wolna strefa / aktywna Europa

Aktywna Europa: Kraków i okolice

 • Centrum Kultury Revers
  • obszar działania: działania społeczne, działania systemowe (lobbing - rzecznictwo), interdyscyplinarne, edukacja, społeczeństwo informacyjne
  • zasięg działania: europejski (Europa Środkowa)
  • centrumrevers.org

 • Collegium Artium
  • obszar działania: sztuki wizualne, literatura, interdyscyplinarne, edukacja, digitalizacja, badania naukowe w dziedzinie humanistyki
  • zasięg działania: europejski (Kraków/Małopolska/Polska)
  • www.ca.org.pl

 • Fundacja Edukacji Obywatelskiej Przyszłość i Praca
  • obszar działania: działania społeczne, działania w przestrzeni publicznej, interdyscyplinarne, edukacja, Tworzenie scenariuszy przyszłości pracy, aktualizowanie i definiowanie bezpieczeństwa socjalnego pra
  • zasięg działania: europejski (Kraków, Małopolska)

 • Fundacja Edukacyjno-Artystyczna A Love Supreme

 • Fundacja Imago Mundi
  • obszar działania: sztuki wizualne, interdyscyplinarne, edukacja
  • zasięg działania: międzynarodowy (Kraków, Małopolska, Polska)
  • www.imagomundi.pl

 • Fundacja Inicjatyw Społecznych PLAN C
  • obszar działania: działania społeczne, działania w przestrzeni publicznej, interdyscyplinarne, edukacja
  • zasięg działania: europejski
  • www.fundacjaplanc.pl

 • Fundacja Instytut Studiów Strategicznych
  • obszar działania: działania w przestrzeni publicznej, edukacja
  • zasięg działania: międzynarodowy
  • www.iss.krakow.pl

 • Fundacja Kobieca
  • obszar działania: działania w przestrzeni publicznej, interdyscyplinarne, edukacja
  • zasięg działania: międzynarodowy (Polska)
  • www.efka.org.pl

 • Fundacja Krakowskiego Radia Akademickiego Żak
  • obszar działania: muzyka, działania społeczne, interdyscyplinarne, edukacja, prowadzenie rozgłośni społecznej
  • zasięg działania: międzynarodowy (Radio nadaje w FM w Krakowie, przez internet słuchają go osoby z całej Polski a także spoza niej.)
  • www.radiofonia.fm

 • Fundacja Liternet
  • obszar działania: sztuki wizualne, literatura
  • zasięg działania: europejski
  • fundacjaliternet.pl

 • Fundacja MCK
  • obszar działania: interdyscyplinarne, edukacja, dziedzictwo
  • zasięg działania: krajowy (Polska)

 • Fundacja NADwyraz
  • obszar działania: interdyscyplinarne, edukacja, ochorna dziedzictwa narodowego
  • zasięg działania: europejski (ogólnopolski)
  • www.nadwyraz.pl

 • Fundacja Przestrzeń Kobiet
  • obszar działania: literatura, działania społeczne, działania w przestrzeni publicznej, działania systemowe (lobbing - rzecznictwo), interdyscyplinarne, edukacja
  • zasięg działania: krajowy (Kraków / Polska)
  • www.przestrzenkobiet.pl. www.krakowskiszlakkobiet.pl

 • Fundacja Teatru Ludowego
  • obszar działania: design/architektura , film, teatr/performance , muzyka, taniec, sztuki wizualne, literatura, działania społeczne, działania w przestrzeni publicznej, interdyscyplinarne, edukacja, w pkt 13 zaznaczyłam obszary działania fundacji - moje: design, film, sztuki wizualne, działania spo
  • zasięg działania: międzynarodowy (głównie Nowa Huta Kraków, ale także inne kraje, np. Francja)
  • www.fundacjaludowego.pl

 • Fundacja WyspArt
  • obszar działania: design/architektura , sztuki wizualne, działania społeczne, interdyscyplinarne, edukacja
  • zasięg działania: regionalny (Kraków, małopolska, Polska)
  • www.wyspart.pl

 • Fundacja im. Anny Lindh Polska
  • obszar działania: działania społeczne, interdyscyplinarne, edukacja, dialog międzykulturowy
  • zasięg działania: europejski
  • www.alfpolska.org

 • Klaster Przemysłów Kultury i Czasu Wolnego INRET
  • obszar działania: design/architektura , film, teatr/performance , muzyka, taniec, sztuki wizualne, literatura, działania społeczne, działania w przestrzeni publicznej, działania systemowe (lobbing - rzecznictwo), interdyscyplinarne, edukacja, zarządzanie kulturą
  • zasięg działania: europejski (Polska)
  • www.inret.pl

 • Koło Naukowe Menedżerów Kultury UJ "ARTmagedon"
  • obszar działania: teatr/performance , muzyka, taniec, sztuki wizualne, działania społeczne, działania w przestrzeni publicznej, interdyscyplinarne, edukacja
  • zasięg działania: krajowy
  • profil na facebook.com: KN MK UJ "ARTmagedon"

 • Krakowska Fundacja Sztuki Musicalowej
  • obszar działania: teatr/performance , muzyka, taniec, działania społeczne, interdyscyplinarne, edukacja, musical
  • zasięg działania: krajowy (Kraków, Małopolska, Polska)
  • www.kfsm.pl

 • Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA
  • obszar działania: teatr/performance , sztuki wizualne, literatura, interdyscyplinarne, dokumentacja
  • zasięg działania: międzynarodowy
  • www.cricoteka.pl

 • Radio17
  • obszar działania: design/architektura , film, teatr/performance , muzyka, taniec, sztuki wizualne, literatura, działania społeczne, działania w przestrzeni publicznej
  • zasięg działania: lokalny (Kraków)
  • www.radio17.pl/

