wolna strefa / aktywna Europa

Aktywna Europa: Macedonia

  • Mladinski kulturen centar
    • obszar działania: teatr/performance , muzyka, literatura, debates, photography
    • zasięg działania: międzynarodowy (Skopje, Republic of Macedonia)
    • mkc.mk