Zaczyna się we Wrocławiu

AAA

Dorota Monkiewicz

Wrocław był i jest z pewnością miastem spotkań. Nie tylko w przeszłości – dla przybyłej tu po wojnie ludności, ale także i dzisiaj – dla tych, którzy skuszeni jego aurą pozostają w nim po studiach lub przyjeżdżają z różnych regionów Polski i świata.

W 1970 roku, podczas ogólnopolskiego sympozjum konceptualnego, warszawski artysta Zbigniew Gostomski przedstawił we Wrocławiu projekt pracy zatytułowanej „Zaczyna się we Wrocławiu”. Idea artysty polegała na tym, aby ustanowić wyobrażoną przestrzeń globu ziemskiego w oparciu o system modułowych odcinków, których odmierzanie zaczęłoby się we Wrocławiu i stąd rozprzestrzeniło na cały świat. Hasło „zaczyna się we Wrocławiu”, pomimo wszelkich innych sensów tego projektu, zabrzmiało jak modernizacyjny apel, optymistyczne wychylenie ku przyszłości, w której wszystko miało się dopiero wydarzyć.

Es beginnt in Breslau

Blisko czterdzieści lat później do projektu Gostomskiego odniósł się się młody poznański artysta Rafał Jakubowicz, montując na budynku galerii BWA Awangarda w centrum Wrocławia biały neon uformowany w napis „Es beginnt in Breslau”. Niemieckojęzyczna wersja zdania Zbigniewa Gostomskiego wykonana przez Jakubowicza miała zwrócić uwagę na szczególny kontekst wydarzenia artystycznego z 1970 roku. Odnosiła się do sytuacji polskiej sztuki awangardowej okresu realnego socjalizmu, w której kamieniami milowymi były sympozja i plenery w Osiekach koło Koszalina (Köslin), Elblągu (Elbing), czy Zielonej Górze (Grünberg), a wśród nich także sympozjum we Wrocławiu. Wszystkie te imprezy odbywały się na tzw. Ziemiach Odzyskanych, czyli byłych terytoriach Rzeszy niemieckiej przejętych przez polską administrację po II wojnie światowej. Komunistyczne państwo przyzwalało na nowoczesną, awangardową i niespecjalnie akceptowaną przy innych okazjach sztukę, bo tak tworzyła się nowa polska historia tych ziem bez historii (skoro niemiecka przeszłość miała zostać na zawsze zatarta).

Grotowski, Has, Różewicz

Wrocław, potwornie zniszczony podczas obrony Festung Breslau wiosną 1945 roku, dźwigał się z ruin przez dekady. Pomimo trudnej sytuacji ekonomicznej, stał się jednak ważnym ośrodkiem kulturalnym. Ton miastu nadawało środowisko polskiej inteligencji, przesiedlonej tutaj w wyniku powojennej zmiany granic ze Lwowa. Na odnowionym Uniwersytecie Wrocławskim rozwijała się polonistyka. Wychodziło tu ważne, ogólnopolskie pismo kulturalne „Odra”, działał awangardowy teatr Laboratorium Jerzego Grotowskiego, w miejscowej wytwórni filmowej powstał kultowy „Rękopis znaleziony w Saragossie” Wojciecha Jerzego Hasa, do Wrocławia przeniósł się poeta i dramaturg Tadeusz Różewicz. Również na terenie sztuk wizualnych pojawiały się kolejne awangardowe inicjatywy – od konceptualnej galerii Pod Moną Lisą i Muzeum Sztuki Aktualnej Jerzego Ludwińskiego, poprzez nurt nowych mediów w galerii Permafo i Foto-Medium-Art, po anarchistyczne prowokacje Pomarańczowej Alternatywy i grupy Luxus w latach 80.

