tematy / Wikianarchia

Wikianarchia wolność w kulturze

moderator: Ruben Maes
uczestnicy: Joost Smiers / Rickard „Rick” Falkvinge / Raquel Xalabarder / Ryszard Markiewicz / Oliver Herrgesell

Kultura zmierza coraz wyraźniej w stronę mediów ogólnodostępnych, używanych przez miliardy twórców/odbiorców. W masie kultury coraz łatwiejsze staje się udostępnianie i obrót treściami. Może to właśnie wyzwolenie treści i ich przetwarzanie, a więc wikianarchia, stanowi o specyfice nowego paradygmatu kultury – kultury 2.0?

W związku z tym coraz częściej pojawiają się postulaty uwolnienia dzieł lub przynajmniej znacznej liberalizacji wykorzystywania dziedzictwa kulturowego. Równocześnie jednak radykalizują się stanowiska popierające szczelną ochronę praw i kontrolę nad udostępnianiem treści. Zmagania o wolność w kulturze powoli przenoszą się z obszaru wolności słowa i cenzury w obszar prawa autorskiego, na polu którego ścierają się interesy rynku, producentów, twórców i odbiorców, którzy w kulturze 2.0 zawsze są twórcami.

Czy istnieją alternatywy dla wikianarchii i dyktatury autora?

Podczas dyskusji chcielibyśmy omówić nadużycia i konflikty w obszarze kultury 2.0, godzące w interes zarówno twórców, jak i odbiorców kultury, przybliżyć praktyki stosowane przez koncerny typu Google czy Facebook, promujących ideę współuczestnictwa, dzielenia się i udostępniania treści w internecie oraz wskazać pozytywne i negatywne skutki ich działalności, a także zastanowić się, czy możliwe jest w najbliższej przyszłości wypracowanie w ramach obowiązujących regulacji prawnych alternatywnych rozwiązań licencyjnych w Europie i na świecie.