wolna strefa / aktywna Europa

Aktywna Europa: Portugalia

  • Fabrica de Movimentos
    • obszar działania: teatr/performance , taniec, działania społeczne, interdyscyplinarne, edukacja
    • zasięg działania: międzynarodowy
    • www.fabricademovimentos.pt