idea / organizatorzy

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

AAA

Pamiętając o przeszłości, patrzymy w przyszłość.

Ministerstwo  Kultury   i  Dziedzictwa Narodowego  realizuje  politykę   państwa  w   zakresie wykonywania i koordynacji  zadań   związanych z kulturą – teatrem, filmem, muzyką, baletem, operą, sztukami plastycznymi, edukacją kulturalną oraz promocją kultury polskiej na arenie międzynarodowej i współpracą międzynarodową w dziedzinie kultury. Resort kultury realizuje również zadania  związane z ochroną dziedzictwa  kulturowego  i odzyskiwaniem   polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą. Ponadto, jest odpowiedzialny za ochronę praw autorskich i praw pokrewnych, która jest niezbędnym warunkiem rozwoju kultury oraz europejską agendę audiowizualną.   

Wejście do Unii Europejskiej nałożyło na Polskę wiele obowiązków, choć stworzyło również możliwości korzystania nie tylko z nowych źródeł finansowania, ale również z doświadczeń europejskich w zakresie wspierania i ochrony kultury.  W związku z przygotowaniami do Przewodnictwa Polski w Radzie UE, Ministerstwo przygotowuje i nadzoruje krajowy i zagraniczny program kulturalny Prezydencji.

Więcej informacji o działalności Ministerstwa oraz o kulturze polskiej można znaleźć na stronie: www.mkidn.gov.pl