wolna strefa / aktywna Europa

Aktywna Europa: Trójmiasto i okolice

 • A kuku sztuka
  • obszar działania: film, sztuki wizualne, działania w przestrzeni publicznej
  • zasięg działania: regionalny
  • www.akukusztuka.eu

 • Akademickie Centrum Kultury Uniwersytetu Gdańskiego Alternator
  • obszar działania: film, teatr/performance , muzyka, taniec, sztuki wizualne, literatura, działania społeczne, działania w przestrzeni publicznej, interdyscyplinarne, edukacja
  • zasięg działania: regionalny (pomorskie)
  • www.ack.ug.gda.pl

 • Bałtycka Agencja Artystyczna BART
  • obszar działania: muzyka, interdyscyplinarne
  • zasięg działania: krajowy (Polska)
  • www.bart.sopot.pl

 • Europejska Fundacja Ochrony Zabytków
  • obszar działania: działania społeczne, interdyscyplinarne, ochrona zabytków
  • zasięg działania: międzynarodowy (region Morza Bałtyckiego)
  • www.efoz.org.pl

 • Fundacja Inicjatyw Społecznych "Się Zrobi!"
  • obszar działania: sztuki wizualne, działania społeczne, interdyscyplinarne, edukacja, działania równościowe/antydyskryminacyjne, nowe technologie
  • zasięg działania: regionalny (Gdańsk/Trójmiasto, woj. pomorskie)
  • www.siezrobi.org

 • Fundacja Kolonia Artystów
  • obszar działania: film, muzyka, sztuki wizualne, działania społeczne, działania w przestrzeni publicznej, edukacja, edukacja
  • zasięg działania: europejski (Gdańsk)
  • www.kolonia-artystow.pl

 • Fundacja Plankton
  • obszar działania: muzyka, działania społeczne, działania w przestrzeni publicznej, edukacja
  • zasięg działania: lokalny (Trójmiasto)
  • www.fundacjaplankton.org

 • Fundacja Pokolenia
  • obszar działania: działania społeczne, działania w przestrzeni publicznej, interdyscyplinarne, edukacja
  • zasięg działania: europejski (Tczew, powiat tczewski, nowodworski,starogardzki)
  • www.fundacjapokolenia.pl

 • Fundacja Projekt: Kultura
  • obszar działania: muzyka, literatura, działania w przestrzeni publicznej, interdyscyplinarne, edukacja, turystyka
  • zasięg działania: regionalny (Trójmiasto, woj. pomorskie, Polska)
  • www.projektkultura.org

 • Fundacja Projekt:Kultura
  • obszar działania: działania społeczne, działania w przestrzeni publicznej, interdyscyplinarne, edukacja
  • zasięg działania: regionalny (Trójmiasto/Pomorskie)
  • www.projektkultura.org

 • Fundacja Teatru BOTO
  • obszar działania: teatr/performance , taniec, sztuki wizualne, literatura, interdyscyplinarne, edukacja
  • zasięg działania: krajowy (Polska)
  • www.boto.art.pl

 • Fundacja Theatrum Gedanense
  • obszar działania: teatr/performance , działania społeczne, działania w przestrzeni publicznej, edukacja
  • zasięg działania: międzynarodowy (Gdańsk, Sopot, Gdynia/Pomorskie/Polska)
  • www.ftg.pl

 • Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości
  • obszar działania: działania społeczne, edukacja, wsparcie przedsiębiorczości i kreatywności, w tym projekt Creative Cities skierowany na tworzenie kl
  • zasięg działania: regionalny (Gdańsk/pomorskie)
  • www.gfp.com.pl

 • Indeks 73
  • obszar działania: działania społeczne
  • zasięg działania: krajowy (Polska)
  • www.indeks73.pl

 • Międzynarodowe Centrum Spotkań i Rehabilitacji Młodzieży Fundacja Miki Centrum
  • obszar działania: działania społeczne
  • zasięg działania: europejski (Gdańsk/woj. pomorskie/Polska)
  • www.fundacjamc.pl

 • Panoptikum - periodyk film/nowe media/sztuka
  • obszar działania: film, sztuki wizualne, interdyscyplinarne, edukacja, działalność wydawnicza - refleksja kulturowa o kulturze audiowizualnej
  • zasięg działania: europejski (Polska)
  • www.panoptikum.pl

 • Stowarzyszenie Arteria
  • obszar działania: film, sztuki wizualne, działania społeczne, działania w przestrzeni publicznej, edukacja
  • zasięg działania: europejski (Pomorze)
  • art-eria.pl

 • Stowarzyszenie Elbląg Europpa
  • obszar działania: muzyka, działania społeczne, edukacja
  • zasięg działania: europejski (Elbląg, województwo warmińsko-mazurskie)
  • www.elblageuropa.pl

 • Stowarzyszenie Kreatywnej Edukacji
  • obszar działania: literatura, działania społeczne, edukacja
  • zasięg działania: europejski

 • Stowarzyszenie Kulturalne VIVA ART
  • obszar działania: interdyscyplinarne
  • zasięg działania: europejski (Elbląg/Warmia i Mazury/Polska/Rosja/Niemcy/Szwecja, itd.)
  • www.swiatowid.elblag.pl

 • Towarzystwo Edukacyjne "Wiedza Powszechna"
  • obszar działania: teatr/performance , muzyka, edukacja
  • zasięg działania: europejski (pomorskie)
  • www.tewp.org.pl