Od-nowa

A jednak pytanie Jakubowicza o to, „kiedy” zaczyna się we Wrocławiu należy do kwestii fundamentalnych dla wrocławskiej kultury i dla poczucia tożsamości współczesnych wrocławian. Z ankiet przeprowadzonych ostatnio wśród nich przez Pawła Kubickiego, socjologa miasta z Instytutu Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, wynika, że na pierwszym miejscu jako źródło wrocławskiej samoidentyfikacji wymieniane było doświadczenie wspólnej obrony miasta w czasie wielkiej powodzi w 1997 roku. Intelektualiści podczas jednej z wielu prowadzonych w mieście debat na ten temat wskazywali na wiele innych źródeł: doświadczenie prężnie działającej we Wrocławiu podziemnej Solidarności z lat 80. ubiegłego wieku czy jeszcze dawniejsze wspomnienia o przeniesionych ze Lwowa powojennych instytucjach Wrocławia. Sam jednak tytuł tej debaty „Czy da się wymyślić własną tradycję”, zredagowany przez wrocławskiego dziennikarza Łukasza Medekszę, wskazywał na to, że coś, co moglibyśmy określić jako tożsamość lokalną i jej relację do polskości, niemieckości, ale też czeskości (Wrocław w swojej długiej historii był także częścią czeskiego organizmu państwowego, a w czasach schyłku komuny angażował się w Solidarność Polsko-Czeską), jest wciąż stosunkiem niepewnym, dynamicznym, w procesie kształtowania się. Po wojnie miasto zasiedliła nie tylko polska elita intelektualna wysiedlona ze Lwowa i nieliczni pozostali Niemcy, ale także ludność z szeroko rozumianych Kresów Wschodnich, warszawiacy ze zrujnowanego miasta, Wielkopolanie i inni Polacy, szukający swojej życiowej szansy na nowych terytoriach Rzeczypospolitej.

Wrocław, Breslau, Breclav

Pomimo że od wojny minie już niedługo siedemdziesiąt lat, fantazmatyczna obecność niemieckiego pierwiastka w architekturze i układzie urbanistycznym miasta codziennie konfrontuje się z polskim żywiołem i jest obecna w dyskursie prowadzonym przez wrocławskie instytucje kultury. Jeśli w Muzeum Narodowym możemy oglądać stałą ekspozycję rzeźby śląskiej (proszę zwrócić uwagę na semantykę – nie niemieckiej, lecz śląskiej), polskiej sztuki nowoczesnej oraz reprezentatywną kolekcję lwowskiej przedwojennej awangardy (grupa „Artes”), to Muzeum Miejskie prezentuje głównie historię Wrocławia jako miasta niemieckiego. Podobne fascynacje w stosunku do unikalnych wrocławskich zabytków niemieckiej architektury modernistycznej (realizacje Hansa Scharouna, Maxa Berga, czy Ericha Mendelsohna) przejawia wrocławskie Muzeum Architektury. Kwestii negocjowania wrocławskiej przeszłości i współczesności nie uniknie także powstające w tym roku Muzeum Współczesne Wrocław, ulokowane na czas budowy nowego gmachu w poniemieckim schronie przeciwlotniczym, który podczas obrony Festung Breslau pełnił funkcję szpitala polowego.

Miasto w budowie

Wrocław był i jest z pewnością miastem spotkań – nie tylko w przeszłości – dla przybyłej tu po wojnie ludności, ale także i dzisiaj – dla tych, którzy skuszeni aurą miasta lub ofertami pracy pozostają w nim po studiach lub przyjeżdżają z różnych regionów Polski i z zagranicy. W tym sensie Wrocław nadal pozostanie młodą i dynamicznie rozwijającą się metropolią. Optymistyczne „Zaczyna się we Wrocławiu” wciąż brzmi aktualnie, gdy powstaje muzeum sztuki współczesnej, buduje się właśnie monumentalne Narodowe Forum Muzyki, nowoczesny stadion, obwodnicę autostradową, mosty. Wszystkie te inwestycje aspirują do najwyższego światowego poziomu w zakresie nowoczesnych technologii, co nie dziwi w mieście, którego uczelnie znane są z rozwijania różnorodnych specjalizacji informatycznych.

Praca nad współczesnością

Wrocław pozostaje nadal miejscem przyjaznym awangardowej sztuce. To tutaj odbywają się międzynarodowe festiwale: filmowy Era Nowe Horyzonty, teatralny Dialog, muzyczny Wratislavia Cantans, sztuki mediów Biennale WRO. Wrocław jest także fundatorem Literackiej Nagrody Europy Środkowej im. Angelusa Silesiusa. Myślę, że wszystkich tych wydarzeń i przedsięwzięć artystycznych dotyczy przesłanie, sformułowane w Koncepcji Programowej Muzeum Współczesnego Wrocław, w której czytamy: „misją Muzeum jest szeroko rozumiana praca nad współczesnością (…). Wiedza uzyskiwana z bezpośredniego obcowania ze sztuką, przyswajana przez praktyczne uczestnictwo oraz możliwość uzyskania tłumaczącego dzieło komentarza sprzyja samopoznaniu odbiorcy, określeniu własnej tożsamości w przestrzeni prywatnej i publicznej oraz w perspektywie czasowej.”[1]

 1. 1. Piotr Krajewski, Dorota Monkiewicz, Wrocław, 21 grudnia 2007, s. 6.
odsłuchaj zawartość strony wersja do druku

 1. Buy oem Software2012-02-11 03:22:34

  tOKe8G Internet is written with the capital letter in a sentence, by the way. And hundredths are written not with a point but with a comma. This is according to the standard. And actually everything is very good..!!

