Kopia przestała być wyjątkiemWywiad z Paulem Kellerem, członkiem organizacji Kennisland.

AAA

Paul Keller z organizacji Kennisland opowiada o Creative Commons, Micku Jaggerze i zmieniającej się roli archiwum.

Nagranie wywiadu z 18. maja 2010 r. jest dostępne tu.

Mieliśmy ostatnio okazję porozmawiać z Paulem Kellerem, założycielem Creative Commons Nederlands, który opowiedział nam o uwalnianiu zasobów twórczych społeczeństwa, począwszy od tego, jak się obchodzi przestarzałe przepisy o prawach autorskich, a kończąc na tym, w jaki sposób zaskakująco silne społeczności peer-to-peer dokonują innowacji na obrzeżach Internetu.

Keller jest członkiem Kennisland, holenderskiego think-tanku zajmującego się pytaniami o przyszłość, stawiającego raczej na gospodarkę opartą na przepływie twórczej wiedzy, aniżeli na obieg dóbr namacalnych. Zasadniczym celem organizacji jest zachowanie dóbr kultury i umożliwienie jak największego dostępu do tych zasobów. Do partnerów Kennisland należą, m.in. Creative Commons, Images for the Future, Communia i Wikimedia.

Kennisland pracuje nad kwestiami praw autorskich we współpracy z instytucjami zajmującymi się ochroną dziedzictwa kulturowego. Jakie są, twoim zdaniem, wady obecnego systemu praw autorskich?
Celem Kennisland jest umożliwienie jak najszerszego dostępu do zdigitalizowanych dóbr kultury, udostępnienie ich na licencjach otwartych lub zupełnie bez ograniczeń. Jeśli chcemy coś udostępnić na licencji, musimy wiedzieć kto jest autorem danego dzieła, a następnie musimy do tej osoby dotrzeć i wynegocjować zasady. Na tym się najczęściej kończy. W przypadku dużych i zróżnicowanych kolekcji, znalezienie wszystkich właścicieli praw autorskich może okazać się bardzo trudnym zadaniem. Szukamy więc praktycznych rozwiązań, które można zastosować w przypadku istniejących projektów, ale chcemy również wpłynąć na proces tworzenia praw i praktyk na poziomie państwa, by móc ominąć te przeszkody w przyszłości. Jak uzyskać zgodę wszystkich, którzy mają udział w tych zasobach, na ich udostępnienie? Wszelkie rozmowy na temat innowacji odbywają się nieoficjalnie, w nieregulowanej przestrzeni, ignorującej prawa autorskie i interesy autorów ― nie ma innej możliwości w instytucjach publicznych, gdzie w radach zasiada szanowne grono emerytów. Te sprawy trzeba negocjować w taki sposób, by zbytnio nie obciążać archiwów a równocześnie szanować prawa autorów i producentów.
Dla przykładu ― prawa autorskie wciąż odzwierciedlają granice państw. Organizacja może posiadać prawa do udostępniania czegoś w Internecie, ale tylko we Francji ― w Belgii już nie. Z punktu widzenia internauty, tego typu sytuacje są czystym absurdem, ale jeśli nie mamy prawa czegoś udostępnić, najprawdopodobniej tego nie zrobimy ― w przeciwnym razie grozi nam odpowiedzialność prawna.

Jak zatem Creative Commons wykorzystuje niuanse prawne, by odpowiedzieć na zmiany spowodowane przez technologie cyfrowe w produkcji i obiegu kultury?
Prawo autorskie oddziela sferę prywatną od publicznej. Prywatne jest to, co pokazuję we własnym domu ― zgodnie z prawem, sfera prywatna to osoby, z którymi łączą mnie osobiste relacje i z którym tworzę zwartą społeczność. Pokaz publiczny wymaga zgody właściciela praw autorskich, a prywatny pokaz już nie. Oczywiście, sfera publiczna się niesamowicie powiększyła dzięki Internetowi. Setki tysięcy osób obejrzało już moje zdjęcia na Flickrze, choć to w zasadzie ta sama kolekcja, którą trzymałem na półce w pudełku po butach i którą swego czasu obejrzało może z pięć osób. Nie ma wątpliwości, że to co kiedyś było prywatne, teraz stało się globalne, wskutek czego tradycyjny podział na prywatne i publiczne już nie zdaje egzaminu w przypadku praw autorskich.
Podział na sferę prywatną i publiczną można by zastąpić o wiele bardziej realnym podziałem na zastosowania komercyjne i niekomercyjne. To w pewnym sensie rozwiązanie proponowane przez Creative Commons. Sfera niekomercyjna wymaga o wiele mniej regulacji i obostrzeń prawnych, a właściciele praw autorskich więcej by zyskali skupiając się na generowaniu przychodu z użytku komercyjnego swoich dzieł. W dzisiejszych czasach, wezwaniem jest nierobienie kopii. Wyjątkowość stała się wyjątkiem, a kopia stała się normą. Musimy się jakoś do tego odnieść ― w przeciwnym razie, zasady rządzące kopiowaniem przestaną działać.

