wolna strefa / aktywna Europa

Aktywna Europa: Opole i okolice

 • Akademia Nauki i Terapii Malucha "Muzyczny Kompas"
  • obszar działania: teatr/performance , muzyka, literatura, działania społeczne, interdyscyplinarne, edukacja, terapia dzieci z wadami wzroku
  • zasięg działania: lokalny (Opole)

 • Fundacja Forum Staniszów
  • obszar działania: muzyka, sztuki wizualne, interdyscyplinarne, ochrona dziedzictwa kulturowego
  • zasięg działania: europejski (Polska, Niemcy)
  • www.forumstaniszow.pl

 • Fundacja Ortus
  • obszar działania: sztuki wizualne, działania społeczne, interdyscyplinarne, edukacja, kultura 2.0
  • zasięg działania: międzynarodowy (Polska)
  • www.ortus.org.pl

 • Liga Kobiet Poskich
  • obszar działania: działania społeczne, działania w przestrzeni publicznej, interdyscyplinarne, edukacja
  • zasięg działania: krajowy
  • brak

 • Stowarzyszenie Laboratorium Zmiany
  • obszar działania: działania społeczne, edukacja
  • zasięg działania: europejski (Opole, opolszczyzna)

 • Stowarzyszenie Opolski Projektor Animacji Kulturalnych
  • obszar działania: design/architektura , teatr/performance , muzyka, sztuki wizualne, działania społeczne, działania w przestrzeni publicznej, edukacja
  • zasięg działania: europejski (województwo opolskie)
  • www.opak.org.pl