 2. buy cheap oem software2012-02-11 03:29:29

  H8ApkW Cool:) I would say say it exploded my brain..!!

 3. LxXhFVJxaYK2012-06-30 18:31:10

  I very much like this distinction:"This cngevroence or symmetry does not automatically translate into a strict moral equivalence." It has become fashionable lately to make that precise equivalence between the ideologies and their followers,something that has always struck me as ahistorical and simply untrue.The insight that it is the sheer quality of thought, writing and analysis that is a distinguishing feature is one of those sharp beams of light Hitchens is capable of producing to illuminate a discussion.

 4. 2012-06-30 18:31:12

 5. 2012-07-01 10:30:59

 6. 2012-07-01 15:11:00

 7. QsARJAYl2012-07-01 17:09:46

  That You Can UseBeing around for many years of sineeg my father struggle with the issue, I can tell you from the start that , known as hemorrhoids is among the worst problems a person can experience. I can still remember the sounds of suffering, in addition to the incapacity to be a normal individual, I also can remember the concern I had for my dad, the instant he realised that the the one way to get some hemorrhoids treatment, would have been to have them surgically removed. I thought this was a thing he would not really consider. Rather than that he put up with every bit of the associated discomfort, until he was admitted to the hospital with regards to a problem that was different, and was also scheduled for last minute hemorrhoids operation.There are commonly five different gradings with regards to hemorrhoids, but some are obviously much more serious than the others. Roughly up to 25 percent of individuals in the United States suffer from one of the grading of hemorrhoids, and most don't ever ask their physician with regards to the condition. This makes it quite hard to see virtually any definitive clinical tests as to the proper way to deal with the disorder. A lot of doctors, once they do at some point observe cases of hemorrhoids start out with the use of a proper hemorrhoids cream. Again though, it really would depend upon the kind of hemorrhoids you happen to be being affected by.Several hemorrhoids complaints may include: pain-free and / or painful bleeding hemorrhoids dangling inside the rectum, itchy spots around the rectum, puffiness, or perhaps painful sensation right after a bowel movement. Any one of those issues is often a case of hemorrhoids, and you need to surely get the issue looked at by your physician if ever any one of those signs or symptoms begin to show. The hazards of allowing your hemorrhoids go untreated may perhaps be much more serious.If you think maybe or possibly know that you may have hemorrhoids, there are a lot of ways that you could ease the problem, with a solution to fixing the problem entirely, based on how bad you might have them presently. Warm bath water is going to calm away the pain that you could be be enduring, yet when that works it's only effective while the pain continues. Warm baths won't cure this problem. When you are having a bowel movement, never strain or push too much. This may irritate your hemorrhoids, as well as cause more discomfort.The product range associated with hemorrhoids treatment alternatives is quite vast, and they are each simply effective on the grade of hemorrhoids you're suffering from, other than surgical treatment that is. There are numerous creams as well as medicinal lotions to use for grade 1 and 2 hemorrhoids. There is a procedure referred to as banding, that involves a doctor placing a band around the top of the hemorrhoids, effectively cutting off the blood supply to the hemorrhoids treatment, and ultimately causing them to fall off. This may take a few days, and it is really just used for Grade 2 hemorrhoids. Obviously the best cure is surgery, and if you are worried about the condition of living you've got while battling this condition, especially bleeding hemorrhoids, then you are best advised to talk with your physician at the earliest opportunity to allow them to help make the proper choice on your behalf.

 8. 2012-07-01 17:09:54

 9. 2012-07-02 05:22:20

 10. 2012-07-02 19:28:47

 11. 2012-07-03 08:52:57

 12. 2012-07-03 13:47:59

 13. 2012-07-04 05:54:47

 14. 2012-07-04 10:56:44

 15. 2012-10-12 05:00:38

 16. maillot de foot porte2013-01-02 21:44:17

  Thanks designed for sharing such a fastidious thinking, article is fastidious, thats why i have read it entirely

 17. EHAZDsFMMsJfVBfk2013-02-08 12:56:47

  You don't want to live in old Lviv, especially by any major serttes that have trolley lines. Those buildings are nice but they shake too much from heavy traffic.

