wolna strefa / aktywna Europa

Aktywna Europa: Łódź i okolice

 • "Twój Dom" Stowarzyszenie Pomocy dla Bezdomnych
  • obszar działania: działania społeczne
  • zasięg działania: europejski (Tuszyn woj. łódzkie Polska)
  • www.twojdom.org

 • Fundacja Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
  • obszar działania: literatura, działania społeczne, działania w przestrzeni publicznej, działania systemowe (lobbing - rzecznictwo), interdyscyplinarne, edukacja
  • zasięg działania: europejski (Łódź/ Polska/ Europa)
  • www.ferso.org

 • Fundacja Europejskie Centrum Ziemi
  • obszar działania: film, sztuki wizualne, działania społeczne, działania w przestrzeni publicznej, interdyscyplinarne, edukacja
  • zasięg działania: europejski (Kraków, Warszawa, Łódź, Białystok, Poznań, Zabrze, Hel, Bytom)
  • www.centrumziemi.eu

 • Fundacja Industrial wydawca Liberte!
  • obszar działania: literatura, działania w przestrzeni publicznej, działania systemowe (lobbing - rzecznictwo), edukacja
  • zasięg działania: krajowy (Polska)
  • www.liberte.pl

 • Fundacja Urban Forms
  • obszar działania: działania społeczne, działania w przestrzeni publicznej
  • zasięg działania: międzynarodowy (Łódź, województwo łódzkie, Polska)
  • www.urbanforms.org

 • Klub Nauczyciela ZEAS

 • Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Ziemi Łęczyckiej
  • obszar działania: działania społeczne, edukacja
  • zasięg działania: regionalny (Łęczyca/Łódź/Polska)
  • stowarzyszenie@leczyca.pl

 • Stowarzyszenie Artystyczno-Edukacyjne CANTORES
  • obszar działania: muzyka, działania społeczne, interdyscyplinarne, edukacja
  • zasięg działania: międzynarodowy (Konstantynów Łódzki, woj. łódzkie, Polska, Finlandia, Włochy)
  • www.cantores.org.pl

 • Stowarzyszenie Fabrykancka
  • obszar działania: design/architektura , film, teatr/performance , muzyka, taniec, sztuki wizualne, działania społeczne, działania w przestrzeni publicznej, interdyscyplinarne, edukacja
  • zasięg działania: lokalny (Łódź)
  • WWW.FABRYKANCKA.ORG

 • Stowarzyszenie NASZA GALERIA
  • obszar działania: sztuki wizualne, działania społeczne, edukacja, rehabilitacja zawodowa i społeczna poprzez sztukę
  • zasięg działania: europejski (Łódź, łódzki, Polska)
  • www.naszagaleria.org

 • Stowarzyszenie Sztuka i Dokumentacja
  • obszar działania: sztuki wizualne, działania w przestrzeni publicznej, edukacja, wydawnictwo kwartalnika Sztuka i Dokumentacja
  • zasięg działania: krajowy (Polska)
  • www.doc.art.pl

 • Stowarzyszenie Teatralne Chorea
  • obszar działania: teatr/performance , taniec, sztuki wizualne, działania społeczne, działania w przestrzeni publicznej, interdyscyplinarne
  • zasięg działania: międzynarodowy
  • www.chorea.com.pl

 • Łódzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Miejskich Topografie
  • obszar działania: film, działania społeczne, działania w przestrzeni publicznej, edukacja, nauka
  • zasięg działania: międzynarodowy (Łódż, województwo łódzkie)
  • topografie.pl/

 • Łódź Art Center, Fundacja Edukacji Wizualnej

 • Łódź w Ruchu
  • obszar działania: teatr/performance , muzyka, taniec, działania społeczne, działania w przestrzeni publicznej, edukacja
  • zasięg działania: europejski (Łódź)
  • www.lodzwruchu.weebly.com