Byłeś jednym z założycieli Creative Commons Nederlands siedem lat temu. Mógłbyś opowiedzieć o tym, jak licencje CC wpłynęły na domenę publiczną? Jakie odnieśliście sukcesy?
Moim zdaniem, wartość Creative Commons nie leży w licencjach na pojedyncze dzieła, np. jakiś blog, z którym i tak niczego ciekawego nie da się zrobić. Licencje te mają o wiele większe znaczenie w przypadku integracji wielkich platform typu Flickr z Creative Commons. Flickr to niesamowite źródło zdjęć objętych wolnymi licencjami, bardzo przydatnych w celach edukacyjnych ― ze zdjęć na licencja CC korzysta bardzo dużo osób. Flickr powoli staje się zagrożeniem dla profesjonalnych fotografów, ze względu na dużą liczbę wolnodostępnych zdjęć sztokowych.
Kolejny przykład to podjęta niedawno decyzja rządu Holandii, by informacje na rządowych stronach internetowych udostępniać na licencji CC0, co oznacza że rząd nie zachowuje żadnych praw autorskich. W tym przypadku Creative Commons zostało użyte jako narzędzie pozwalające wdrożyć zasady usystematyzowanego dostępu do informacji w środowisku sieciowym. Zależy nam więc na tym, by pokazać, że nie chodzi o to, czy udostępnimy tylko trzy filmy, czy aż siedemnaście, a raczej o to, że dzielenie się informacją przynosi korzyść całej organizacji. Chodzi o to, by organizacje te zaczęły wdrażać te narzędzia w swoich platformach i procedurach.

Dzieje się tak coraz częściej. Spośród najbardziej znaczących projektów, mogę wymienić ten, który zrealizowaliśmy we współpracy z Buma/Stemra, holenderską organizacją zajmującą się zbiorowym zarządzaniem praw autorskich do dzieł muzycznych. Celem projektu było stwierdzenie, czy możliwe jest połączenie zarządzania prawami zbiorowymi z zarządzaniem prawami indywidualnymi. Początkowo wydawało im się, że działamy przeciwko nim ― przecież wy chcecie wszystko udostępnić za darmo, a nasza praca polega na tym, żeby egzekwować pieniądze od ludzi korzystających z naszej muzyki. W czym wy możecie nam pomóc? A jednak udało nam się dojść do porozumienia ― nasze podejście może przynieść im korzyść. Okazuje się, że wolny dostęp do utworów może napędzać ich zyski z praw autorskich.

Creative Commons umożliwił dużym serwisom, takim jak Flickr, YouTube, czy władzom Holandii udostępnienie ogromnych ilości treści w formie cyfrowej. Jakie zmiany może to wywołać w funkcjonowaniu archiwów publicznych?
Przewidujemy, że archiwa przestaną być miejscem, w którym się magazynuje rzeczy, z których nikt nie korzysta, a staną się zasobami, z których ludzie faktycznie będą chcieli czerpać. Prawdziwej innowacyjności nie należy szukać w centralnych węzłach archiwum, a raczej na obrzeżach sieci, w systemach dystrybucji i metadanych ― czyli w tych obszarach archiwum, które odpowiadają za dostępność treści. Sieci peer-to-peer w sposób naturalny decydują o tym, co jest warte zachowania, a co nie. Jeśli jakaś treść jest na tyle wartościowa, by choć jedna osoba chciała ją przechować, to cała społeczność będzie miała do tej treści dostęp. Nie ma przecież zasady mówiącej, że archiwizuje się tylko wspaniałą przeszłość. Przykładowo, undergroundowe społeczności dzielące się konkretnymi gatunkami filmów poprzez BitTorrent okazują się być zaskakująco odpowiedzialne jeśli chodzi o archiwizację, choć ich działania łamią prawa autorskie. Społeczności te mają charakter zdecentralizowany, opierają się na pracy członków i skutecznie odpowiadają na ich potrzeby. Spodziewalibyśmy się raczej, że tego typu sieci słabo będą spełniać zadanie archiwów, ale okazuje się, że mogą działać skuteczniej od scentralizowanych systemów, które w końcu muszą przestrzegać pewnych zasad.
Pod tym względem, prawa autorskie są jak lustro weneckie ― z jednej strony mamy zinstytucjonalizowany świat archiwów, a z drugiej ― nieformalne działania, z których wynikają bardzo ciekawe rzeczy, ale które pozostają poza zasięgiem wzroku graczy instytucjonalnych, którym obraz przesłania lustro. Z punktu widzenia społeczności nieformalnych, instytucje wciąż bazują na strukturze osadzonej w czasach, gdy głównymi cechami archiwów były grube mury, kontrolowana temperatura i przestrzenie na tyle duże, by wszystko razem pomieścić. Obecny model praw autorskich nie umożliwia im przeprowadzenia gruntownych zmian w sposobie udostępniania treści, wskutek czego sporo materiału zbiera kurz zamiast służyć społeczeństwu.