 18. 2013-02-08 12:56:50

 19. 2013-02-11 10:03:20

 20. 2013-02-23 08:13:50

 21. buy discount viagra online2013-03-03 04:41:27

  F0ltVK Fantastic article post. Awesome.

 22. 2013-03-03 04:41:29

 23. buy discount viagra2013-03-03 07:52:04

  HxWJw6 Awesome blog post.Really looking forward to read more. Really Great.

 24. 2013-03-03 07:52:07

 25. social bookmarks2013-03-13 18:47:46

  xZDcaM Thanks-a-mundo for the blog article.Much thanks again. Really Great.

 26. 2013-03-13 18:47:48

 27. social bookmarks2013-03-13 22:26:24

  eAkyh3 Enjoyed every bit of your blog post.Really thank you! Awesome.

 28. 2013-03-13 22:26:26

 29. bookmaring service2013-03-15 11:33:07

  2FC4VB Im obliged for the post.Thanks Again. Fantastic.

 30. 2013-03-15 11:33:09

 31. bookmarks2013-03-15 14:32:27

  atfrOq I really liked your article post. Really Great.

 32. 2013-03-15 14:32:30

 33. ciprofloxacin hcl2013-03-15 17:39:44

  I really like and appreciate your post.Really looking forward to read more. Keep writing.

 34. buy cipro2013-03-15 18:59:40

  Im obliged for the post.Thanks Again. Really Cool.

 35. ciprofloxacin hcl2013-03-15 19:05:07

  I truly appreciate this blog post. Keep writing.

 36. generic viagra2013-03-15 19:18:01

  Thanks so much for the article post.Much thanks again. Keep writing.

 37. buy generic viagra2013-03-15 20:38:31

  wow, awesome blog.Really looking forward to read more. Cool.

 38. generic viagra2013-03-15 20:43:48

  I value the blog article.Really looking forward to read more. Much obliged.

 39. generi cialis2013-03-15 20:57:01

  Im obliged for the blog.Thanks Again. Much obliged.

 40. cheap cialis2013-03-15 22:17:53

  Very informative blog.Thanks Again. Keep writing.

 41. generic cialis online2013-03-15 22:23:18

  Major thanks for the blog article.Much thanks again. Cool.

 42. Buy Levitra2013-03-15 22:36:24

  A big thank you for your blog.Really thank you! Will read on...

 43. no prescription2013-03-15 23:58:21

  I truly appreciate this post. Will read on...

 44. Buy Levitra uk2013-03-16 00:03:43

  Thank you for your article post.Thanks Again. Fantastic.

 45. 2013-03-21 02:03:29

 46. 2013-03-30 03:55:41

 47. 2013-04-27 03:24:43

 48. digital camera guide2013-05-13 23:42:22

  v3weVj I cannot thank you enough for the blog.Really looking forward to read more.

 49. 2013-05-13 23:42:24

 50. digital camera guide2013-05-14 17:18:47

  G4Dwr0 Enjoyed every bit of your blog post.Much thanks again.

 51. 2013-05-14 17:18:49

 52. 2013-05-24 10:25:23

 53. good seo2013-05-25 07:29:55

  6YN4S4 Thanks for sharing, this is a fantastic post.Thanks Again. Awesome.

 54. 2013-05-25 07:29:57

 55. good seo2013-05-25 20:46:34

  7OKsmJ Im grateful for the article. Much obliged.

 56. 2013-05-25 20:46:39

 57. seo service2013-05-27 18:48:39

  DOa1nd Thank you for your post.Really looking forward to read more. Much obliged.

 58. 2013-05-27 18:48:41

 59. seo service2013-05-28 08:20:02

  uUf9wD Im thankful for the post. Keep writing.

 60. 2013-05-28 08:20:05

 61. cheap social bookmarks2013-06-19 20:53:23

  x7q0MS I cannot thank you enough for the article.Really looking forward to read more. Keep writing.

 62. 2013-06-19 20:53:25

 63. 2013-06-19 23:45:06

 64. 2013-06-20 15:04:18

 65. great service2013-07-04 16:28:21

  VAJR47 Thanks for sharing, this is a fantastic post.Really looking forward to read more. Will read on...

