wolna strefa / strefa NGO

Dobre praktyki

Większość organizacji pozarządowych boryka się z tymi samymi problemami. Dlatego postanowiliśmy pokazać, jak rozwiązują je eksperci i jak radzą sobie z nimi polscy aktywiści.

Prezentujemy relacje z warsztatów dla organizacji pozarządowych, teksty ekspertów od polityki kulturalnej i lobbingu oraz reportaże studentów Instytutu Reportażu w Warszawie.

Od czerwca 2010 roku Narodowy Instytut Audiowizualny organizuje warsztaty, których celem jest pomoc organizacjom pozarządowym działającym w obszarze społeczno-kulturalnym w dostosowaniu się do zmian zachodzących w naszym społeczeństwie. Prowadzą je eksperci z wieloletnim doświadczeniem zarówno w sektorze pozarządowym, jak i w oficjalnych instytucjach kultury i edukacji.