi bazę i pożywkę dla sektora kreatywnego, będącego najsilniej rozwijającym się obszarem ekonomii w świecie postindustrialnym, jak również obszarem przynoszącym największy zwrot netto zarówno dla graczy otwartego rynku jak tez dla budżetów państwowych.

„Party” to także „partycypacja”. Dyskusja będzie dotyczyła współpracy środowiska w celu wypracowania wspólnego głosu i realnej siły dla przeprowadzenia zmian w prawodawstwie ponadnarodowym, nie tylko dla dobra środowiska (zabezpieczenia społeczne, prawo do pracy laboratoryjnej), ale dla lepszego wykorzystania sztuki w dialogu społecznym.

Krakowskie Reminiscencje Teatralne
6-12 października 2011

36. edycja Krakowskich Reminiscencji Teatralnych (KRT) będzie wyjątkowa pod wieloma względami. 35. jubileuszowa edycja, która odbyła się pod hasłem „Demontaż utopii” miała stać się swego rodzaju symbolicznym zamknięciem pewnego etapu, podsumowaniem historii i zaczęciem jej od nowa. 36 lat istnienia to jak na festiwal teatralny rzecz niezwykła, niewiele jest festiwali na świecie, które mogą się pochwalić tak długą historią.

Wyjątkowość 36. edycji zacznie się od wyjątkowej daty – festiwal tradycyjnie odbywający się na wiosnę, tym razem przeniesie się na początek października. Powód jest niebagatelny – Reminiscencje będą towarzyszyć spotkaniu międzynarodowej sieci IETM. Spotkanie to, po raz pierwszy odbywające się w Polsce, w ramach programu kulturalnego Polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej, będzie jednocześnie celebracją 30-lecia powstania sieci.

I dlatego też program festiwalu będzie wyjątkowy: będzie obszerną prezentacją teatru polskiego i artystów z krajów należących do Partnerstwa Wschodniego oraz Rosji. Hasłem wywoławczym festiwalu będzie temat niezwykle dziś aktualny: zjawisko sieciowania, międzynarodowej i międzykulturowej współpracy, w dzisiejszym globalnym świecie coraz bardziej niezbędnej i pomagającej nam w tego świata zrozumieniu. Oprócz IETM na KRT odbędzie się pierwsze spotkanie właśnie tworzonej sieci Eastern Europe Performing Arts Platform; artyści z różnych krajów spotkają się podczas przygotowywania wspólnych projektów; w trakcie KRT będzie też miało miejsce spotkanie nieformalnej sieci europejskich festiwali Theatre/Festivals in Transition (FIT), do której należą Reminiscencje.

Na festiwalu wystąpią także teatry z Niemiec w ramach „Sezonu Północnej Nadrenii i Westfalii w Polsce”. Celem tego projektu jest zainicjowanie i promowanie współpracy między polskimi i niemieckimi instytucjami oraz artystami z Nadrenii i Westfalii, a także umocnienie już istniejących kontaktów w celu stworzenia długotrwałej międzynarodowej współpracy.Jedna z produkcji będzie pochodziła z Schauspielhaus w Bochum, a druga z Schauspielhaus w Kolonii. Obie sceny są doskonałe, bardzo liczą się we współczesnym teatrze niemieckim. Teatr w Bochum prowadzony jest przez Anselma Webera, który zaprasza do współpracy reżyserów ze świata, również z krajów tak nieoczywistych, jak Turcja czy Tunezja. Natomiast Schauspielhaus w Kolonii pod kierownictwem Karin Beier święci ostatnimi czasy wielkie triumfy i został uznany za „Teatr Roku 2010” przez niemieckich krytyków teatralnych – to najbardziej prestiżowa nagroda, jaką teatr w Niemczech może otrzymać. Trzecie przedstawienie będzie autorstwa jednego z teatrów niezależnych, bowiem scena offowa Nadrenii i Westfalii jest niezwykle bogata i urozmaicona. Wszystkie spektakle z Niemiec będą po raz pierwszy pokazywane w Polsce.

Pokazom spektakli i projektów na festiwalu towarzyszyć będą – już tradycyjnie – spotkania z twórcami, dyskusje i wystawy.

Podczas festiwalu odbędzie się również warsztat dla uczestników projektu „Festival Lab” oraz zaprezentowana zostanie specjalna koprodukcja teatralna, powstała w wyniku rezydencji wybranego uczestnika projektu. Projekt „Festival Lab” to trzeci z kolei projekt nieformalnej sieci europejskich festiwali Theatre/Festivals in Transition (FIT). Skierowany jest on do młodych kuratorów i producentów teatralnych, z których będą się wywodzić przyszli dyrektorzy międzynarodowych festiwali.

 

Partnerzy: UM Kraków, Centrum Kultury Rotunda, Krakowskie Biuro Festiwalowe, IETM, Fundacja Tone – Muzyka i Nowe Formy Sztuki