wolna strefa / aktywna Europa

Aktywna Europa: Olsztyn i okolice

 • Fundacja Ja Wisła
  • obszar działania: film, muzyka, taniec, działania w przestrzeni publicznej
  • zasięg działania: regionalny
  • www.jawisla.pl

 • Fundacja Miasto
  • obszar działania: film, muzyka, sztuki wizualne, działania społeczne
  • zasięg działania: regionalny
  • fundacjamiasto.org

 • Fundacja Nowa Kultura Na Warmii
  • obszar działania: taniec, działania społeczne, działania w przestrzeni publicznej, interdyscyplinarne, edukacja
  • zasięg działania: europejski (Olsztyn)
  • www.nowakultura-warmia.org

 • Fundacja Zachęta
  • obszar działania: działania społeczne, działania w przestrzeni publicznej, edukacja, ekologia , pomoc społeczna
  • zasięg działania: europejski (Powiat Bartoszycki)

 • Gołdapski Fundusz Lokalny
  • obszar działania: sztuki wizualne, działania społeczne, działania w przestrzeni publicznej, interdyscyplinarne, edukacja, Wsparcie osób fizycznych - stypendia, wsparcie innych organizacji i grup nieformalnych - dotacje
  • zasięg działania: regionalny (Mazury)
  • www.funduszgoldap.pl

 • Ostródzkie Stowarzyszenie Kulturowe "Sasinia"
  • obszar działania: interdyscyplinarne, edukacja, ochrona dziedzictwa kulturowego
  • zasięg działania: europejski (Ostróda/Warmia i Mazury/Polska)

 • STOWARZYSZENIE "JANTAR"
  • obszar działania: taniec, działania społeczne, działania w przestrzeni publicznej, edukacja
  • zasięg działania: europejski (ELBLĄG, WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE, POLSKA)
  • www.jantar.elblag.pl

 • Stowarzyszenie "KRUSZNIA"
  • obszar działania: muzyka, działania społeczne, działania w przestrzeni publicznej, interdyscyplinarne, edukacja, tradycja
  • zasięg działania: europejski (Suwalszczyzna, Podlasie)
  • www.krusznia.pl

 • Stowarzyszenie MULTIFORM
  • obszar działania: film, teatr/performance , muzyka, taniec, sztuki wizualne, literatura, działania społeczne, działania w przestrzeni publicznej, interdyscyplinarne, edukacja
  • zasięg działania: międzynarodowy (Olsztyn/Warmia/Polska)

 • Warmińsko- Mazurski Oddział Polskiego Związku Chórów i Orkiestr