idea / prezydencja

BIAŁYSTOK: Podróż na Wschód

„Podróż na Wschód” to międzynarodowy projekt Galerii Arsenał w Białymstoku. Na wystawie zostaną pokazane prace artystów z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Ukrainy, a także z Polski.

 

5 sierpnia – 30 września 2011

W związku z prezydencją Polski w Unii Europejskiej w Galerii Arsenał w Białymstoku powstanie wystawa „Podróż na Wschód”. Polska obok Szwecji jest inicjatorem projektu Partnerstwa Wschodniego – na wystawie zostaną więc pokazane prace artystów z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy, a także z Polski.

Kuratorzy nie będą jednak ani grupować prac w kącikach narodowościowych, ani też udawać, że kwestia tożsamości i przynależności państwowej jest niewidzialna. Artysta nigdy nie tworzy w oderwaniu od środowiska, w którym żyje – społeczeństwa, historii, lokalnych fantazmatów, a na poziomie warsztatu – uczelni artystycznych, galerii, kuratorów i krytyków sztuki.

Artyści zaproszeni do Białegostoku podejmą dialog z twierdzeniem Edwina Bendyka, według którego rozwiązaniem różnych globalnych bolączek jest tworzenie stosunków międzyludzkich opartych na miłości, a nie konkurencji, hierarchii, dominacji. „Podróż na Wschód” odejdzie od definicji miłości jako uczucia łączącego dwoje ludzi – skupi się na pozytywnych emocjach, dzięki którym powstają często alternatywne wobec państwa i kapitału powiązania ludzi na całym świecie.

Jaką rolę, zdaniem artystów, odgrywają te emocje w postkomunistycznym społeczeństwie? Czy budowanie nowego kapitału społecznego na pozytywnych relacjach jest jedynie utopią?

Projekt będzie miał charakter otwarty, złożą się na niego różnorodne ścieżki uczestnictwa i interpretacji: od oglądania i słuchania po dialog, współuczestnictwo i pisanie. W ramach wydarzenia zgromadzone zostaną obiekty, zorganizowane spotkania, dyskusje, wykłady, warsztaty, działania performatywne i instalacje w miejscach publicznych.

Kuratorki : Monika Szewczyk i Anna Łazar.