wolna strefa / strefa NGO

Partnerstwo Wschodnie

AAA

Partnerstwo Wschodnie to nie tylko wspieranie rozwoju państw słabszych gospodarczo, ale również wymiana międzykulturowa, z której korzyści czerpią obie strony.

Europejski program Partnerstwa Wschodniego zakłada współpracę 27 krajów Unii z Armenią, Azerbejdżanem, Białorusią, Gruzją, Mołdawią i Ukrainą. Współpraca kulturalna z tymi krajami jest niezwykle potrzebna, przynosi również korzyści dla zaangażowanych organizacji pozarządowych. Jednak sieciowanie polskich NGOsów z państwami Partnerstwa Wschodniego jest bardzo słabo rozwinięte. I to trzeba zmienić!

odsłuchaj zawartość strony wersja do druku