wolna strefa / aktywna Europa

Aktywna Europa: Lublin i okolice

 • Fundacja "Muzyka Kresów"
  • obszar działania: muzyka, dziedzictwo kulturowe
  • zasięg działania: europejski (głównie Lublin, ale warsztaty śpiewu otwartym głosem są prowadzone w całej Polsce, a podczas jednego)
  • www.muzykakresow.pl

 • Fundacja Cinema Paradiso
  • obszar działania: design/architektura , film, teatr/performance , muzyka, taniec, sztuki wizualne, literatura, działania w przestrzeni publicznej, interdyscyplinarne
  • zasięg działania: krajowy (Polska)
  • www.cinemaparadiso.org.pl

 • Fundacja Kultura Enter
  • obszar działania: działania społeczne, działania w przestrzeni publicznej, interdyscyplinarne, edukacja
  • zasięg działania: międzynarodowy (Lublin/Polska/Europa)
  • www.kulturaenter.org

 • Fundacja Rozwiń Skrzydła
  • obszar działania: teatr/performance , taniec, sztuki wizualne, literatura, działania społeczne, działania w przestrzeni publicznej, działania systemowe (lobbing - rzecznictwo), interdyscyplinarne, edukacja, edukacja kulturalna
  • zasięg działania: międzynarodowy (Lublin/Lubelszczyzna/Polska)
  • www.rozwinskrzydla.org

 • Fundacja Styk - Społeczeństwo, Tolerancja, Kultura
  • obszar działania: działania społeczne, działania w przestrzeni publicznej, interdyscyplinarne, edukacja, społeczeństwo obywatelskie
  • zasięg działania: międzynarodowy (Polska)
  • www.fundacjastyk.blogspot.com

 • Fundacja Trans Kultura
  • obszar działania: film, teatr/performance , muzyka, taniec, sztuki wizualne, literatura, działania w przestrzeni publicznej, interdyscyplinarne, edukacja, współpraca międzynarodowa w obszarze kultutry
  • zasięg działania: międzynarodowy (Polska, Uropa, przede wszystkim Ukraina i kraje PW)
  • www.transkultura.org

 • Grupa ParaFraza
  • obszar działania: działania społeczne, edukacja, studenci, kultura studencka
  • zasięg działania: lokalny (Lublin)
  • www.grupaparafraza.pl

 • Stowarzyszenie "Tęcza"
  • obszar działania: działania społeczne, edukacja, reintegracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych, bezrobotnych,bezdomnych
  • zasięg działania: lokalny (Powiat Łęczyński)
  • www.sbibkopina.pl

 • Stowarzyszenie EBIB

 • Stowarzyszenie EBIB

 • Stowarzyszenie Festiwal Brunona Schulza
  • obszar działania: teatr/performance , muzyka, sztuki wizualne, literatura, interdyscyplinarne, dziedzictwo kulturowe
  • zasięg działania: europejski (POlska - Ukraina, Europa)
  • www.brunoschulz.net.pl

 • Stowarzyszenie Homo Faber
  • obszar działania: działania społeczne, działania systemowe (lobbing - rzecznictwo), edukacja
  • zasięg działania: europejski (Lubelszczyzna)
  • www.hf.org.pl

 • Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych "PRO EDUCATIO"
  • obszar działania: działania społeczne, działania w przestrzeni publicznej, działania systemowe (lobbing - rzecznictwo), interdyscyplinarne, edukacja, działania na rzecz lokalnej społeczności
  • zasięg działania: europejski (powiat lubartowski)
  • www.zsostrowlubelski.pl

 • Stowarzyszenie Przestrzeń Inicjatyw Twórczych "TEKTURA"
  • obszar działania: film, teatr/performance , muzyka, sztuki wizualne, działania społeczne, działania w przestrzeni publicznej, interdyscyplinarne
  • zasięg działania: europejski (Lublin)
  • tektura.wordpress.com