kongres / aktualności

Zapraszamy przedstawicieli NGOsów na kolejny warsztat. Ilość miejsc ograniczona!

20.06.2011

Narodowy Instytut Audiowizualny zaprasza na kolejny warsztat dla przedstawicieli społeczno-kulturalnych organizacji pozarządowych w Polsce.

Tym razem tematem spotkania będzie „Bierność i aktywność: jakie są bariery zaangażowania i jak je przełamać?”, a poprowadzi je Anna Giza-Poleszczuk, doktor habilitowany, pracownik Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie kieruje Pracownią Badań nad Kapitałem Społecznym.

Warsztat odbędzie się w piątek, 24 czerwca w godzinach 10-17 (z przerwą obiadową) w siedzibie Narodowego Instytutu Audiowizualnego, ul. Wałbrzyska 3/5 w Warszawie.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Oferujemy także pokrycie kosztów podróży do/z Warszawy oraz obiad w przerwie warsztatów.

Informacje: warsztaty@nina.gov.pl
Zapisy: formularz zgłoszeniowy

Na zgłoszenia czekamy do 22 czerwca b.r. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.