Niektórzy zarzucają Creative Commons to, że licencje te nie odnoszą się do tego, w jaki sposób artyści mają zarabiać, gdy ich treści zostaną udostępnione za darmo, oraz że licencje te pozwalają firmom wykorzystywać treści stworzone przez nieopłaconych twórców. Jak odpowiadasz na tego typu zarzuty?
Zarzuty, o których wspomniałeś, bazują na wyobrażeniu, że darmowy dostęp musi być zły, bo jak mają zarobić twórcy, których praca jest rozdawana za darmo? Rzeczywiście, to istotne pytanie, ale odpowiedzi nie należy koniecznie oczekiwać od organizacji Creative Commons. My nie twierdzimy, że licencje Creative Commons są odpowiednim narzędziem dla osób, których głównym celem jest utrzymywanie się z własnej twórczość. Organizacja Creative Commons zawsze mówiła wyraźnie, że nasze licencje nie są obowiązkowe. Są to narzędzia, które mogą się przydać tym, którzy chcą się czymś podzielić.
Z zarabianiem na twórczości wiąże się obecnie o wiele bardziej zasadniczy problem. Mick Jagger, w wywiadzie dla BBC, wyraził niedawno sceptycyzm na temat obecnych debat nad tym, jak muzycy mają zarabiać na sprzedaży nagrań. Zauważył, że poza latami 1970–1997, większość współczesnych muzyków nie utrzymywała się ze sprzedaży nagrań muzycznych. Okres ten należy raczej rozpatrywać w kategorii wyjątku, podczas gdy obecnie traktuje się go jako regułę. Jak zatem należałoby ustalić wartość dóbr kultury w społeczeństwie, w którym jest nadwyżka zasobów ― i jakimi mechanizmami ekonomicznymi należałoby rekompensować pracę tych, którzy te dobra tworzą? Jak ― i czy w ogóle ― należałoby tę kwestię regulować? Po co w ogóle tworzyć dobra, skoro wszyscy mają dostęp do wszystkiego? Ani Creative Commons, ani prawa autorskie nie dadzą nam ostatecznej odpowiedzi na to pytanie. Musimy to jeszcze raz przemyśleć, ale nie punktu widzenia praw, lecz perspektywy ekonomicznej. Jak dotąd nie znaleźliśmy modelu gospodarczego, który rozwiąże tę debatę.

Zarabianie na sprzedaży dóbr kultury ― ja ci daję dobro, a ty mi dajesz pieniądze i artysta wychodzi na plus ― jest zupełnym wyjątkiem. Należałoby raczej zastanowić się, dlaczego bazowanie na systemie praw autorskich nie przynosi oczekiwanych skutków. Prawa autorskie zakładają prostą transakcję ― ja mam dobra kultury, ty masz pieniądze i wymieniamy się zgodnie z zasadami, w przeciwnym razie łamię prawo autorskie. Zważywszy na to, że każdy może wykonać kopię czegokolwiek, nie jest to najmądrzejszy sposób organizowania przepływu wiedzy czy dóbr kultury. Creative Commons zostało dobudowane do istniejącego systemu praw autorskich po to, by umożliwić jakieś wyjście z tej sytuacji.

tłumaczył Arthur Barys

odsłuchaj zawartość strony wersja do druku

 1. kTLECPaZZ2011-10-10 01:28:59

  Short, sweet, to the point, FREE-exactly as ionfrmation should be!

 2. buy cheap oem software2012-02-12 13:27:19

  AKB9vc Informative, but not convincing. Something is missing but what I can not understand. But I will say frankly: bright and benevolent thoughts!...

 3. GzJkvkymlarnXkTIZLE2012-04-09 14:10:30

  Umm, are you really just gvinig this info out for nothing?

 4. 2012-04-09 14:10:33

 5. 2012-04-10 14:53:07

 6. 2012-04-10 20:36:46

 7. 2012-04-13 12:56:05

 8. 2012-04-13 18:44:44

 9. 2012-08-08 12:10:47

 10. GosxEfrRTy2012-10-12 02:56:18

  Inni albo nie wiedzieli, że w czsaie obiadu średnio byli warci dużo więcej niż 1 milion $ (biorąc pod uwagę majątek Pana Tada Witkowicza) albo nie mieli odwagi/potrzeby, żeby uścisnąć dłoń tego przedsiębiorczego Polaka. Zacytowałam fragment twojego postu, żeby podzielić się spostrzeżeniem: inni raczej NIE MIELI POTRZEBY ! Często obserwuję u ludzi przeciętnych brak należytego szacunku do ludzi sukcesu, do ludzi bogatych, a często wręcz przeciwnie żywienie negatywnych uczuć, takich jak zazdrość, pogarda, podejrzliwość. Jestem przekonana- szczery zachwyt i szacunek do ludzi, ktf3rzy zamiast tego żeby tkwić w biedzie(a to jest o wiele łatwiej niż walczyć o swoje!!!) nie zgadzają się ze swoim losem i postanawiają kreować własne życie według swojego scenariuszu, są cechami ktf3re wskazują na to że osoba adekwatnie odbiera rzeczywistość i jest w stanie sama sukces osiągnąć. Czego ja Tobie szczerze życzę!

 11. 2012-10-12 02:56:21

 12. 2012-10-12 10:22:49

 13. 2012-10-14 17:17:37

 14. 2012-10-15 04:20:59

 15. 2012-11-26 18:34:19

 16. 2012-12-24 02:52:38

 17. 2013-02-24 06:25:09

 18. social bookmarks2013-03-13 21:47:54

  GyQ3OY I truly appreciate this blog post.Much thanks again. Really Great.

 19. 2013-03-13 21:47:57

 20. social bookmarks2013-03-14 01:52:56

  tO9loK I really enjoy the article post.Really looking forward to read more. Keep writing.

 21. 2013-03-14 01:52:58

 22. bookmaring service2013-03-14 20:51:51

  y3S9WH Hey, thanks for the post.Really looking forward to read more. Want more.

 23. 2013-03-14 20:51:53

 24. ciprofloxacin side effects2013-03-15 17:54:38

  Im grateful for the article post.Thanks Again.

 25. ciprofloxacin side effects2013-03-15 18:32:19

  Im grateful for the post.Really thank you! Keep writing.

 26. generic viagra online2013-03-15 19:33:24

  I truly appreciate this blog post.Really looking forward to read more. Really Great.

 27. generic viagra no prescription2013-03-15 20:11:36

  Hey, thanks for the blog article.Thanks Again. Cool.

 28. buy generic cialis2013-03-15 21:12:23

  A big thank you for your blog article.Much thanks again. Awesome.

