wolna strefa / aktywna Europa

Aktywna Europa: Turcja

  • MODE Istanbul Film and Digital Arts Initative
    • obszar działania: film, sztuki wizualne, edukacja
    • zasięg działania: międzynarodowy
    • www.modeistanbul.org