wolna strefa / aktywna Europa

Aktywna Europa: Wrocław i okolice

 • Avant Art Festival
  • obszar działania: teatr/performance , muzyka, taniec, sztuki wizualne, działania w przestrzeni publicznej, interdyscyplinarne, edukacja
  • zasięg działania: europejski (Wrocław)
  • www.avantart.pl

 • Design It Poland
  • obszar działania: design/architektura , sztuki wizualne, działania społeczne, działania systemowe (lobbing - rzecznictwo)
  • zasięg działania: europejski
  • www.designitpoland.com

 • Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z MPDz OSTOJA
  • obszar działania: działania społeczne, działania systemowe (lobbing - rzecznictwo), działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  • zasięg działania: regionalny (Wrocław, Dolny Śląsk)
  • www.ostoja.org.pl

 • FUNDACJA SOLAR
  • obszar działania: teatr/performance , muzyka, sztuki wizualne, działania społeczne
  • zasięg działania: europejski (Wrocław, dolnyśląsk, polska)
  • www.fundacjasolar.org

 • Fanaberia Art Club
  • obszar działania: film, muzyka, poezja
  • zasięg działania: europejski (Ostrów Wielkopolski / wielkopolska / Polska)
  • www.fanaberia.art.pl

 • Forum Inicjatyw Kulturalnych
  • obszar działania: film, teatr/performance , muzyka, taniec, sztuki wizualne, literatura, działania społeczne, interdyscyplinarne, edukacja, kultura i dziedzictwo kulturowe Śląska
  • zasięg działania: europejski (Polska)
  • www.kreatorkultury.pl

 • Fundacja "BLIK"
  • obszar działania: sztuki wizualne, edukacja, Fotografia
  • zasięg działania: krajowy (Wrocław/ Polska)
  • www.fundacjablik.pl

 • Fundacja "Kierunek Przygoda"
  • obszar działania: muzyka, taniec, działania społeczne, interdyscyplinarne, edukacja
  • zasięg działania: regionalny (dolny śląsk)
  • kierunekprzygoda.org.pl

 • Fundacja Bente Kahan
  • obszar działania: teatr/performance , muzyka, sztuki wizualne, interdyscyplinarne, edukacja
  • zasięg działania: regionalny (Dolny Śląsk)
  • www.fbk.org.pl

 • Fundacja Dolina Bystrzycy
  • obszar działania: działania w przestrzeni publicznej, interdyscyplinarne, edukacja
  • zasięg działania: regionalny
  • www.dolina-bystrzycy.com

 • Fundacja Dom Pokoju
  • obszar działania: design/architektura , działania społeczne, działania w przestrzeni publicznej, interdyscyplinarne, edukacja historyczna
  • zasięg działania: europejski (Polska i Holandia)
  • www.dompokoju.org

 • Fundacja EkoRozwoju
  • obszar działania: działania społeczne, działania w przestrzeni publicznej
  • zasięg działania: europejski
  • www.eko.wroc.pl

 • Fundacja Imago
  • obszar działania: działania społeczne, edukacja
  • zasięg działania: regionalny (województwo dolnośląskie)
  • fundacjaimago.pl

 • Fundacja Karkonosze -Muzyka Serc

 • Fundacja La Granda
  • obszar działania: design/architektura , film, teatr/performance , muzyka, taniec, sztuki wizualne, działania w przestrzeni publicznej, edukacja
  • zasięg działania: lokalny (Wrocław)

 • Fundacja MOMO
  • obszar działania: sztuki wizualne, działania w przestrzeni publicznej, interdyscyplinarne, Fotografia
  • zasięg działania: krajowy
  • www.fundacjamomo.pl

 • Fundacja Momo

 • Fundacja Na Rzecz Kultury Ottenbreit
  • obszar działania: film, teatr/performance , muzyka, literatura, działania społeczne, działania w przestrzeni publicznej, interdyscyplinarne, edukacja
  • zasięg działania: europejski
  • www.ottenbreit.pl

 • Fundacja Punkt Widzenia
  • obszar działania: działania społeczne, edukacja, działania równościowe
  • zasięg działania: lokalny (Wrocław)
  • www.punktwidzenia.org.pl

 • Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Centrum Dolnośląskie
  • obszar działania: działania społeczne, działania w przestrzeni publicznej, działania systemowe (lobbing - rzecznictwo), interdyscyplinarne, edukacja
  • zasięg działania: regionalny (Wrocław/Województwo Dolnośląskie/ Polska)
  • www.frdl-cd.org.pl

 • Fundacja Rzemiosła Flafi
  • obszar działania: design/architektura , sztuki wizualne, działania społeczne, działania w przestrzeni publicznej, interdyscyplinarne, edukacja
  • zasięg działania: regionalny (Dolnośląskie)
  • flafi.com.pl

 • Fundacja Teatr Nie-Taki
  • obszar działania: teatr/performance , taniec, literatura, działania społeczne, interdyscyplinarne, edukacja, edukacja pozaformalna, międzykulturowość
  • zasięg działania: europejski (Wrocław, Legnica, Dolny Śląsk, Polska)
  • www.teatr-nie-taki.pl

