wolna strefa / aktywna Europa

Aktywna Europa: Kosowo

  • Center for Development of Arts - ARTPOLIS
    • obszar działania: teatr/performance , działania społeczne, edukacja
    • zasięg działania: regionalny (Prishtina, Kosovo)
    • www.artpolis-ks.org