wolna strefa / aktywna Europa

Aktywna Europa: Warszawa i okolice

 • Agencja PR Pracownia Szumu
  • obszar działania: design/architektura , film, teatr/performance , muzyka, taniec, sztuki wizualne, literatura, działania społeczne, działania w przestrzeni publicznej, działania systemowe (lobbing - rzecznictwo), interdyscyplinarne, edukacja, moda
  • zasięg działania: europejski (Polska)
  • www.pracowniaszumu.pl

 • Bułgarski Instytut Kultury
  • obszar działania: film, teatr/performance , muzyka, taniec, sztuki wizualne, literatura, działania w przestrzeni publicznej, interdyscyplinarne, edukacja
  • zasięg działania: międzynarodowy (Polska, Litwa, Bułgaria)
  • www.bikpolska.pl

 • Centrum Architektury
  • obszar działania: design/architektura , działania społeczne, działania w przestrzeni publicznej, działania systemowe (lobbing - rzecznictwo), edukacja, Cyfrowa dokumentacja dziedzictwa architektury polskie, program rezydencyjne, organizacja wystaw arch
  • zasięg działania: międzynarodowy (Warszawa, Polska i międzynarodowo)
  • www.centrumarchitektury.org

 • Centrum Cyfrowe Projekt: Polska
  • obszar działania: działania społeczne, działania systemowe (lobbing - rzecznictwo), edukacja, internet
  • zasięg działania: krajowy (Polska)
  • centrumcyfrowe.pl

 • Centrum Edukacji Obywatelskiej

 • Europejskie Stowarzyszenie Kultury "Enclave"
  • obszar działania: film, teatr/performance , muzyka, taniec, sztuki wizualne, literatura, działania społeczne, działania w przestrzeni publicznej, interdyscyplinarne, edukacja
  • zasięg działania: europejski (Europa)
  • www.stowarzyszenie-enclave.blogspot.com

 • FUNDACJA MIASTO ANIOŁÓW
  • obszar działania: działania społeczne, działania w przestrzeni publicznej, edukacja
  • zasięg działania: lokalny (Miasto Radom)
  • www.anioly.radom.pl

 • Festiwal FIlmowy Planete Doc - fundacja Okonakino
  • obszar działania: film, teatr/performance , muzyka, sztuki wizualne, literatura, działania społeczne, działania w przestrzeni publicznej, interdyscyplinarne, edukacja
  • zasięg działania: międzynarodowy (Największy festiwal kina dokumentalnego w tej części Europy)
  • www.planetedocff.pl

 • Fundacja ARKA im.Józefa Wilkonia
  • obszar działania: sztuki wizualne, literatura, działania społeczne, edukacja
  • zasięg działania: europejski (Piaseczno,Mazowsze, Polska)
  • www.fundacjawilkonia.pl

 • Fundacja Ad Hoc
  • obszar działania: działania społeczne, interdyscyplinarne, edukacja, nowe technologie
  • zasięg działania: krajowy (Polska)
  • adhoc.org.pl/

 • Fundacja Archeologia Fotografii
  • obszar działania: sztuki wizualne, działania w przestrzeni publicznej, edukacja, fotografia, archiwistyka
  • zasięg działania: europejski (Warszawa/Polska - zasięg międzynarodowy, projekty zagraniczne)
  • www.archeologiafotografii.pl

 • Fundacja Bęc Zmiana
  • obszar działania: design/architektura , teatr/performance , muzyka, sztuki wizualne, działania społeczne, działania w przestrzeni publicznej, interdyscyplinarne, edukacja
  • zasięg działania: międzynarodowy (Polska)
  • www.funbec.eu

 • Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej
  • obszar działania: edukacja
  • zasięg działania: krajowy (Polska)
  • www.ceo.org.pl

 • Fundacja Civis Polonus
  • obszar działania: działania społeczne, działania systemowe (lobbing - rzecznictwo), edukacja
  • zasięg działania: europejski (Polska)
  • www.civispolonus.org.pl

 • Fundacja ContraPunctum
  • obszar działania: film, muzyka, sztuki wizualne, działania w przestrzeni publicznej, interdyscyplinarne
  • zasięg działania: międzynarodowy (Warszawa, Lviv, Kyiv, Tbilisi, Tehertan)
  • contrapunctum.org/