 • Fundacja Ważka
  • obszar działania: sztuki wizualne, działania społeczne, działania w przestrzeni publicznej, interdyscyplinarne, edukacja, edukacja obywatelska, edukacja równościowa
  • zasięg działania: regionalny (Wrocław)

 • Fundacja na rzecz dzieci i młodzieży "Na krańcu tęczy"
  • obszar działania: działania społeczne, interdyscyplinarne, edukacja
  • zasięg działania: lokalny (gmina Kąty Wrocławskie i Mietków)

 • Fundacja na rzecz rozwoju edukacji w krajach rozwijających się - KONTYNENTY
  • obszar działania: działania społeczne, działania w przestrzeni publicznej, działania systemowe (lobbing - rzecznictwo), edukacja
  • zasięg działania: europejski (Afryka)

 • Jimiway - Towarzystwo Adoracji Bluesa i Rocka 70
  • obszar działania: muzyka
  • zasięg działania: europejski (Ostrów Wielkopolski)
  • www.jimiway.pl

 • Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego
  • obszar działania: muzyka, literatura, działania społeczne, działania w przestrzeni publicznej, interdyscyplinarne, edukacja
  • zasięg działania: międzynarodowy (międzynarodowy)
  • www.kew.org.pl

 • Lectorium Rosicrucianum
  • obszar działania: teatr/performance , sztuki wizualne, literatura, działania społeczne, działania w przestrzeni publicznej, działania systemowe (lobbing - rzecznictwo), interdyscyplinarne, edukacja, działania wspierające realizacji hasła "jedność w różnorodności" na różnych poziomach ku
  • zasięg działania: międzynarodowy (Wrocław / Polska)
  • www.rozokrzyz.pl/prezentacje/

 • Legnickie Towarzystwo Społeczno - Kulturalne
  • obszar działania: muzyka, literatura, działania społeczne, działania w przestrzeni publicznej, interdyscyplinarne, edukacja, networking
  • zasięg działania: europejski (Legnica - Warszawa Polska)
  • www.ltsk.pl

 • Niezależna Manufaktura Taneczna
  • obszar działania: teatr/performance , taniec, działania społeczne, edukacja
  • zasięg działania: krajowy (Wrocław Polska)
  • www.nmt.wroclaw.pl/

 • Pandelonis Fundacja na rzecz krzewienia kultury
  • obszar działania: teatr/performance , muzyka, taniec, działania społeczne, interdyscyplinarne, edukacja
  • zasięg działania: regionalny
  • w organizacji

 • Polsko-Czeski Klub Artystyczny Art Club
  • obszar działania: sztuki wizualne, literatura, działania w przestrzeni publicznej, edukacja, poezja, malarstwo
  • zasięg działania: międzynarodowy (Polska, Republika Czeska)

 • Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe
  • obszar działania: działania społeczne, interdyscyplinarne, edukacja, polsko-czeska współpraca naukowa
  • zasięg działania: międzynarodowy (Polska, Czechy)
  • www.pcztn.ioz.pwr.wroc.pl

 • SIETAR Polska
  • obszar działania: działania społeczne, interdyscyplinarne, edukacja, dialog międzykulturowy, trening
  • zasięg działania: europejski
  • www.sietar.pl

 • SITKA
  • obszar działania: muzyka, literatura, interdyscyplinarne
  • zasięg działania: europejski
  • www.sitka.pl

 • STOWARZYSZENIE EDUKACYJNE WIEŻA BABEL
  • obszar działania: , edukacja wielokulturowa
  • zasięg działania: europejski (WROCŁAW, DOLNY ŚLĄSK,)
  • www.wieza-babel.eu

 • Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie "Trampolina"
  • obszar działania: działania społeczne, działania w przestrzeni publicznej, interdyscyplinarne, edukacja
  • zasięg działania: lokalny (Dolny Śląsk)
  • www.sas-trampolina.org.pl

 • Stowarzyszenie Artystyka
  • obszar działania: design/architektura , teatr/performance , sztuki wizualne, działania społeczne, działania w przestrzeni publicznej, interdyscyplinarne, edukacja
  • zasięg działania: regionalny (Dolnośląskie)
  • www.artystyka.org

 • Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Oddziału we Wrocławiu
  • obszar działania: literatura, edukacja, kultura
  • zasięg działania: regionalny (Wrocław, Dolny Śląsk)

 • Stowarzyszenie Charytatywne ROKPA POLSKA
  • obszar działania: działania społeczne, ROKPA jest beneficjentem Brave Festival - wszystkie dochody ze sprzedaży biletów sa przeznaczane na
  • zasięg działania: międzynarodowy (Polska)
  • www.rokpa.org

 • Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych "MOMENTUM"
  • obszar działania: film, teatr/performance , muzyka, taniec, działania w przestrzeni publicznej, edukacja
  • zasięg działania: krajowy (Polska)
  • www.cyrkulacje.com