 29. generi cialis2013-03-15 21:50:50

  Really enjoyed this article post.Thanks Again. Much obliged.

 30. Buy Levitra online uk2013-03-15 22:52:13

  I really enjoy the article post. Great.

 31. no prescription2013-03-15 23:31:06

  Awesome blog article.Really thank you! Awesome.

 32. 2013-03-28 11:23:17

 33. buy social bookmarks2013-04-20 01:28:07

  dDbpn1 Awesome article post.Really thank you! Cool.

 34. 2013-04-20 01:28:09

 35. 2013-04-28 00:41:21

 36. good seo2013-05-25 23:14:03

  wsQU3d Fantastic article.Much thanks again. Really Great.

 37. 2013-05-25 23:14:05

 38. seo service2013-05-27 21:45:46

  V1ZvU4 Great blog article.Thanks Again. Cool.

 39. 2013-05-27 21:45:48

 40. 2013-06-08 23:34:44

 41. 2013-07-11 19:38:58

 42. news2013-08-02 22:09:22

  63f9El Fantastic blog.Thanks Again. Want more.

 43. 2013-08-02 22:09:25

 44. 2013-08-12 12:27:38

 45. online business2013-09-13 14:29:27

  8GO6zu Thank you for your blog article.Much thanks again. Fantastic.

 46. 2013-09-13 14:29:29

 47. online business2013-09-14 00:28:53

  s1etnd Very neat blog post.Really thank you! Will read on...

 48. 2013-09-14 00:28:55

 49. link building team2013-10-16 16:50:14

  AcKkxk Very neat article post.Really thank you! Great.

 50. 2013-10-16 16:50:16

 51. smashing top seo2013-10-25 14:37:55

  3qicUv I am so grateful for your blog article.Thanks Again. Really Cool.

 52. 2013-10-25 14:37:58

 53. smashing top seo2013-10-26 17:47:59

  NA1it0 Great, thanks for sharing this post.Much thanks again. Much obliged.

 54. 2013-10-26 17:48:01

 55. 2014-03-02 11:21:13

 56. 2014-03-07 08:01:53

 57. 2014-03-08 10:09:25

 58. 2014-04-07 13:00:56

 59. 2014-04-13 05:20:45

 60. 2014-05-03 12:56:26

 61. 2014-05-22 18:40:16

 62. 2014-05-24 10:19:35

 63. 2014-05-24 11:02:56

 64. awesome seo2014-06-17 13:09:28

  FEKZpN Thanks a lot for the blog. Cool.

 65. 2014-06-17 13:09:31

 66. 2014-07-21 11:32:37

 67. crorkz matz2014-08-03 21:05:26

  2bEp2S Great, thanks for sharing this post.Much thanks again. Much obliged.

 68. 2014-08-03 21:05:28

 69. matzcrorkz2014-08-04 22:59:19

  YRCE7z A big thank you for your blog.Much thanks again. Cool.

 70. 2014-08-04 22:59:21

 71. 2014-10-16 00:56:16

 72. 2014-10-16 16:28:07

 73. 2014-11-30 20:24:40

 74. 2014-12-29 01:44:41

 75. 2015-01-08 02:37:39

 76. 2015-01-12 05:57:33

 77. 2015-05-01 01:39:37

 78. 2015-07-16 08:41:52

 79. 2015-07-17 18:25:04

 80. 2015-08-03 20:28:08

 81. 2015-08-04 22:19:20

 82. 2015-08-12 10:55:54

 83. 2015-10-05 17:33:25

 84. 2015-10-24 02:27:16

 85. 2015-10-25 16:39:56

 86. 2015-11-28 23:36:46

 87. 2016-01-11 17:41:18

 88. 2016-02-04 05:54:41

 89. 2016-02-06 23:16:49

 90. 2016-03-08 12:22:01

 91. 2016-04-12 01:57:56

 92. 2016-05-03 09:52:55

 93. 2016-05-11 23:35:11

 94. 2016-05-20 23:17:51

 95. 2016-08-05 17:42:49

 96. 2016-08-17 06:51:12

 97. 2016-08-23 20:02:47

 98. 2016-10-01 04:25:07

 99. 2016-10-18 23:42:41

 100. 2016-10-28 01:53:31

 101. 2016-11-15 19:11:47

 102. 2016-12-11 16:10:43

 103. 2017-01-01 13:48:42

 104. 2017-01-01 23:42:21

 105. 2017-01-22 09:45:13

 106. 2017-02-10 09:35:44

 107. 2017-03-03 23:24:57

 108. 2017-07-10 14:35:34

 109. 2017-07-27 15:47:58

 110. 2017-08-25 17:37:41

 111. 2017-09-09 05:15:50

 112. help me2018-05-30 23:48:30

  c5Dzec Very neat blog.Much thanks again. Fantastic.

 113. 2018-05-30 23:48:33

 114. 2018-11-29 05:40:42

 115. 2018-12-05 14:29:54

 116. best pron2018-12-21 11:51:51

  IpFtwn It as onerous to find knowledgeable folks on this matter, however you sound like you already know what you are speaking about! Thanks

 117. 2018-12-21 11:51:53

 118. 2019-04-02 10:44:19

 119. 2019-04-13 03:53:27

 120. best pron2019-04-22 19:52:08

  Yhdb2l Wow, amazing blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your website is wonderful, as well as the content!

