wolna strefa / strefa NGO

Advocacy, czyli orędownictwo

AAA

Lobbing czy orędownictwo?

Termin „Advocacy” oznacza orędownictwo/rzecznictwo interesów. Używamy go tutaj świadomie, unikając innego zwrotu obcojęzycznego – lobbing, które pejoratywnie kojarzy się w niektórych krajach, zwłaszcza byłego bloku wschodniego. Z rzecznictwem interesów wiąże się działanie wspólnotowe, obranie tych samych celów dla dobra ogółu. Pojęcia znane Starej Europie, stanowią zupełnie nowe wyzwanie dla Nowej Europy. Jako reprezentanci Nowej Europy uczymy się na nowo tego, co stanowi dobro publiczne. Jako działacze kultury musimy się nauczyć mówić jednym głosem. Czym jest więc lobbing kulturalny? Jak się go osiąga? Jakie przynosi efekty?

odsłuchaj zawartość strony wersja do druku