wolna strefa / aktywna Europa

Aktywna Europa: Austria

 • EDUCULT
  • obszar działania: działania systemowe (lobbing - rzecznictwo), edukacja, Culture Policy Research
  • zasięg działania: europejski (Vienna/Austria/Europa)
  • www.educult.at

 • österreichische kulturdokumentation. internationales archiv für kulturanalysen
  • obszar działania: interdyscyplinarne, researches, analyses, evaluates, advises on, comments on and documents developments and trends in na
  • zasięg działania: europejski (Vienna/Austria)
  • www.kulturdokumentation.org