 • Fundacja Cultura Animi
  • obszar działania: muzyka, edukacja
  • zasięg działania: europejski (Polska, Białoruś, Czechy, Niemcy, Słowacja, Ukraina, Węgry)
  • www.cultura.org.pl

 • Fundacja Dialog i Współpraca
  • obszar działania: działania społeczne
  • zasięg działania: międzynarodowy (Polska, Białoruś, Ukraina)

 • Fundacja Działań Kulturalnych i Społecznych
  • obszar działania: design/architektura , film, muzyka, sztuki wizualne, działania społeczne, działania w przestrzeni publicznej, interdyscyplinarne, edukacja
  • zasięg działania: lokalny (Warszawa/polska)
  • www.kepacafe.pl

 • Fundacja Działań Kulturalnych i Społecznych Kępa Cafe
  • obszar działania: działania społeczne, działania w przestrzeni publicznej, interdyscyplinarne
  • zasięg działania: regionalny (saska kępa/warszawa/polska)
  • www.kepacafe.pl

 • Fundacja Edukacyjna Pro Musica
  • obszar działania: muzyka, edukacja
  • zasięg działania: europejski (Polska, Czechy, Ukraina)
  • pro-musica.org.pl

 • Fundacja Feminoteka
  • obszar działania: działania społeczne, działania systemowe (lobbing - rzecznictwo), interdyscyplinarne, edukacja
  • zasięg działania: krajowy (Polska)
  • www.feminoteka.pl

 • Fundacja FilmGramm
  • obszar działania: film, działania społeczne, interdyscyplinarne, edukacja
  • zasięg działania: międzynarodowy (Warszawa, mazowsze, Polska)
  • www.afrykamera.pl

 • Fundacja Form i Ksztaltów
  • obszar działania: design/architektura , działania społeczne, działania w przestrzeni publicznej, interdyscyplinarne, edukacja
  • zasięg działania: europejski (Polska)
  • www.formyiksztalty.pl

 • Fundacja Inna Przestrzeń
  • obszar działania: muzyka, sztuki wizualne, działania społeczne, działania w przestrzeni publicznej, działania systemowe (lobbing - rzecznictwo), interdyscyplinarne, edukacja, prawa człowieka
  • zasięg działania: międzynarodowy (Warszawa, Polska, Europa, Kaukaz)
  • www.przestrzen.art.pl

 • Fundacja Instytut Dialogu i Pokoju Na Świecie
  • obszar działania: film, teatr/performance , muzyka, sztuki wizualne, literatura, działania społeczne, działania w przestrzeni publicznej, interdyscyplinarne, edukacja
  • zasięg działania: międzynarodowy (Polska, Bliski Wschód, Afryka)

 • Fundacja Instytut Reportażu

 • Fundacja Jazz Jamboree
  • obszar działania: muzyka, działania w przestrzeni publicznej, edukacja
  • zasięg działania: międzynarodowy (Polska)
  • www.jazz-jamboree.pl

 • Fundacja Kobieca eFKa
  • obszar działania: literatura, działania społeczne, edukacja, działanie na rzecz kobiet oraz równych szans kobiet i mężczyzn
  • zasięg działania: europejski (Kraków/Polska)
  • www.efka.org.pl

 • Fundacja Kresy-Syberia
  • obszar działania: działania społeczne, edukacja, ochrona dziedzictwa narodowego
  • zasięg działania: europejski (Warszawa/Polska)
  • www.kresy-siberia.org

 • Fundacja Kultury Polskiej
  • obszar działania: design/architektura , film, teatr/performance , muzyka, taniec, sztuki wizualne, literatura, edukacja, ochrona dziedzictwa narodowego w kraju i za granicą
  • zasięg działania: międzynarodowy

 • Fundacja Lokalna Akcja Specjalna
  • obszar działania: działania społeczne, działania w przestrzeni publicznej, interdyscyplinarne, edukacja
  • zasięg działania: krajowy
  • www.fundacja-las.pl

 • Fundacja Nasz Wybór
  • obszar działania: film, działania społeczne, działania w przestrzeni publicznej, edukacja
  • zasięg działania: europejski (Warszawa)
  • www.naszwybor.org.pl

 • Fundacja Nowa Orkiestra Kameralna
  • obszar działania: teatr/performance , muzyka, edukacja
  • zasięg działania: regionalny (Poland: Warsaw based)
  • www.fnok.pl

 • Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana
  • obszar działania: design/architektura , sztuki wizualne, działania społeczne, działania w przestrzeni publicznej
  • zasięg działania: międzynarodowy
  • www.funbec.eu

 • Fundacja Nowoczesna Polska
  • obszar działania: literatura, działania społeczne, działania systemowe (lobbing - rzecznictwo), interdyscyplinarne, edukacja, digitalizacja
  • zasięg działania: europejski (Polska)
  • nowoczesnapolska.org.pl/

 • Fundacja Otwarty Kod Kultury
  • obszar działania: działania systemowe (lobbing - rzecznictwo), interdyscyplinarne, edukacja, Internet
  • zasięg działania: krajowy (Polska)
  • fundacja.czasopism.pl

 • Fundacja Polskiej Sztuki Nowoczesnej
  • obszar działania: design/architektura , sztuki wizualne, działania w przestrzeni publicznej
  • zasięg działania: międzynarodowy (Warszawa/Polska/Unia Europejska)
  • www.atak.art.pl/pl/fundacja/

 • Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia"
  • obszar działania: działania społeczne, działania w przestrzeni publicznej, interdyscyplinarne, edukacja, badania społeczne, partycypacja obywatelska, konsultacje społeczne
  • zasięg działania: krajowy
  • www.stocznia.org.pl

 • Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
  • obszar działania: działania społeczne, działania systemowe (lobbing - rzecznictwo), edukacja, działalaność doradcza i szkoleniowa
  • zasięg działania: międzynarodowy (Polska, Europa Wschodnia, kraje UE, region śródziemnomorski, Azja Centralna)
  • frdl.org.pl

 • Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
  • obszar działania: działania społeczne, interdyscyplinarne, edukacja
  • zasięg działania: europejski (Polska)
  • www.frse.org.pl

 • Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
  • obszar działania: działania społeczne, edukacja
  • zasięg działania: międzynarodowy
  • www.frse.org.pl/

 • Fundacja Scena Współczesna
  • obszar działania: teatr/performance , taniec, edukacja
  • zasięg działania: europejski (Warszawa - Polska - Europa)
  • www.scenawspolczesna.pl

 • Fundacja Sztuki Współczesnej "In Situ"
  • obszar działania: design/architektura , film, muzyka, sztuki wizualne, działania w przestrzeni publicznej, interdyscyplinarne, edukacja
  • zasięg działania: europejski (Polska)
  • www.insitu.pl

 • Fundacja TechSoup
  • obszar działania: działania społeczne, interdyscyplinarne, edukacja, nowe media i nowe technologie
  • zasięg działania: międzynarodowy (34 kraje na świecie)
  • www.fundacjatechsoup.pl

 • Fundacja Twarda Sztuka
  • obszar działania: film, działania społeczne, interdyscyplinarne, edukacja
  • zasięg działania: europejski
  • www.twarda-sztuka.pl

 • Fundacja UPTOWN
  • obszar działania: design/architektura , film, teatr/performance , muzyka, sztuki wizualne, działania społeczne, działania w przestrzeni publicznej, interdyscyplinarne, edukacja
  • zasięg działania: europejski (Polska)
  • www.uptownfoundation.eu

 • Fundacja Warsaw Destination Alliance
  • obszar działania: literatura, promocja kultury, turystyki i inwestycji w Warszawie
  • zasięg działania: europejski (Warszawa, Polska)
  • www.wierszewmetrze.eu

 • Fundacja Warszawska Orkiestra Symfoniczna "Sonata" Im.Bogumiła Łepeckiego
  • obszar działania: muzyka
  • zasięg działania: międzynarodowy (Warszawa / Mazowieckie / Polska)
  • www.sonata.art.pl

 • Fundacja Wiedza Lokalna
  • obszar działania: działania społeczne, działania systemowe (lobbing - rzecznictwo), interdyscyplinarne
  • zasięg działania: europejski (Warszawa/Polska)
  • wiedzalokalna.pl

 • Fundacja Witryna
  • obszar działania: design/architektura , film, teatr/performance , muzyka, taniec, sztuki wizualne, działania w przestrzeni publicznej, interdyscyplinarne
  • zasięg działania: międzynarodowy
  • www.dobrawitryna.eu

 • Fundacja Wspólna Europa
  • obszar działania: działania społeczne, działania w przestrzeni publicznej, interdyscyplinarne, edukacja
  • zasięg działania: europejski (Polska, państwa Partnerstwa Wschodniego)
  • www.eastbook.eu