 66. 2013-07-04 16:28:23

 67. CVLGqHGVL2013-07-24 01:34:17

  This is one awesome blog. Fantastic.

 68. 2013-07-24 20:05:54

 69. ukPzKtDdd2013-07-25 03:24:18

  Wow, great blog article.Really thank you! Want more.

 70. news2013-07-26 10:33:20

  yIzdT9 I loved your blog.Really thank you! Want more.

 71. 2013-07-26 10:33:22

 72. greatest news2013-08-03 05:29:09

  dwyZy2 Great, thanks for sharing this blog article.Much thanks again. Really Cool.

 73. 2013-08-03 05:29:11

 74. buy ventolin2013-08-09 20:04:02

  I cannot thank you enough for the article post.Really thank you! Really Cool.

 75. great link buildng2013-08-19 13:22:02

  PIbQ8D Thank you for your blog article.Thanks Again.

 76. 2013-08-19 13:22:04

 77. awesome links for you2013-08-20 03:03:49

  qunbR4 Awesome article post. Really Cool.

 78. 2013-08-20 03:03:51

 79. best link building2013-09-04 08:33:53

  i59lIE Very good blog post.Really looking forward to read more. Really Cool.

 80. 2013-09-04 08:33:55

 81. seo service2013-09-06 11:33:08

  Xtfv79 Great, thanks for sharing this blog.Really looking forward to read more. Great.

 82. 2013-09-06 11:33:10

 83. seo service2013-09-07 06:01:08

  9FCUeD I think this is a real great blog article.

 84. 2013-09-07 06:01:10

 85. link building2013-09-08 01:10:17

  Z3JSfV I really liked your article.Much thanks again. Will read on...

 86. 2013-09-08 01:10:20

 87. the best seo service2013-09-08 08:21:10

  C0ltQA I value the article.Thanks Again. Really Great.

 88. 2013-09-08 08:21:15

 89. best place for make money online2013-09-11 22:58:33

  X8EE8m This is one awesome article.Really thank you! Cool.

 90. 2013-09-11 22:58:36

 91. online business2013-09-13 13:02:52

  mKhF2M I am so grateful for your blog article.Really thank you! Great.

 92. 2013-09-13 13:02:54

 93. make money online2013-09-13 13:32:51

  3C4QE3 Thanks for sharing, this is a fantastic blog post.Really thank you! Will read on...

 94. 2013-09-13 13:32:53

 95. make money online2013-09-13 13:52:41

  Uqevzk Im obliged for the blog article.Much thanks again. Awesome.

 96. 2013-09-13 13:52:43

 97. awesome link building2013-09-24 12:27:11

  xzStde I appreciate you sharing this post.Really looking forward to read more. Really Great.

 98. 2013-09-24 12:27:14

 99. link building team2013-10-16 07:01:00

  T3VFEU Awesome article post. Much obliged.

 100. 2013-10-16 07:01:03

 101. check out these guys!2013-10-16 09:02:24

  cCktS0 Say, you got a nice post.

 102. 2013-10-16 09:02:29

 103. link building2013-10-24 10:31:55

  wFQ7zD Appreciate you sharing, great article.Really looking forward to read more. Really Great.

 104. 2013-10-24 10:31:57

 105. top seo guys2013-10-24 15:19:16

  hb7dCC I am so grateful for your post.Really thank you!

 106. 2013-10-24 15:19:18

 107. link building2013-10-26 22:27:54

  l6rils Really enjoyed this blog.Really thank you! Awesome.

 108. 2013-10-26 22:27:57

 109. smashing top seo2013-11-01 23:58:40

  D3P2cu This is one awesome blog post. Really Cool.

 110. 2013-11-01 23:58:42

 111. 2013-11-16 01:43:07

 112. watch this2013-11-17 21:24:07

  VLLXFR A big thank you for your blog post.Thanks Again. Really Cool.

 113. 2013-11-17 21:24:39

 114. check this out2013-12-15 10:27:15

  xctHBj Looking forward to reading more. Great article.Really looking forward to read more. Great.

 115. 2013-12-15 10:27:18

 116. stunning seo guys2014-01-09 08:00:25

  s7JCM9 Say, you got a nice post.Really thank you! Want more.

 117. 2014-01-09 08:00:27

 118. nice site here2014-01-17 21:31:30

  uknFoi Really appreciate you sharing this post.Really thank you! Great.

