wolna strefa / aktywna Europa

Aktywna Europa: Szwecja

 • Internationellt Kulturforum
  • obszar działania: film, teatr/performance , sztuki wizualne, działania społeczne, działania w przestrzeni publicznej, interdyscyplinarne, edukacja
  • zasięg działania: europejski (Sweden)
  • www.interkulturforum.orgt

 • Mossutställningar
  • obszar działania: sztuki wizualne, działania w przestrzeni publicznej
  • zasięg działania: lokalny (Stockholm/ Stockholm/ Sweden)
  • www.mossutstallningar.com

 • Stockholm Fringe Fest
  • obszar działania: film, teatr/performance , muzyka, taniec, sztuki wizualne, działania społeczne, działania w przestrzeni publicznej, działania systemowe (lobbing - rzecznictwo), interdyscyplinarne
  • zasięg działania: międzynarodowy (Stockholm)
  • www.stockholmfringe.com