 121. 2019-04-22 19:52:11

 122. chuoi laba2019-04-27 14:42:31

  You are my inhalation , I possess few web logs and very sporadically run out from to brand

 123. Papuci Vans online2019-04-27 20:58:48

  It as onerous to find knowledgeable folks on this matter, however you sound like you already know what you are speaking about! Thanks

 124. Outlet Guess Romania2019-04-27 22:21:20

  Muchos Gracias for your post.Really looking forward to read more. Really Great.

 125. 2019-04-29 07:47:53

 126. fraud2019-04-29 12:42:58

  What as up, I check your blog daily. Your story-telling style is witty, keep up the good work!

 127. scammer2019-04-30 10:15:56

  Wow, fantastic weblog format! How long have you ever been blogging for? you make blogging glance easy. The overall look of your site is magnificent, let alone the content!

 128. fortnite free skin2019-04-30 13:36:08

  Thanks for another great article. The place else could anybody get that type of info in such a perfect way of writing? I ave a presentation next week, and I am on the look for such information.

 129. The Venus Factor2019-04-30 15:24:32

  The handbook submission and work might be billed bigger by the corporation.

 130. bisnis saham online tanpa modal2019-04-30 17:11:00

  Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you penning this article plus the rest of the website is really good.

 131. download robot forex gratis terbaik2019-04-30 17:11:01

  Very good article! We are linking to this particularly great content on our website. Keep up the good writing.

 132. Download gclub2019-05-01 00:16:37

  I really liked your blog post.Really thank you! Awesome.

 133. cheap2019-05-01 11:30:18

  just your articles? I mean, what you say is important and all.

 134. escorts sydney2019-05-01 13:42:14

  Some genuinely fantastic information, Gladiola I found this.

 135. 389poker2019-05-01 13:42:17

  Super-Duper site! I am loving it!! Will come back again. I am bookmarking your feeds also

 136. nyc fire extinguishers service 2019-05-01 15:31:27

  It as really a cool and helpful piece of info. I am glad that you shared this useful information with us. Please keep us up to date like this. Thanks for sharing.

 137. baldinini2019-05-01 16:16:53

  Very good information. Lucky me I came across your blog by accident (stumbleupon). I ave book-marked it for later!

 138. Halki Diabetes Remedy Review2019-05-01 18:48:26

  of things from it about blogging. thanks.

 139. Halki Diabetes Remedy Reviews2019-05-01 18:48:28

  I really liked your post.Really thank you! Great.

 140. induction heating blankets for welding2019-05-01 20:38:23

  Just to let you know your website looks a little bit different on Safari on my laptop with Linux.

 141. welding head cross slide2019-05-02 00:27:18

  wonderful issues altogether, you simply gained a logo new reader. What might you suggest in regards to your post that you just made some days in the past? Any certain?

 142. "JUY-863"2019-05-02 10:33:55

  the net. I am going to recommend this blog!

 143. agencias de marketing df2019-05-02 10:46:22

  Very neat article.Thanks Again. Keep writing.

 144. crypto2019-05-02 12:36:41

  It'а†s really a great and helpful piece of info. I'а†m happy that you simply shared this helpful info with us. Please keep us informed like this. Thanks for sharing.

 145. tank welding automation2019-05-02 14:23:28

  Therefore that as why this post is great. Thanks!

 146. welding automation system2019-05-02 16:12:46

  Thanks-a-mundo for the post. Really Great.

 147. welding stands2019-05-02 18:05:42

  This unique blog is really interesting additionally diverting. I have found many helpful stuff out of this amazing blog. I ad love to go back over and over again. Thanks!

 148. welding automation consultation2019-05-02 19:52:51

  Terrific paintings! This is the kind of info that should be shared around the net. Disgrace on Google for not positioning this submit higher! Come on over and talk over with my website. Thank you =)

 149. www.rt.live-erotic-chat.com2019-05-02 21:43:32

  Very interesting subject , thankyou for posting.

 150. Escorts Miami2019-05-02 23:57:38

  Im obliged for your blog. Much say thanks a lot. Keep indications for.

 151. https://purtiershop.com/products/purtier-placenta2019-05-03 00:03:34

  Im grateful for the post.Really looking forward to read more. Great.

 152. Milwaukee Escorts2019-05-03 01:54:50

  Some really prime posts on this site, saved to bookmarks.

 153. to learn more2019-05-03 02:23:50

  You made some clear points there. I looked on the internet for the topic and found most persons will agree with your blog.

 154. Saint Louis Escorts2019-05-03 04:05:58

  Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you penning this write-up and also the rest of the site is very good.

 155. lj welding positioners2019-05-03 04:43:57

  Wow, great post.Really thank you! Much obliged.

 156. San Diego Escorts2019-05-03 06:10:41

  If some one desires to be updated with newest technologies after

 157. The Lost Ways2019-05-03 07:06:50

  Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you writing this write-up and the rest of the website is really good.

 158. QLjejySXed2019-05-03 07:51:24

 159. His Secret Obsession2019-05-03 09:21:35

  you ave got a fantastic weblog here! would you like to create some invite posts on my blog?

 160. amsterdam escort2019-05-03 09:50:52

  Thanks for the article! I hope the author does not mind if I use it for my course work!

 161. powered elevation headatock positioner2019-05-03 11:44:46

  Thank you for sharing this excellent piece. Very inspiring! (as always, btw)

 162. sydney escorts2019-05-03 12:01:35

  Straight answers you. Thanks for sharing.

 163. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CG9mAylu6s2019-05-05 12:19:05

  Thankyou for this marvelous post, I am glad I detected this website on yahoo.