 119. 2014-01-17 21:31:32

 120. check it out2014-01-31 19:00:04

  92sxVC Looking forward to reading more. Great article.Much thanks again. Keep writing.

 121. 2014-01-31 19:00:06

 122. check it out2014-02-28 18:19:20

  ZBF3Yq Thanks so much for the article post. Fantastic.

 123. 2014-02-28 18:19:22

 124. 2014-03-07 09:45:55

 125. 2014-03-09 06:08:41

 126. nice seo guys2014-03-22 23:24:19

  IpuLaZ Awesome article post.Really looking forward to read more. Cool.

 127. 2014-03-22 23:24:21

 128. nice seo guys2014-04-01 10:52:13

  j3oonf This is one awesome blog. Will read on...

 129. 2014-04-01 10:52:16

 130. awesome things!2014-04-17 18:57:44

  ziAefV Very informative article post.Much thanks again. Awesome.

 131. 2014-04-17 18:57:46

 132. 2014-05-05 09:50:54

 133. hVQKZUkdxiiqdd2014-05-06 12:32:24

  Appreciate you sharing, great blog post.Thanks Again. Will read on...

 134. emziSjZZWrX2014-05-06 12:38:36

  I value the blog.Really looking forward to read more. Want more.

 135. gRbkeuUmUaD2014-05-06 13:06:42

  wow, awesome blog article.Really looking forward to read more. Cool.

 136. fuYQObka2014-05-06 18:40:31

  Thanks-a-mundo for the blog post.Really thank you! Really Cool.

 137. ikLkzlweSYzOCJ2014-05-06 18:40:50

  Great, thanks for sharing this blog article.Thanks Again. Will read on...

 138. check it out2014-05-12 11:44:11

  kZUWt7 Really informative blog article.Really thank you! Fantastic.

 139. 2014-05-12 11:44:13

 140. 2014-05-18 10:11:17

 141. 2014-05-21 03:39:11

 142. awesome seo solutions2014-06-04 19:26:00

  RWYVvq Thanks for sharing, this is a fantastic blog.Much thanks again.

 143. 2014-06-04 19:26:03

 144. nice penalty removal2014-06-18 20:07:25

  4Yp540 Enjoyed every bit of your blog post.Really looking forward to read more. Will read on...

 145. 2014-06-18 20:07:27

 146. awesome seo2014-06-19 18:51:09

  58k8MB Muchos Gracias for your post.Really looking forward to read more. Fantastic.

 147. 2014-06-19 18:51:11

 148. 2014-06-23 12:45:58

 149. cheap seo services2014-07-03 19:12:20

  MupLAj A round of applause for your blog post.Really thank you! Fantastic.

 150. 2014-07-03 19:12:22

 151. nice penalty removal2014-07-04 05:09:19

  clIVx7 Looking forward to reading more. Great blog article.Much thanks again. Really Cool.

 152. 2014-07-04 05:09:21

 153. 2014-07-18 09:23:34

 154. 2014-07-21 01:21:40

 155. 2014-08-01 00:32:35

 156. mattew crorkz2014-08-02 04:41:26

  nvBkp5 Really informative post.Much thanks again. Awesome.

 157. 2014-08-02 04:41:28

 158. crorkz matz2014-08-03 21:56:37

  dCjdkr Major thanks for the blog post.Really thank you! Will read on...

 159. 2014-08-03 21:56:39

 160. 2014-08-03 23:06:28

 161. matzcrorkz2014-08-04 23:33:54

  XXNQ5Q Really informative post.Thanks Again. Great.

 162. 2014-08-04 23:33:56

 163. crorkz matz2014-08-04 23:56:24

  wbPFSF Very neat blog.Really looking forward to read more.

 164. 2014-08-04 23:56:26

 165. 2014-10-13 18:01:13

 166. 2014-10-15 08:47:39

 167. 2014-10-17 19:32:19

 168. crorkz jremy2014-11-23 23:57:36

  VaIjSK It's really a nice and useful piece of information. I'm satisfied that you shared this helpful info with us. Please stay us up to date like this. Thank you for sharing.

