Art for Social Change:
Art Training

AAA

fot. Zhanna Kadyrova, exit, 2010

Jeden z ośmiu zwycięskich projektów konkursu Art for Social Change, przeprowadzonego przez Narodowy Instytut Audiowizualny w ramach przygotowań do Europejskiego Kongresu Kultury.

„Art Training“ to propozycja uczestnictwa w stworzonych przez artystów grach miejskich, których instrukcje, w formie plakatów oraz pocztówek, niczym wirus opanują Wrocław podczas Europejskiego Kongresu Kultury.

Instrukcje gier przygotowała czwórka polskich i ukraińskich artystów (Nikita Kadan, Zhanna Kadyrova, Anna Ostoya, Janek Simon). Twórcy chcą sprowokować mieszkańców i gości do krytycznego przemyślenia warunków funkcjonowania przestrzeni miasta. Przedmiotem ich zainteresowania jest także kwestia realnego wpływu sztuki na rzeczywistość.

Nieprzypadkowe jest polsko-ukraińskie partnerstwo w projekcie. Wspólna analiza przestrzeni publicznej ma służyć uczeniu się od siebie nawzajem i budowaniu sąsiedzkich relacji. Ma przypominać także o naszej wspólnej, środkowoeuropejskiej lokalności.

W kontekście problemów, z jakimi borykają się miasta naszego regionu, szczególnie istotne wydaje się pytanie o dostępność przestrzeni publicznej. Przestrzeń publiczna, a więc również przestrzeń miasta, jest rozumienia przez nas jako naturalny obszar działania obywateli i dobro wspólne. Właśnie dlatego założeniem „Art Trainingu” jest działanie poza obszarem tradycyjnej przestrzeni wystawienniczej, a dzięki temu umożliwienie wzięcia udziału w projekcie jak największej ilości osób.

Formę gry miejskiej wybrano z uwagi na jej potencjał performatywny i partycypacyjny. Przyjęta strategia została zaczerpnięta z doświadczenia edukacji kulturalnej, rozumianej jako praktyka krytyczna.

Zachęcamy wszystkich Państwa do szukania instrukcji gier podczas spacerów po Wrocławiu i do podążania za propozycjami artystów.

Projekt jest organizowany przez Fundację SPLOT (Kraków) we współpracy z ukraińską fundacją Alternative Visual Studies (Kijów), Fundacją Sztuka dla Sztuki (Kraków) oraz Media Art Lab.

Artyści: Nikita Kadan, Zhanna Kadyrova, Anna Ostoya, Janek Simon
Kuratorka: Beata Seweryn
Współpraca kuratorska: Liudmila Motsiuk, Natalia Manzhali
Koordynatorka: Małgorzata Swaryczewska
Partnerzy projektu: Arteon, Nowa Europa Wschodnia, Przekrój, Obieg, Kultura natychMIASTOwa

PROGRAM PROJEKTU

8-11 września

Na terenie całego Wrocławia rozdystrybuowane zostaną plakaty, ulotki oraz pocztówki z instrukcjami gier przygotowanymi przez artystów.

Przez cztery dni obywać będzie się głosowanie dotyczące manifestu Anny Ostoi: na terenie obiektów kongresowych dostępne będą karty do głosowania oraz urny wyborcze. Zagłosować można będzie też w Mediatece (Plac Teatralny 5) oraz podczas pikniku przygotowanego przez artystkę Zhannę Kadyrową.

Sobota 10 września

13:00 — „Spacer wolności” przygotowany przez Zhannę Kadyrową
miejsce zbiórki: fontanna na Rynku Głównym

13:30 — „Piknik na Wyspie Wolności” (okolice Wyspy Słodowej)

Zachęcamy Państwa do aktywnego uczestnictwa w pikniku: przynoszenia własnych przekąsek, gier, piłek, rakiet do badmintona itp. Zapraszamy dzieci, młodzież, dorosłych i seniorów!

17:00 — Otwarcie projektu w Klubie Festiwalowym, prezentacja artystów i przygotowanych przez nich projektów

17:15 — „Agorafilia czy agorafobia? Miasto 2012. Polska-Ukraina” 
Panel dyskusyjny w Klubie Festiwalowym z udziałem: Zhanny Kadyrowej, Natalii Manzhali, Ludmily Motsiuk, Anny Ostoi, Beaty Seweryn
prowadzenie: Paweł Brożyński

OPISY PRAC ARTYSTÓW

Nikita Kadan
Centralnym punktem instrukcji Nikity Kadana jest budynek Sky Tower. Jego bryła działa niczym gigantyczna wskazówka zegara słonecznego. Artysta proponuje nam grę z cieniem rzucanym przez dominujący and okolicą wieżowiec. Jak daleko sięga cień wieży? Czy wolisz skrywać się w jego chłodzie, czy wystawiać twarz do słońca?

