wolna strefa / aktywna Europa

Aktywna Europa: Wielka Brytania

  • British Film Institute
    • obszar działania: film, edukacja
    • zasięg działania: europejski (London/UK wide)
    • www.bfi.org.uk

  • Deconstruction Project