 169. 2014-11-23 23:57:38

 170. Yadira Krakauer2014-12-01 15:25:28

  Could you list all of your community pages like your linkedin profile, Facebook page or twitter feed?|Hi there, I enjoy reading through your post.</br><a href="www.discount-asics.com

  ">Yadira Krakauer</a></br>[url=www.discount-asics.com

  ]Yadira Krakauer[/url]

 171. Yadira Krakauer2014-12-02 02:43:49

  This kind of clever work and coverage! Keep up the superb works guys I've incorporated you guys to our blogroll.</br><a href="www.discount-asics.com

  ">Yadira Krakauer</a></br>[url=www.discount-asics.com

  ]Yadira Krakauer[/url]

 172. Kerry Cogan2014-12-10 15:06:44

  Anyway keep up the excellent quality writing, it is rare to see a great weblog like this one today..</br><a href="www.discount-asics.com


  ">Kerry Cogan</a></br>[url=www.discount-asics.com


  ]Kerry Cogan[/url]

 173. 2015-01-04 00:48:39

 174. 2015-01-04 10:32:35

 175. 2015-01-11 08:44:43

 176. crorkz mattz2015-01-15 23:25:27

  x5b9Og Spot on with this write-up, I actually suppose this website wants much more consideration. I'll most likely be again to read much more, thanks for that info.

 177. 2015-01-15 23:25:29

 178. 2015-04-19 13:49:16

 179. 2015-04-19 13:51:06

 180. 2015-05-03 03:33:10

 181. 2015-06-24 17:11:41

 182. 2015-07-15 16:32:05

 183. 2015-07-22 23:57:28

 184. 2015-08-04 07:08:03

 185. 2015-08-04 11:07:27

 186. 2015-08-09 03:58:43

 187. 2015-08-09 03:58:46

 188. 2015-08-10 00:39:07

 189. 2015-08-10 16:10:38

 190. 2015-08-11 16:20:31

 191. 2015-10-23 17:49:46

 192. 2015-10-25 00:11:30

 193. 2015-10-25 05:44:21

 194. 2015-10-26 13:35:17

 195. 2015-10-26 14:32:42

 196. 2016-01-10 21:11:45

 197. 2016-02-02 19:10:01

 198. 2016-02-06 11:22:13

 199. 2016-04-12 19:49:51

 200. 2016-05-09 06:11:23

 201. 2016-05-29 12:14:20

 202. 2016-05-30 21:02:46

 203. 2016-06-09 06:03:58

 204. 2016-06-13 21:34:16

 205. 2016-06-18 20:05:29

 206. 2016-06-23 09:32:52

 207. 2016-07-05 16:49:18

 208. 2016-07-14 20:21:53

 209. 2016-07-19 01:06:24

 210. 2016-07-21 18:12:05

 211. 2016-07-27 22:29:05

 212. 2016-08-07 01:36:01

 213. 2016-08-10 19:15:28

 214. 2016-08-10 22:07:08

 215. 2016-08-13 14:44:32

 216. 2016-08-14 06:59:58

 217. 2016-08-14 07:12:43

 218. 2016-09-12 22:58:04

 219. 2016-10-12 20:48:29

 220. 2016-11-10 01:09:18

 221. 2016-12-06 03:29:14

 222. 2016-12-27 06:43:45

 223. 2017-01-01 07:22:10

 224. 2017-01-02 03:45:36

 225. 2017-01-02 10:10:35

 226. 2017-01-02 10:51:47

 227. 2017-01-06 15:54:54

 228. 2017-01-07 15:50:20

 229. 2017-01-08 12:42:04

 230. 2017-01-16 01:24:43

 231. 2017-02-03 16:20:22

 232. 2017-03-31 18:25:00

 233. 2017-03-31 18:25:20

 234. 2017-05-18 22:50:37

 235. 2017-05-20 23:35:49

 236. 2017-07-05 17:00:28

 237. 2017-07-22 18:23:20

 238. 2017-08-06 05:53:36

 239. 2017-08-20 23:18:08

 240. 2017-09-04 07:20:34

 241. suba me2018-05-30 21:18:31

  7J1YSY I went over this internet site and I think you have a lot of great information, saved to bookmarks (:.

 242. 2018-05-30 21:18:33

 243. click me2018-05-30 23:40:52

  IS6pBH Looking forward to reading more. Great blog article.Really thank you! Cool.

 244. 2018-05-30 23:40:54

 245. 2018-09-12 13:33:55

 246. 2018-09-12 13:42:41

 247. 2018-11-19 06:45:14

 248. 2018-12-04 12:29:03

 249. 2018-12-04 12:29:14

 250. 2018-12-10 07:27:22

 251. 2018-12-10 14:02:41