 • Fundacja Wszystkie Mazurki Świata
  • obszar działania: muzyka, taniec, interdyscyplinarne, edukacja, nie
  • zasięg działania: europejski (Mazowsze)
  • www.festivalmazurki.pl

 • Fundacja na rzecz zbliżania kultur "OPEN ART"
  • obszar działania: film, teatr/performance , muzyka, taniec, literatura, działania społeczne, interdyscyplinarne, edukacja
  • zasięg działania: międzynarodowy
  • www.openart.org.pl

 • Fundacja Świat na Wyciągnięcie Ręki

 • HOBO Art Foundation
  • obszar działania: design/architektura , film, teatr/performance , muzyka, taniec, sztuki wizualne, literatura, działania społeczne, działania w przestrzeni publicznej, działania systemowe (lobbing - rzecznictwo), interdyscyplinarne, edukacja, łączenie działalności artystycznej z działalnością badawczą
  • zasięg działania: europejski (Warszawa/mazowieckie/Polska)
  • www.hoboartfoundation.blogspot.com/ http://hoboartfoundation.org/

 • ICOM

 • Instytut Lecha Wałęsy
  • obszar działania: działania społeczne, działania w przestrzeni publicznej, interdyscyplinarne, edukacja
  • zasięg działania: europejski
  • www.ilw.org.pl

 • Instytut Spraw Publicznych
  • obszar działania: działania społeczne, działania systemowe (lobbing - rzecznictwo), edukacja
  • zasięg działania: europejski (Europa, Polska)
  • www.isp.org.pl

 • Kompott sudio design
  • obszar działania: design/architektura , działania w przestrzeni publicznej
  • zasięg działania: europejski (Warszawa)
  • www.lovekompott.com

 • Koło Naukowe Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego - Edukacji Multimedialnej i Informatycznej
  • obszar działania: film, teatr/performance , muzyka, taniec, sztuki wizualne, literatura, działania w przestrzeni publicznej, interdyscyplinarne, edukacja
  • zasięg działania: międzynarodowy (Warszawa, Polska, Nesna, Norwegia)
  • w budowie

 • Kultura Liberalna
  • obszar działania: literatura, działania społeczne, działania w przestrzeni publicznej, interdyscyplinarne, edukacja, animowanie debaty publicznej, dziennikarstwo społeczne, łączenie szeroko pojętej kultury i humanisty
  • zasięg działania: międzynarodowy (Warszawa, Kraków/Polska)
  • www.KulturaLiberalna.pl

 • Mazowieckie Towarzystwo Kultury
  • obszar działania: sztuki wizualne, literatura, działania społeczne, działania w przestrzeni publicznej, edukacja
  • zasięg działania: regionalny (Warszawa)

 • Miasto w Komie
  • obszar działania: film, działania społeczne, działania w przestrzeni publicznej
  • zasięg działania: krajowy (Polska)
  • miastowkomie.pl

 • Międzynarodowy Instytut Demokracji
  • obszar działania: działania społeczne, działania w przestrzeni publicznej, edukacja
  • zasięg działania: międzynarodowy (kraj)
  • www.mlodziwdemokracji.pl

 • Muzeum Historii Żydów Polskich
  • obszar działania: design/architektura , film, teatr/performance , muzyka, taniec, sztuki wizualne, literatura, działania społeczne, działania w przestrzeni publicznej, działania systemowe (lobbing - rzecznictwo), interdyscyplinarne, edukacja
  • zasięg działania: międzynarodowy

 • Obywatele Kultury
  • obszar działania: działania społeczne, działania systemowe (lobbing - rzecznictwo), interdyscyplinarne, edukacja
  • zasięg działania: europejski (Polska)
  • www.obywatelekultury.pl

 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
  • obszar działania: działania społeczne, działania systemowe (lobbing - rzecznictwo)
  • zasięg działania: europejski
  • www.ofop.eu

 • Platforma River//Cities
  • obszar działania: działania w przestrzeni publicznej
  • zasięg działania: międzynarodowy
  • www.river-cities.net

 • Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan
  • obszar działania: działania społeczne, działania systemowe (lobbing - rzecznictwo)
  • zasięg działania: europejski (Polska, UE)
  • www.pkpplewiatan.pl

 • Polskie Stowarzyszenie Jazzowe
  • obszar działania: muzyka, działania w przestrzeni publicznej, edukacja
  • zasięg działania: międzynarodowy (Polska)
  • www.psj.org,pl

