A Soul For Europe

AAA

Miejsce zamieszkania: Amsterdam, Holandia / Bruksela, Belgia / Berlin, Niemcy / Porto, Portugalia / Belgrad, Serbia / Tbil

Dziedzina: orędownictwo kulturalne

Udział w EKK: uczestnik dyskusji, kurator wydarzenia

fot. A Soul for Europe/Yehuda Swed

“A Soul for Europe” to nieformalna inicjatywa obywatelska prężnie działająca na poziomie europejskim; konsekwentnie i bardzo skutecznie lobbuje na rzecz takiej Europy, która uznaje ważność kultury dla procesu budowania tożsamości i integracji: strategiczni członkowie ASfE, do których zaliczają się aktywiści z 21 państw, postawili sobie za cel uświadomienie europejskim politykom i ludziom kultury, że kultura nie może być traktowana jako jeden z wyodrębnionych elementów budżetów unijnych i debat sektorowych, ale powinna stanowić ważny, jeśli nie kluczowy, punkt odniesienia wszystkich politycznych decyzji i ustaw, ponieważ stanowi nadrzędny czynnik integracji.

“A Soul for Europe” ma swoje biura w Brukseli, Amsterdamie, Berlinie, Belgradzie, Porto i Tbilisi. 55 członków Grupy Strategicznej (Strategy Group) – do której należą przedstawiciele wielu różnych dziedzin: od ludzi zajmujących się kulturą, nauką, mediami, po businessmanów – działa wśród lokalnych społeczności, wcielając tym samym w życie ideę Europy należącej do Europejczyków, a nie Europy należącej do instytucji i struktur administracyjnych. Ich działania przyczyniają się do budowy społeczeństwa obywatelskiego. Łącznikiem pomiędzy “A Soul for Europe” a decydentami z Parlamentu Europejskiego jest ponadpartyjna Parlamentarna Grupa Robocza („Parliamentarian Working Group”) złożona z polityków i niezależnych doradców. Przemyślana i konsekwentna strategia stosowana przez “A Soul for Europe” przyniosła wiele konkretnych rozwiązań, a także przyczyniła się do powstania i realizacji długoterminowych projektów społeczno-kulturalnych w całej Europie.

Organizacyjnym zapleczem ASfE są cztery europejskie biura prowadzone przez następujące instytucje: Felix Meritis Foundation w Amsterdamie, Stiftung Zukunft Berlin, the European House for Culture in Brussels and Setepés w Porto. Partnerskie biura działają w Belgradzie (The Cultural Front Belgrade) i w Tbilisi (Stichting Caucasus Foundation). 

Więcej informacji o działalności ASfE znajduje się na stronie www.asoulforeurope.eu.

odsłuchaj zawartość strony wersja do druku