wolna strefa / aktywna Europa

Aktywna Europa: Armenia

  • "ARIT" cultural NGO
    • obszar działania: film, teatr/performance , taniec, sztuki wizualne, działania społeczne, działania w przestrzeni publicznej, działania systemowe (lobbing - rzecznictwo), interdyscyplinarne, edukacja
    • zasięg działania: europejski (Armenia and geographic Europe)
    • www.arit.am