 164. World News2019-05-07 09:28:23

  Wow! This could be one particular of the most beneficial blogs We ave ever arrive across on this subject. Actually Wonderful. I am also an expert in this topic so I can understand your effort.

 165. 먹튀 검증2019-05-07 11:21:54

  looked at. And on this article Referencement editorial :

 166. 먹튀폴리&a2019-05-07 20:33:08

  You have made some decent points there. I looked on the web for more info about the issue and found most people will go along with your views on this site.

 167. 2019-05-08 11:02:33

 168. ssni 4922019-05-08 11:51:27

  Very informative article.Thanks Again. Cool.

 169. Social Media Management Leicestershire2019-05-08 13:50:34

  Thanks for spending the time to argue this, I feel starkly about it and adore conception additional taking place this topic.

 170. saffron2019-05-08 14:24:44

  ugg boots uk ugg boots cheap ugg outlet sale genuine ugg boots ugg boots uk ugg australia pas cher cheap ugg boots sale ugg outlet

 171. purchase mp32019-05-08 16:05:16

  If I issue my articles to my school document are they copyrighted or else do I have several ownership greater than them?

 172. His Secret Obsession Phrases2019-05-08 16:52:42

  This is a topic that as near to my heart Take care! Exactly where are your contact details though?

 173. purchase music2019-05-08 18:06:26

  the minute but I have saved it and also included your RSS feeds, so

 174. EZ Battery Reconditioning Reviews2019-05-08 19:21:26

  Thanks-a-mundo for the blog.Really thank you! Cool.

 175. viagra 50 mg2019-05-08 20:22:31

  Thank you ever so for you article post.Really looking forward to read more. Much obliged.

 176. The Lost Ways Book2019-05-08 21:48:45

  Link exchange is nothing else except it is simply placing the other person as blog link on your page at suitable place and other person will also do similar for you.|

 177. over the counter viagra2019-05-08 22:23:37

  Well I sincerely liked studying it. This subject offered by you is very effective for proper planning.

 178. Lean Belly Breakthrough Reviews2019-05-09 00:17:58

  There are certainly a couple extra fine points to engage into consideration, but thankfulness for sharing this info.

 179. purchase music2019-05-09 00:41:38

  Wanted to drop a comment and let you know your Feed isnt functioning today. I tried adding it to my Yahoo reader account but got nothing.

 180. buy music2019-05-09 02:41:34

  The Silent Shard This can in all probability be very practical for many of one as job opportunities I want to really don at only with my web site but

 181. May2019-05-09 02:45:30

  rates my Website she admits she utilizes a secret weapon to help you shed weight on her walks.

 182. generic levitra2019-05-09 04:57:00

  Keep up the superb piece of work, I read few articles on this web site and I conceive that your site is very interesting and has lots of superb info.

 183. Verlene2019-05-09 05:03:27

  Your style is so unique in comparison to other people I have read stuff from. Thank you for posting when you ave got the opportunity, Guess I all just book mark this blog.

 184. viagra 50 mg2019-05-09 06:58:53

  Wohh exactly what I was looking for, thank you for posting.

 185. Tinisha2019-05-09 07:28:11

  Terrific work! This is the type of information that should be shared around the web. Shame on Google for not positioning this post higher! Come on over and visit my web site. Thanks =)

 186. 릴게임다&a2019-05-09 09:07:51

  Wow! This can be one particular of the most useful blogs We ave ever arrive across on this subject. Basically Magnificent. I am also an expert in this topic therefore I can understand your hard work.

 187. Selena2019-05-09 09:53:39

  themselves, particularly contemplating the truth that you could possibly have carried out it for those who ever decided. The pointers as well served to provide an incredible solution to

 188. 메이저사&a2019-05-09 11:18:06

  wonderful issues altogether, you simply gained a logo new reader. What might you recommend in regards to your submit that you made some days in the past? Any sure?

 189. Larisa2019-05-09 12:20:16

  Your article Desert | trekking-voyage.com write very well, thank you share!

 190. Barcode2019-05-09 13:23:21

  I think this is a real great post.Really thank you! Cool.

 191. 안전놀이&a2019-05-09 15:20:54

  Wow, wonderful blog structure! How long have you been blogging

 192. Thomasine2019-05-09 16:05:40

  You could certainly see your skills in the work you write. The arena hopes for even more passionate writers such as you who are not afraid to mention how they believe. Always follow your heart.

 193. 토토 사이&2019-05-09 17:31:59

  It as not that I want to replicate your web site, but I really like the style. Could you let me know which design are you using? Or was it especially designed?

 194. Shonna2019-05-09 18:30:14

  Say, you got a nice post.Thanks Again. Much obliged.

 195. 먹튀검증&a2019-05-09 19:55:10

  Im grateful for the post.Really looking forward to read more. Great.

 196. black glasses for girls2019-05-09 20:53:45

  some of the information you provide here. Please let me know if this okay with you.

 197. 토토 사이&2019-05-09 22:05:20

  It as going to be finish of mine day, but before finish I am reading this great article to increase my know-how.

 198. port renfrew lodging2019-05-09 23:54:34

  This blog was how do you say it? Relevant!! Finally I have found something that helped me. Thanks!

 199. 바다 이야&2019-05-10 00:20:33

  This is a topic that as near to my heart Cheers! Where are your contact details though?

 200. Conoce cuanto vale tu casa con esta calculadora2019-05-10 02:08:46

  pretty handy material, overall I believe this is worthy of a bookmark, thanks

 201. 다자바2019-05-10 02:36:22

  Thanks for sharing, this is a fantastic blog.Really thank you! Fantastic.

