kongres / ludzie

Oliver Herrgesell

Data i miejsce urodzenia: 1962, Austria

Miejsce zamieszkania: Luksemburg, Luksemburg

Dziedzina: dziennikarstwo, zarządzanie mediami

Udział w EKK: uczestnik dyskusji

fot. Paul Schirnhofer

Dziennikarz, reporter i redaktor, a potem szef zajmujący się komunikacją w wielkich korporacjach. Pracował w mediach austriackich i niemieckich – dla gazet „Die Woche” i „Berliner Zeitung”, magazynów „Wiener”, „Tempo” i „Stern” oraz stacji telewizyjnych ORF i Premiere. Za swoją pracę dziennikarską był kilkakrotnie nagradzany.

Później, jak sam przyznaje, stanął po drugiej stronie barykady – jako osoba zarządzająca mediami. Od końca lat 90. jest związany z wielkimi korporacjami. W latach 1999-2006 budował międzynarodowy wizerunek firmy Bertelsmann AG. Pełnił tam funkcję rzecznika prasowego i zastępcy dyrektora do spraw komunikacji wewnętrznej. Od 2006 jest wiceprezesem do spraw marketingu i komunikacji, mającej swoją bazę w Luksemburgu, RTL Group – telewizyjnego oddziału Bertelsmanna.

„Tożsamość dziennikarza jest kształtowana przez zwątpienie (w tym zwątpienie na swój własny temat i lęk przed przyszłością), w pracy PRowca natomiast liczy się umiejętność identyfikowania i uwypuklania pozytywnych aspektów.”

Herrgesell angażuje się też w sprawy społeczne i działalność na rzecz ekologii. W RTL-u prowadzi wewnętrzny program „environMINDteam”, od 2010 należy do organizacji Save the Children.