informacje dodatkowe

"Kultura w płynnej nowoczesności"

AAA

Z okazji Europejskiego Kongresu Kultury, organizowanego przez Narodowy Instytut Audiowizualny we Wrocławiu, 12 maja ukazała się najnowsza książka profesora Zygmunta Baumana „Kultura w płynnej nowoczesności” wraz z filmem Krzysztofa Rzączyńskiego „Miłość, Europa, świat Zygmunta Baumana”.

Zygmunt Bauman, jeden z najważniejszych twórców koncepcji ponowoczesności i najbardziej wpływowych myślicieli społecznych na świecie, w swojej książce sięga do genezy pojęcia „kultura”, analizuje procesy, którym podlegała w przeszłości i podlega obecnie, wskazuje na zagrożenia i szanse jej rozwoju w przyszłości. Wyjaśnia, jak współczesną kulturę determinują tempo zmian zachodzących w otaczającej nas rzeczywistości – zwłaszcza mechanizmy wolnego rynku, sytuacja gospodarcza i postępujący proces globalizacji, a przede wszystkim „kompulsywna i obsesyjna «modernizacja»”. Czytamy w niej m.in.: „Kultura składa się dziś z ofert, nie nakazów; z propozycji, a nie norm. Nie posiada „ludu” do oświecania i uszlachetniania; posiada natomiast klientów do uwodzenia. Uwodzenie, w odróżnieniu od oświecenia czy uszlachetnienia, nie jest zadaniem do jednorazowego, raz-na-zawsze spełnienia, lecz niekończącą się czynnością. Funkcją kultury nie jest zaspokajanie istniejących potrzeb, ale stwarzanie nowych. Jej troską naczelną jest zapobieganie satysfakcji, która nie pozostawiłaby miejsca dla dalszych, nowych i jeszcze niezaspokojonych pożądań i zachcianek.”

Zawarte w książce refleksje wyznaczają ramy intelektualne Europejskiego Kongresu Kultury. Są inspiracją i punktem wyjścia do rozważań o kondycji i przyszłości współczesnej kultury. Ale nie tylko. Jak pisze we wstępie redaktor wydawnictwa, Paweł Goźliński: „Kultura w płynnej nowoczesności” jest „wezwaniem do rewolucji na temat naszych wyobrażeń, zrutynizowanych interpretacji, które zamiast zbliżać nas do istoty kulturowego procesu (jesteśmy naraz „sprawcami” i„ofiarami”), zaciemniają nam jego obraz. Wezwaniem radykalnym, domagającym się nie tylko nowych kulturowych wizji, ale też pełnego w nie zaangażowania. Dlatego czytanie Baumana nie jest bezpieczną konsumpcją kolejnych idei. Jest zobowiązaniem. Jeśli więc woli ktoś pozostać na bezpiecznej pozycji zdystansowanego „krytyka kultury”, nie dla niego jest „Kultura w płynnej nowoczesności”. To książka performance. Książka, która działa”.

Zarówno książka, jak i film, powstały w ramach Krajowego Programu Kulturalnego Polskiej Prezydencji 2011, którego organizatorami są Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowy Instytut Audiowizualny.

Premiera wydawnictwa odbywa się w ramach Warszawskich Targów Książki.
Na stronie culturecongress.eu publikujemy fragmenty.

W Polsce książka ukazuje się nakładem Narodowego Instytutu Audiowizualnego i Agora S.A. Dostępna w księgarniach od 17 maja.

Angielskojęzyczna wersja, w tłumaczeniu Lidii Bauman, ukaże się w Wielkiej Brytanii 10 czerwca nakładem wydawnictwa Polity Press.

odsłuchaj zawartość strony wersja do druku

TAGI: Zygmunt Bauman, ponowoczesność, postmodernizm, kultura