Teatr Polski we Wrocławiu

Gmach Teatru Polskiego we Wrocławiu wzniesiony został w 1906 roku z inicjatywy wrocławskiego kupca – Paula Auerbacha. Autorem projektu, z elewacją utrzymaną w duchu późnej secesji, był berliński architekt Walter Hentschel.  Pierwotnie w budynku znajdowała się wrocławska operetka nosząca nazwę Schauspielhaus. Był to budynek nowoczesny pod względem funkcjonalnym i technicznym. Zastosowano w nim konstrukcję żelbetową, która posłużyła siedem lat później przy budowie Hali Stulecia.

Budynek, zniszczony pod koniec II wojny światowej, został odbudowany w 1950 roku jako siedziba Teatru Polskiego. W 1994 roku w wyniku pożaru całkowitemu zniszczeniu uległa widownia teatralna. Po niezbędnych renowacjach teatr, z nową widownią projektu Wiktora Jackiewicza, wznowił swoją działalność w 1996 roku.

Obecnie Teatr Polski składa się z trzech scen: Sceny Kameralnej (przy ul. Świdnickiej 28), Sceny na Świebodzkim (pl. Orląt Lwowskich 20c) oraz Sceny im. Jerzego Grzegorzewskiego – mieszczącej się w głównej siedzibie Teatru Polskiego, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 3.


odsłuchaj zawartość strony wersja do druku