 • Stowarzyszenie Kultura WROdzona
  • obszar działania: sztuki wizualne, działania w przestrzeni publicznej, interdyscyplinarne, komiks, animacja kulturowa
  • zasięg działania: lokalny (Wrocław)
  • www.kulturawrodzona.pl

 • Stowarzyszenie Lokalnych Ośrodków Twórczych
  • obszar działania: teatr/performance , sztuki wizualne, działania w przestrzeni publicznej, działania systemowe (lobbing - rzecznictwo), interdyscyplinarne, edukacja
  • zasięg działania: krajowy (Wrocław/dolnośląskie/Polska)
  • www.slot.art.pl

 • Stowarzyszenie Lokalnych Ośrodków Twórczych
  • obszar działania: muzyka, działania społeczne, działania w przestrzeni publicznej, interdyscyplinarne, edukacja, Festiwale
  • zasięg działania: krajowy (Polska)
  • www.slot.org.pl

 • Stowarzyszenie Maślice
  • obszar działania: teatr/performance , działania społeczne, interdyscyplinarne, edukacja
  • zasięg działania: lokalny (Wroclaw)
  • www.maslice.org

 • Stowarzyszenie Pożyteczni Producenci Piękna
  • obszar działania: design/architektura , film, teatr/performance , muzyka, taniec, sztuki wizualne, literatura, działania społeczne, działania w przestrzeni publicznej, interdyscyplinarne, edukacja
  • zasięg działania: europejski (Polska)
  • www.3pi.org.pl

 • Stowarzyszenie Promujące Kulturę i Sztukę "Imupulse of Tunes"
  • obszar działania: muzyka, sztuki wizualne, działania społeczne
  • zasięg działania: krajowy (Polen)

 • Stowarzyszenie Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka
  • obszar działania: film, działania społeczne, działania w przestrzeni publicznej, interdyscyplinarne, edukacja, Krzewienie ideii solidarnośći pomiędzy narodami Europy
  • zasięg działania: międzynarodowy (Polska, Republika Czeska, Słowacja)
  • www.spczs.engo.pl/index_pl.php?dzial=historia

 • Stowarzyszenie Transformator Kultury
  • obszar działania: działania społeczne, działania w przestrzeni publicznej, edukacja, promocjia wolontariatu
  • zasięg działania: krajowy (Pzremków, Dolny Śląsk, Polska)
  • www.transformatorkultury.org.pl

 • Stowarzyszenie Transformator Kultury
  • obszar działania: działania społeczne, działania w przestrzeni publicznej, edukacja, promocjia wolontariatu
  • zasięg działania: krajowy (Przemków, Dolny Śląsk, Polska)
  • www.transformatorkultury.org.pl

 • Stowarzyszenie W Cieniu Lipy Czarnoleskiej
  • obszar działania: literatura, działania społeczne
  • zasięg działania: europejski (Jelenia Góra, Wrocław, Polska, Niemcy, USA)
  • www.strumienie.vel.pl

 • Towarzystwo Kultury Czynnej
  • obszar działania: film, teatr/performance , sztuki wizualne, działania społeczne, działania w przestrzeni publicznej, interdyscyplinarne, edukacja
  • zasięg działania: europejski (województwo dolnoślaskie)
  • www.kultura-czynna.art.pl

 • Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia
  • obszar działania: design/architektura , działania społeczne, działania w przestrzeni publicznej, interdyscyplinarne
  • zasięg działania: lokalny (Wrocław)
  • tumw.pl

 • Towarzystwo im. Edyty Stein
  • obszar działania: sztuki wizualne, literatura, działania społeczne, działania w przestrzeni publicznej, interdyscyplinarne, edukacja, dialog międzyreligijny
  • zasięg działania: międzynarodowy (Wrocław, Polska)
  • www.edytastein.org.pl

 • Wiemy czego chcemy
  • obszar działania: działania społeczne, interdyscyplinarne, edukacja
  • zasięg działania: regionalny

 • Wrocławska Pracownia Psychoedukacji i Terapii "Plus"
  • obszar działania: edukacja
  • zasięg działania: regionalny (Dolny Śląsk)
  • www.plus.wroc.pl

 • Zrzeszenie Studentów Polskich
  • obszar działania: film, muzyka, sztuki wizualne, działania społeczne, interdyscyplinarne, edukacja
  • zasięg działania: krajowy (Polska)
  • zsp.pl

 • stowarzyszenie Unia Izerska
  • obszar działania: działania społeczne
  • zasięg działania: europejski (gmina Mirsk, Leśna i Stara Kamienica, województwo dolnośląskie, Polska)
  • www.uniaizerska.org

 • stowarzyszenie kulturalno-artystyczne Rita Baum
  • obszar działania: muzyka, literatura, działania społeczne, działania w przestrzeni publicznej, interdyscyplinarne, edukacja
  • zasięg działania: krajowy (krajowy)
  • www.ritabaum.pl