Zhanna Kadyrova
Znak drogowy oznacza instrukcję. Drzwi, które otwieramy przed człowiekiem to szansa, aby wyzwolić się z ograniczeń.
Każde drzwi prowadzą do kolejnych. Droga wyznaczona znakami prowadzi z zamkniętego centrum miasta, gdzie trzeba przestrzegać wyznaczonych przepisów, do rzeki będącej symbolem natury i wolności. Zapraszamy na dziesięciominutowy spacer tą drogą. Zaglądajcie w drzwi i odnajdźcie wolność.

Ania Ostoya, „Bez tytułu [dzisiaj]”, 2011
Działanie na wyobraźni zaproponowane przez Annę Ostoyę opiera się na autorskim tekście artystki. Przybiera on formę płomiennego manifestu, czerpiącego z najlepszych wzorców swojego gatunku. Odwołując się do uniwersalnych wartości, takich jak równość i sprawiedliwość, nieznany podmiot stawia nas w obliczu dokonującej się przemiany. Utopijne postulaty manifestu, zderzając się z rzeczywistością, budzą wątpliwość co do intencji narratora. Czy są wyrazem naiwności, niepoprawnego optymizmu, czy gorzkiej ironii? Tekst staje się papierkiem lakmusowym naszych pragnień, zaś udział w grze stanowi o przyjęciu bądź odrzuceniu pewnej postawy politycznej.

Zapraszamy Państwa do działania na tekście manifestu. Przez cztery dni na terenie obiektów kongresowych dostępne będą karty do głosowania oraz urny wyborcze. Zachęcamy do oddania głosu (w ważnej sprawie)!

Urny do głosowania wystawione będą: w Klubie Festiwalowym (Pawilon Czterech Kopuł obok Hali Stulecia), Mediatece (Plac Teatralny 5), 10 września po 13.30 na „Wyspie Wolności” (okolice Wyspy Słodowej) podczas pikniku przygotowanego przez Zhannę Kadyrową.

Janek Simon
Instrukcja gry przygotowana przez Janka Simona jest propozycją prostego, aczkolwiek radykalnego ćwiczenia. Nakaz dotyczy najbardziej prozaicznej aktywności, jaką jest przemieszczanie się. Współczesnemu flanneurowi zaleca się utrzymanie właściwego epoce, dynamicznego tempa poruszania. Innowacyjnym elementem gry jest narzucony kierunek wspak. Uczestnictwo w biegu daje szansę na uzyskanie nowej perspektywy oglądu rzeczywistości i urozmaica rutynę dnia codziennego. Uwaga! Ćwiczenie niesie za sobą ryzyko kontuzji oraz bolesnego narażenia się na śmieszność bądź niezrozumienie ze strony osób postronnych.

„Człowiek poczciwy prosi P.T. Publiczność, aby jego lirycznego odskoku od rzeczywistości nie brała za bezsensowną ekstrawagancję”. (Franciszka i Stefan Themerson, „Przygoda człowieka poczciwego”, 10 min, 1937)

BIOGRAMY ARTYSTÓW

Nikita Kadan
(ur. 1982) — absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Kijowie. Od 2004 roku członek grupy R.E.P (Rewolucyjnyj Eksperymentalnyj Prostir - Rewolucyjna Przestrzeń Eksperymentalna), a od 2008 roku grupy HUDRADA, której jest współzałożycielem. Często współpracuje z architektami, działaczami na rzecz praw człowieka oraz socjologami. Tworzy instalacje, grafiki, murale i plakaty. Mieszka w Kijowie.

Zhanna Kadyrova (ur. 1981) — absolwentka Państwowej Artystycznej Szkoły Średniej im. Tarasa Szewczenki w Kijowie. Działa w grupach R.E.P , Penoplast, 8=8, The Conquered City, City of Winners oraz New History. Tworzy rzeźby, instalacje, maluje. Od 1993 roku mieszka w Kijowie.

Janek Simon (ur.1977) — studiował socjologię i psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Tworzy przede wszystkim filmy i instalacje, działa jako kurator. W swojej pracy łączy wątki polityczne i konceptualne. Współzałożyciel Spółdzielni Goldex Poldex. Mieszka w Krakowie.

Anna Ostoya (1978) studiowała w Parsons School of Art and Design w Paryżu i w Städelschule we Frankfurcie nad Menem. Artystka multidyscyplinarna, w swoich pracach łączy krytyczną refleksję z odwołaniami do dokonań awangardy XX wieku. Mieszka w Nowym Jorku.

odsłuchaj zawartość strony wersja do druku

TAGI: art training, art for social change