 202. Halki Diabetes Remedy2019-05-10 04:27:21

  I was recommended this website by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my trouble. You are amazing! Thanks!

 203. coc nguyet san2019-05-10 05:07:28

  You ave made some really good points there. I checked on the internet for more information about the issue and found most people will go along with your views on this site.

 204. constructora AVANCO2019-05-10 07:22:41

  There as certainly a lot to find out about this topic. I really like all the points you have made.

 205. agen sbobet2019-05-10 09:23:13

  Please forgive my English.Wow, fantastic blog layout! How lengthy have you been running a blog for? you made blogging glance easy. The entire look of your website is fantastic, let alone the content!

 206. SEO Vancouver2019-05-10 12:44:14

  There is certainly a great deal to find out about this subject. I like all the points you ave made.

 207. smoking cam chat2019-05-10 14:50:25

  What if I told you that knowledge is power and the only thing standing inside your strategy is reading the remaining of this article Not fake

 208. estrategias para cerrar una venta2019-05-10 17:22:03

  The Birch of the Shadow I feel there may possibly become a couple of duplicates, but an exceedingly handy list! I have tweeted this. Several thanks for sharing!

 209. nonton film gratis2019-05-10 21:47:10

  Very Fascinating Blog! Thank You For This Weblog!

 210. 먹튀폴리&a2019-05-10 22:20:52

  You have remarked very interesting details! ps nice site.

 211. visit website2019-05-11 00:00:25

  Womens Ray Ban Sunglasses Womens Ray Ban Sunglasses

 212. bangjuice2019-05-11 02:04:03

  What as up everyone, I am sure you will be enjoying here by watching these kinds of comical video clips.

 213. 토토사이&a2019-05-12 13:45:32

  Vu que nous voulons que votre bien, nous offrons la premiere communication

 214. 안전놀이&a2019-05-12 15:30:58

  Thank you for your article post.Much thanks again. Really Cool.

 215. 메이저 사&2019-05-12 17:32:05

  I truly appreciate this post. Keep writing.

 216. 릴게임오&a2019-05-12 19:19:26

  Very good blog post.Really looking forward to read more.

 217. 우리카지&a2019-05-12 21:19:56

  Really enjoyed this blog.Really looking forward to read more. Keep writing.

 218. 메이저사&a2019-05-13 12:36:21

  This is a very good tip particularly to those new to the blogosphere. Simple but very precise information Thank you for sharing this one. A must read post!

 219. Volume Pills2019-05-13 14:26:43

  Wow! Thank you! I continually wanted to write on my website something like that. Can I implement a part of your post to my site?

 220. visit website2019-05-13 18:01:11

  Wow! Thank you! I always needed to write on my site something like that. Can I include a portion of your post to my blog?

 221. ray ban jackie ohh2019-05-13 20:07:30

  Super-Duper blog! I am loving it!! Will come back again. I am bookmarking your feeds also

 222. lecturas cortas en ingles2019-05-13 23:04:25

  Thanks for another wonderful post. Where else could anybody get that type of information in such an ideal way of writing? I ave a presentation next week, and I am on the look for such information.

 223. stores at the mall2019-05-14 01:10:18

  you offer guest writers to write content for you?

 224. software de gestion comercial2019-05-14 03:26:28

  mais de fois qui. Alors, dormir dehors, des homicides ou, le meilleur et, fringues se nai

 225. presupuesto de gastos administrativos2019-05-14 05:35:37

  Thanks again for the blog article.Thanks Again. Cool.

 226. Grayce2019-05-14 07:40:57

  There is apparently a lot to know about this. I assume you made various nice points in features also.

 227. Nereida2019-05-14 09:46:46

  There may be noticeably a bundle to find out about this. I assume you made sure nice points in features also.

 228. 다자바2019-05-14 12:02:58

  very nice publish, i certainly love this web site, carry on it

 229. Bethanie2019-05-14 13:44:45

  Thanks for sharing, this is a fantastic blog article. Really Cool.

 230. 바다이야&a2019-05-14 14:14:11

  Is there any way you can remove me from that service? Cheers!

 231. Tomi2019-05-14 16:14:08

  There is definately a great deal to know about this issue. I love all the points you have made.

 232. 토토 사이&2019-05-14 16:44:03

  There is noticeably a bundle to identify about this. I consider you made certain good points in features also.

 233. Berenice2019-05-14 18:43:47

  Wow! This could be one particular of the most useful blogs We have ever arrive across on this subject. Actually Excellent. I am also a specialist in this topic therefore I can understand your effort.

 234. 먹튀검증&a2019-05-14 18:56:22

  You should proceed your writing. I am sure, you have a great readers a base already!

 235. Geraldine2019-05-14 21:04:14

  site I think other website proprietors should take this site as an model, very clean and fantastic user friendly style and design, as well as the content. You are an expert in this topic!

 236. Jansi Ki Rani2019-05-14 21:26:07

  Say, you got a nice blog post.Thanks Again. Much obliged.

 237. air conditioning installation2019-05-14 21:50:01

  Just Browsing While I was surfing today I saw a great post concerning

 238. cotizar seguro de auto banorte2019-05-15 01:10:50

  Way cool! Some very valid points! I appreciate you penning this post plus the rest of the site is also really good.

 239. buy kids eyeglasses online2019-05-15 03:18:16

  Many A Way To, Media short term loans kansas

 240. casas en remate bancario df sur2019-05-15 05:27:53

  I really liked your blog post.Thanks Again. Really Cool.