 • Stowarzyszenie Antropologiczne Archipelagi Kultury
  • obszar działania: sztuki wizualne, działania społeczne, interdyscyplinarne, antropologia kulturowa
  • zasięg działania: krajowy (Polska)
  • archipelagikultury.org

 • Stowarzyszenie Dziedzictwo Mniejszości Karpackich
  • obszar działania: działania społeczne, edukacja, zachowanie zabytków
  • zasięg działania: europejski (Zagórz/Podkarpacie/Polska)
  • dmk.witryna.org

 • Stowarzyszenie Edukacji Człowieka Dorosłego
  • obszar działania: teatr/performance , taniec, sztuki wizualne, działania społeczne, działania w przestrzeni publicznej, edukacja, warsztaty międzykulturowe, międzypokoleniowe
  • zasięg działania: międzynarodowy (Polska,Niemcy,Słowenia, Litwa,)
  • bazy.ngo.pl/search/info.asp?id=92705

 • Stowarzyszenie Edukacji Nieformalnej Kulturatka
  • obszar działania: , portal informacyjny o kulturze
  • zasięg działania: europejski (małopolska)
  • kulturatka.pl/

 • Stowarzyszenie Gmin i Powiatów RP
  • obszar działania: działania społeczne, działania w przestrzeni publicznej, działania systemowe (lobbing - rzecznictwo), interdyscyplinarne, edukacja
  • zasięg działania: europejski (Małopolska)
  • www.sgpm.krakow.pl

 • Stowarzyszenie Humanistycznych Inicjatyw Tworczych SZTRUKS
  • obszar działania: teatr/performance , muzyka, taniec, sztuki wizualne, interdyscyplinarne, edukacja, Research and theory of the arts
  • zasięg działania: międzynarodowy (International but we are based in Krakow / Little Poland / Poland)
  • under construction

 • Stowarzyszenie Lokomotywa
  • obszar działania: film, teatr/performance , muzyka, taniec, sztuki wizualne, literatura, działania społeczne, edukacja
  • zasięg działania: regionalny (Rabka-Zdrój i okolice)
  • www.lokomotywa.org

 • Stowarzyszenie Menedżerów i Organizatorów Kultury SMOK
  • obszar działania: edukacja, zarządzanie kulturą
  • zasięg działania: krajowy (Polska)
  • www.kulturalnysmok.pl

 • Stowarzyszenie Ponad Barierami na rzecz Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym
  • obszar działania: działania społeczne, działania w przestrzeni publicznej, działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
  • zasięg działania: europejski (Polska)
  • www.ponadbarierami.pl

 • Stowarzyszenie Promocji Wielokulturowości INTERKULTURALNI PL
  • obszar działania: film, działania społeczne, działania w przestrzeni publicznej, działania systemowe (lobbing - rzecznictwo), interdyscyplinarne
  • zasięg działania: międzynarodowy (Polska)
  • www.interkulturalni.pl

 • Stowarzyszenie Rewitalizacji Kultury
  • obszar działania: działania systemowe (lobbing - rzecznictwo), interdyscyplinarne
  • zasięg działania: europejski (Polska)
  • www.rewitalizacjakultury.pl

 • Stowarzyszenie Studentów BEST AGH Kraków
  • obszar działania: działania społeczne, działania w przestrzeni publicznej, edukacja
  • zasięg działania: europejski
  • www.best.krakow.pl

 • Stowarzyszenie Teatr Nowy
  • obszar działania: teatr/performance , sztuki wizualne, działania społeczne, interdyscyplinarne, edukacja
  • zasięg działania: europejski (Okręg)
  • www.teatrnowy.com.pl

 • Stowarzyszenie To.Pole
  • obszar działania: design/architektura , teatr/performance , muzyka, taniec, sztuki wizualne, działania społeczne, działania w przestrzeni publicznej, interdyscyplinarne, edukacja, ochrona środowiska
  • zasięg działania: międzynarodowy
  • to-pole.org

 • Stowarzyszenie Tygiel Artystów "Tygart"
  • obszar działania: sztuki wizualne, działania społeczne, edukacja, psychologia, rozwój osobisty, arteterapia
  • zasięg działania: lokalny (Kraków)
  • www.tygart.pl

 • Stowarzyszenie im. Ludwiga van Beethovena
  • obszar działania: muzyka, działania w przestrzeni publicznej, interdyscyplinarne
  • zasięg działania: europejski
  • www.beethoven.org.pl

 • Stowarzyszenie im. Ludwiga van Beethovena
  • obszar działania: muzyka, działania w przestrzeni publicznej, interdyscyplinarne, edukacja
  • zasięg działania: międzynarodowy
  • www.beethoven.org.pl

 • Stowarzyszenie na rzecz Promocji i Rozwoju Jaworek
  • obszar działania: film, teatr/performance , muzyka, taniec, literatura, działania społeczne, działania w przestrzeni publicznej, edukacja, folklor, tradycje regionalne, festiwale artystyczne, promocja odrębności etnicznych - łemkowie
  • zasięg działania: krajowy (Jaworki, Szczawnica, Malopolska, Polska)
  • jaworki.pl@op.pl

 • TARNOWSKA FUNDACJA KULTURY
  • obszar działania: edukacja, DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA
  • zasięg działania: europejski (TARNÓW/MAŁOPOLSKA/POLSKA)
  • www.tfk.tarnow.pl

 • Żydowskie Stowarzyszenie Czulent
  • obszar działania: film, literatura, działania społeczne, interdyscyplinarne, edukacja, Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
  • zasięg działania: krajowy
  • www.czulent.pl