 • Projekt: Polska
  • obszar działania: działania społeczne, działania systemowe (lobbing - rzecznictwo)
  • zasięg działania: krajowy (Polska)
  • www.projektpolska.pl

 • Rada Plastyki - związek stowarzyszeń
  • obszar działania: design/architektura , sztuki wizualne, działania społeczne, działania systemowe (lobbing - rzecznictwo), interdyscyplinarne, edukacja, współpraca międzynarodowa
  • zasięg działania: międzynarodowy (Unia Europejska i Rosja, USA)

 • Res Publica Nowa
  • obszar działania: film, muzyka, literatura, działania społeczne, działania w przestrzeni publicznej, działania systemowe (lobbing - rzecznictwo), interdyscyplinarne
  • zasięg działania: europejski (Polska/Europa Środkowo-Wschodnia)
  • www.res.publica.pl

 • Ruch Stowarzyszeń Regionalnych RP Rada Krajowa
  • obszar działania: sztuki wizualne, literatura, działania społeczne, działania w przestrzeni publicznej, edukacja
  • zasięg działania: krajowy
  • www.ngo24

 • Stowarzyszenie 16 Wersów
  • obszar działania: film, muzyka, sztuki wizualne, działania społeczne, interdyscyplinarne, edukacja
  • zasięg działania: europejski (Polska)
  • www.akademiadzwieku.pl

 • Stowarzyszenie Autorów ZAiKS
  • obszar działania: muzyka, sztuki wizualne, literatura, działania społeczne, działania w przestrzeni publicznej, działania systemowe (lobbing - rzecznictwo), interdyscyplinarne, edukacja, Ochrona Prawa Autorskiego
  • zasięg działania: międzynarodowy (Polska)
  • www.zaiks.org.pl

 • Stowarzyszenie Edukacja i Nauka
  • obszar działania: działania społeczne, interdyscyplinarne, edukacja, nauka
  • zasięg działania: europejski (Warszawa/Mazowsze/Polska/Europa)
  • www.stowarzyszenie.edu.pl

 • Stowarzyszenie Edukacji Artystycznej Ślad-Teatr Academia
  • obszar działania: teatr/performance , taniec, sztuki wizualne, interdyscyplinarne, edukacja
  • zasięg działania: regionalny (Warszawa i okolice)
  • www.teatr-academia.art.pl

 • Stowarzyszenie Inicjatywa Wolna Białoruś
  • obszar działania: działania społeczne, działania systemowe (lobbing - rzecznictwo), interdyscyplinarne, edukacja
  • zasięg działania: europejski (Europa z ukierunkowaniem na Europę Wschodnią,Białoruś,Polska)
  • wolnabialorus.pl

 • Stowarzyszenie Katedra Kultury
  • obszar działania: design/architektura , film, teatr/performance , muzyka, sztuki wizualne, literatura, działania społeczne, działania w przestrzeni publicznej, interdyscyplinarne, edukacja
  • zasięg działania: europejski
  • katedrakultury.pl/

 • Stowarzyszenie Kongres Kobiet
  • obszar działania: działania społeczne, działania w przestrzeni publicznej, działania systemowe (lobbing - rzecznictwo), edukacja
  • zasięg działania: krajowy (Polska)
  • www.kongreskobiet.pl

 • Stowarzyszenie Kwitnących Umysłów
  • obszar działania: literatura, działania społeczne, edukacja
  • zasięg działania: lokalny (Warszawa/Mazowieckie/Polska)
  • sku.dobrze.org/

 • Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
  • obszar działania: działania społeczne, działania w przestrzeni publicznej, interdyscyplinarne, edukacja, promocja sztuki
  • zasięg działania: krajowy (Warszawa)
  • www.otwartedrzwi.pl

 • Stowarzyszenie PR i Promocji Uczelni Polskich "PRom"
  • obszar działania: działania społeczne, działania w przestrzeni publicznej, działania systemowe (lobbing - rzecznictwo), edukacja, wyższa edukacja
  • zasięg działania: europejski (wszystkie ośrodki akademickie w kraju, współpraca z EUPRIO)
  • www.prom.edu.pl

 • Stowarzyszenie Pasaż Antropologiczny
  • obszar działania: działania społeczne, działania systemowe (lobbing - rzecznictwo), interdyscyplinarne, edukacja
  • zasięg działania: europejski (Warszawa, Polska)
  • www.opcit.pl

 • Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna
  • obszar działania: design/architektura , działania społeczne, działania w przestrzeni publicznej, interdyscyplinarne, edukacja, wielokulturowość
  • zasięg działania: krajowy (Polska)
  • pracowniaetnograficzna.blogspot.com/

 • Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna im. Witoda Dynowskiego
  • obszar działania: działania społeczne, interdyscyplinarne, dziedzictwo kulturowe
  • zasięg działania: krajowy (Warszawa/Polska)
  • www.etnograficzna.pl

 • Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA
  • obszar działania: teatr/performance , taniec, działania społeczne, działania w przestrzeni publicznej, interdyscyplinarne, edukacja, promowanie i edukacja w zakresie dramy - "applied drama" i jej wykorzystania w interwenc
  • zasięg działania: krajowy (Warszawa/mazowieckie/Polska)
  • www.stop-klatka.org.pl

 • Stowarzyszenie Praktyków Kultury
  • obszar działania: teatr/performance , muzyka, działania społeczne, działania w przestrzeni publicznej, interdyscyplinarne, edukacja, animacja kultury
  • zasięg działania: lokalny (Warszawa)
  • www.praktycy.org

 • Stowarzyszenie Przyjaciół Galerii "Sztuka Niepełnosprawnych Wśród Nas"
  • obszar działania: taniec, sztuki wizualne, działania społeczne, edukacja
  • zasięg działania: europejski (Warszawa, Mazowieckie, Polska)
  • www.sztuka-niepelnosprawnych.pl

 • Stowarzyszenie Starter
  • obszar działania: design/architektura , muzyka, sztuki wizualne, działania w przestrzeni publicznej, edukacja
  • zasięg działania: europejski (poznań, warszawa)
  • www.starter.org.pl

 • Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy
  • obszar działania: działania społeczne, wzmocnienie partycypacji społecznej, działalność na rzecz ładu przestrzennego
  • zasięg działania: europejski (Warszawa Włochy)
  • www.wlochy.org.pl

 • Stowarzyszenie Teatralne Remus
  • obszar działania: teatr/performance , działania społeczne, działania w przestrzeni publicznej, interdyscyplinarne, edukacja
  • zasięg działania: międzynarodowy
  • www.teatrremus.pl

 • Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej
  • obszar działania: design/architektura , sztuki wizualne, działania społeczne, interdyscyplinarne, edukacja
  • zasięg działania: międzynarodowy
  • www.stgu.pl

 • Stowarzyszenie Upowszechniania Inicjatyw Kulturalnych Sztuka Nowa
  • obszar działania: teatr/performance , muzyka, taniec, sztuki wizualne, literatura, działania społeczne, działania w przestrzeni publicznej, interdyscyplinarne, edukacja, fotografia
  • zasięg działania: międzynarodowy
  • www.sztukanowa.pl

 • Stowarzyszenie i Fundacja "Projekt: Polska"
  • obszar działania: teatr/performance , sztuki wizualne, działania społeczne, działania w przestrzeni publicznej, interdyscyplinarne, edukacja, Działalność międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna, ochrona praw, przeciwdziałanie b
  • zasięg działania: europejski (Krajowy - główna siedziba w Warszawie oraz lokalne jednostki w większych miastach Polski.)
  • www.projektpolska.pl

 • Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę"
  • obszar działania: film, działania społeczne, działania systemowe (lobbing - rzecznictwo), interdyscyplinarne, edukacja
  • zasięg działania: europejski (Warszawa)
  • www.e.org.pl

 • Towarzystwo Inicjatyw twórczych ę
  • obszar działania: działania społeczne, edukacja
  • zasięg działania: europejski
  • e.org.pl

 • studio spraw kobiet
  • obszar działania: taniec, sztuki wizualne, literatura, działania społeczne, działania w przestrzeni publicznej, działania systemowe (lobbing - rzecznictwo), interdyscyplinarne, edukacja
  • zasięg działania: międzynarodowy (piaseczno/mazowieckie/polska)
  • www.projektpiaseczno.pl

 • Żydowska Ogólnopolska Organizacja Młodzieżowa
  • obszar działania: film, działania społeczne, działania w przestrzeni publicznej, interdyscyplinarne, edukacja
  • zasięg działania: europejski
  • www.zoom.edu.pl