idea / organizatorzy

Narodowy Instytut Adudiowizualny

AAA

Narodowy Instytut Audiowizualny to centralny ośrodek specjalizujący się w digitalizacji i koordynujący program zachowania, rozbudowy i udostępniania cyfrowego dziedzictwa kulturowego. Podlega Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Narodowy Instytut Audiowizualny został powołany 1 kwietnia 2009 roku, w wyniku przemianowania - działającego od roku 2005 - Polskiego Wydawnictwa Audiowizualnego. Tym samym znacząco rozszerzone zostały cele statutowe instytucji. Oprócz prowadzonej dotychczas działalności wydawniczej, rejestrowania najbardziej wartościowych zjawisk polskiej kultury oraz aktywnego współtworzenia kulturowego dyskursu, misją Narodowego Instytutu Audiowizualnego jest systematyczna digitalizacja i upowszechnianie dostępu do zrekonstruowanych i zapisanych cyfrowo materiałów.

Od 1 lipca do 31 grudnia 2011 roku Polska będzie przewodniczyć pracom Rady Unii Europejskiej. Prezydencja, oprócz wymiaru ściśle politycznego, jest także okazją do budowania wizerunku państwa, które ją sprawuje. W działaniach promujących Polskę w Unii Europejskiej od lat ważną rolę pełni kultura, dlatego w przygotowania do pierwszej polskiej Prezydencji zostały zaangażowane instytucje kulturalne. Narodowemu Instytutowi Audiowizualnemu, decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, została powierzona koncepcja i realizacja Krajowego Programu Kulturalnego Polskiej Prezydencji, Instytutowi Adama Mickiewicza – koncepcja i realizacja wydarzeń kulturalnych, które odbędą się za granicą.

Narodowy Instytut Audiowizualny przygotowuje program, którego głównym przesłaniem jest – zgodnie z wnioskami raportu Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów „Polska 2030” – potencjał kultury jako narzędzia zmiany społecznej. Akcentuje rolę sztuki w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego i kreatywności nie tylko w obszarze kultury, ale także w dziedzinach pozornie odległych, takich jak ekonomia czy przemysł. Chcemy podkreślić aktywny udział w tych procesach organizacji pozarządowych i oddolnych inicjatyw kulturalnych oraz podjąć temat Partnerstwa Wschodniego.

www.nina.gov.pl