idea

Organizatorzy

AAA

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego inicjator EKK

Ministerstwo  Kultury   i  Dziedzictwa Narodowego  realizuje  politykę   państwa  w   zakresie wykonywania i koordynacji  zadań  związanych z kulturą oraz promocją kultury polskiej na arenie międzynarodowej i współpracą międzynarodową w dziedzinie kultury.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej

organizator EKK

Narodowy Instytut Audiowizualny autor koncepcji i organizator EKK

Narodowy Instytut Audiowizualny jest też odpowiedzialny za Krajowy Program Kulturalny Polskiej Prezydencji 2011, na który składa się półroczny cykl wydarzeń kulturalnych, których ideą jest „sztuka jako narzędzie przemian społecznych”.

MIASTO Wrocław współorganizator
Komisja Europejska

współfinansowanie EKK

PKO Bank Polski

Mecenas Prezydencji

PKO Bank Polski jest największym i jednym z najstarszych banków w Polsce. W ostatnich latach, w warunkach rosnącej konkurencji i kryzysu finansowego umocnił pozycję krajowego lidera, zajmując wiodącą pozycję w sprzedaży kredytów, a jednocześnie stał się największym pod względem aktywów bankiem Europy Środkowo-Wschodniej.

PZU

Mecenas Prezydencji

PZU jest jedną z najbardziej znanych polskich firm ubezpieczeniowych, a także jednym z liderów gospodarki narodowej. Działalność opiera na trzech wartościach: mądrości, prostocie i wyobraźni. Firma z tak długą historią i takim znaczeniu dla gospodarki narodowej w sposób naturalny angażuje się w ważne sprawy społeczne i kulturalne.