wolna strefa / aktywna Europa

Aktywna Europa: Poznań i okolice

 • Bona Fide Stowarzyszenie Wielkopolan
  • obszar działania: muzyka, działania społeczne, działania w przestrzeni publicznej, działania systemowe (lobbing - rzecznictwo), interdyscyplinarne, edukacja, charytatywny
  • zasięg działania: międzynarodowy (Poznań / Wielkopolska / Polska)
  • www.bonafide.org.pl

 • Europejskie Forum Studentów AEGEE-Poznań
  • obszar działania: działania społeczne, interdyscyplinarne, edukacja, integracja europejska, wymiana międzykulturowa
  • zasięg działania: europejski (Poznań/Wielkopolska/Polska)
  • www.aegee.poznan.pl

 • Europejskie Stowarzyszenie Kulturoznawcze

 • Federacja madeinpoznan.org

 • Fundacja Fabryka Sztuki

 • Fundacja Junior
  • obszar działania: działania społeczne, edukacja
  • zasięg działania: europejski (Poznań)

 • Fundacja Malta
  • obszar działania: film, teatr/performance , muzyka, taniec, sztuki wizualne, działania w przestrzeni publicznej, interdyscyplinarne
  • zasięg działania: międzynarodowy
  • www.malta-festival.pl

 • Fundacja Na Wyższym Poziomie Peryskop
  • obszar działania: design/architektura , działania społeczne, działania w przestrzeni publicznej, interdyscyplinarne, edukacja
  • zasięg działania: krajowy (Polska)
  • www.peryskop.org

 • Fundacja Tranzyt
  • obszar działania: film, sztuki wizualne, działania społeczne, działania w przestrzeni publicznej, interdyscyplinarne, Komiks
  • zasięg działania: międzynarodowy
  • www.fundacja-tranzyt.blogspot.com

 • KuratorArt
  • obszar działania: teatr/performance , sztuki wizualne, działania społeczne, działania w przestrzeni publicznej, interdyscyplinarne, edukacja, Zarządanie kulturą
  • zasięg działania: europejski (Polska)
  • www.kuratorart.pl

 • Miedzynarodowy dom spotkan mlodziezy Mikuszewo
  • obszar działania: teatr/performance , muzyka, taniec, działania społeczne
  • zasięg działania: międzynarodowy (Miloslaw, wielkopolski, Polska)
  • mikuszewo.org/

 • No Women No Art
  • obszar działania: film, teatr/performance , muzyka, taniec, sztuki wizualne, literatura, działania w przestrzeni publicznej, interdyscyplinarne
  • zasięg działania: europejski (Poznań)
  • www.nowomen-noart.pl

 • Nomadyczny Uniwersytet Wyobraźni
  • obszar działania: design/architektura , film, teatr/performance , sztuki wizualne, działania społeczne, działania w przestrzeni publicznej, interdyscyplinarne, edukacja
  • zasięg działania: międzynarodowy (Poznań , Wielkopolska , Polska)
  • nomadyczni1.republika.pl

 • Poznańskie Stowarzyszenie Inicjatyw Teatralnych / Federacja madeinpoznan.org
  • obszar działania: teatr/performance , taniec, sztuki wizualne, działania w przestrzeni publicznej, działania systemowe (lobbing - rzecznictwo), interdyscyplinarne, edukacja
  • zasięg działania: europejski (Polska)
  • www.psit.org.pl

 • Scena Moliera
  • obszar działania:
  • zasięg działania: europejski (Poznań / Wielkopolska / Polska / Belgia / Francja)
  • www.scenamoliera.pl

 • Stowarzyszenie "Jeden Świat"

 • Stowarzyszenie Antropologów Kultury "Etnosfera"
  • obszar działania: działania społeczne, interdyscyplinarne, edukacja
  • zasięg działania: międzynarodowy
  • www.etnosfera.org.pl

 • Stowarzyszenie Klub Twórczości Różnej "Cóś innego"
  • obszar działania: teatr/performance , muzyka, taniec, sztuki wizualne, literatura, działania społeczne, działania w przestrzeni publicznej, interdyscyplinarne, edukacja
  • zasięg działania: europejski (Września, powiat wrzesiński)
  • www.ktr-cosinnego.pl

 • Stowarzyszenie Kulturalno-Ekologiczne TON KULTURY

 • Stowarzyszenie Miasteczko Poznań
  • obszar działania: działania społeczne, działania w przestrzeni publicznej, edukacja, tematyka wielokulturowości, żydowskie dziedzictwo kulturalne
  • zasięg działania: europejski (Poznań, Wielkopolska, Polska)
  • www.sztetlpoznan.pl

 • Stowarzyszenie Muzyczne BRZMIENIA

 • Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne w Poznaniu
  • obszar działania: interdyscyplinarne
  • zasięg działania: europejski (Poznań i Wielkopolska)
  • www.wtk.ngo24.pl

 • Zespół Tańca Ludowego "Swojacy"
  • obszar działania: taniec
  • zasięg działania: europejski (gmina Raszków, województwo wielkopolskie)
  • www.moszczanka.osw.pl

 • fundacja signum
  • obszar działania: sztuki wizualne, działania społeczne, działania w przestrzeni publicznej, interdyscyplinarne, edukacja, działania pomocowe
  • zasięg działania: europejski (Poznań/Wielkopolska/Polska Wenecja/Włochy)
  • www.signum.art.pl

 • maltafundacja
  • obszar działania: film, teatr/performance , muzyka, taniec, sztuki wizualne, literatura, działania w przestrzeni publicznej
  • zasięg działania: europejski
  • www.maltafoundation.pl