 241. west Hollywood real estate agent2019-05-15 07:58:34

  I went over this internet site and I conceive you have a lot of great information, saved to favorites (:.

 242. heavy rain shower panel2019-05-15 11:11:27

  Im no expert, but I consider you just made an excellent point. You naturally understand what youre talking about, and I can truly get behind that. Thanks for staying so upfront and so truthful.

 243. check2019-05-15 14:20:29

  Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you writing this post plus the rest of the website is very good.

 244. Tummytuck in Punjab2019-05-15 17:52:24

  I think the admin of this site is genuinely working hard

 245. for more information2019-05-16 14:43:30

  Im obliged for the blog article.Thanks Again. Keep writing.

 246. 릴게임오&a2019-05-16 15:01:31

  Major thankies for the blog article.Thanks Again. Really Great. this site

 247. for more information2019-05-16 17:19:09

  Many thanks for sharing this fine article. Very interesting ideas! (as always, btw)

 248. 메이저사&a2019-05-16 17:20:19

  Muchos Gracias for your post.Much thanks again. Keep writing.

 249. 안전놀이&a2019-05-16 19:51:00

  Really appreciate you sharing this blog post. Really Cool.

 250. Khuon han hoa nhiet2019-05-16 21:21:13

  Some genuinely great content on this web site , thankyou for contribution.

 251. 토토 사이&2019-05-16 21:59:27

  I think other website proprietors should take this web site as an model, very clean and magnificent user friendly style and design, as well as the content. You are an expert in this topic!

 252. EZ Battery Reconditioning Method2019-05-16 23:37:59

  I really liked your blog article.Thanks Again.

 253. Venus Factor Reviews2019-05-17 01:43:42

  Wohh exactly what I was looking for, thankyou for putting up. The only way of knowing a person is to love them without hope. by Walter Benjamin.

 254. GVG 8872019-05-17 10:53:56

  It as impressive that you are getting thoughts from this paragraph as well as from our

 255. Lean Belly Breakthrough System2019-05-17 12:32:47

  Thanks-a-mundo for the article post.Thanks Again. Great.

 256. kupit' kontrol'nuju2019-05-17 16:16:59

  Wow, incredible blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your web site is excellent, let alone the content!

 257. fmovies2019-05-17 18:25:24

  I thought it was going to be some boring old post, but it really compensated for my time. I will post a link to this page on my blog page. I am sure my visitors will come across that really useful

 258. seo tool2019-05-17 20:24:45

  Really enjoyed this blog article.Really thank you!

 259. visit website2019-05-17 20:56:19

  Well I definitely liked studying it. This post procured by you is very useful for proper planning.

 260. 먹튀검증 &2019-05-17 22:59:33

  Say, you got a nice blog article.Really thank you! Much obliged.

 261. free tv 2019-05-17 23:30:04

  There is definately a great deal to know about this topic. I really like all of the points you made.

 262. 토토사이&a2019-05-18 01:02:51

  That is a great tip particularly to those fresh to the blogosphere. Brief but very accurate information Thank you for sharing this one. A must read post!

 263. 바다이야&a2019-05-18 03:04:35

  Well I definitely liked reading it. This information procured by you is very effective for correct planning.

 264. 다자바2019-05-18 04:50:22

  Im thankful for the blog post.Thanks Again. Want more.

 265. 파워볼 메&2019-05-18 06:49:04

  Thanks for sharing this first-class write-up. Very inspiring! (as always, btw)

 266. 우리카지&a2019-05-18 08:36:03

  Yay google is my king helped me to find this great web site !.

 267. 2019-05-19 10:40:11

 268. find your perfect domain2019-05-20 10:35:03

  You, my friend, ROCK! I found just the info I already searched everywhere and just could not find it. What an ideal web-site.

 269. empleos en estados unidos2019-05-20 14:52:53

  Sweet blog! I found it while searching on Yahoo News. Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News? I ave been trying for a while but I never seem to get there! Appreciate it

 270. MP3 media2019-05-20 20:58:16

  This very blog is without a doubt awesome as well as informative. I have found helluva helpful tips out of it. I ad love to return over and over again. Cheers!

 271. find your perfect domain2019-05-21 15:21:54

  This site definitely has all the information and

 272. more info2019-05-21 21:40:21

  You made some good points there. I checked on the net for more information about the issue and found most individuals will go along with your views on this site.

 273. Best Prince Charlie Jacket2019-05-21 21:45:21

  Only wanna tell that this is handy , Thanks for taking your time to write this.

 274. 우리카지&a2019-05-22 10:47:07

  Right away I am going to do my breakfast, after having my breakfast coming yet again to read additional news.

 275. Conflict With Iran2019-05-22 11:07:40

  This particular blog is really awesome additionally informative. I have picked up a bunch of useful advices out of it. I ad love to come back again and again. Thanks!

 276. for more info2019-05-22 11:13:21

  You have made some decent points there. I checked on the internet for additional information about the issue and found most individuals will go along with your views on this site.

 277. 토토사이&a2019-05-22 12:52:29

  Thanks for any other great article. Where else may anyone get that type of info in such a perfect manner of writing? I ave a presentation next week, and I am at the search for such info.

 278. more info2019-05-22 14:10:03

  iаЂа›?Splendid post writing. I concur. Visit my blog for a free trial now! Enjoy secret enlargement tips. Get big and rich. Did I mention free trial? Visit now.

 279. 바다 이야&2019-05-22 15:30:40

  I think other web-site proprietors should take this website as an model, very clean and magnificent user friendly style and design, as well as the content. You are an expert in this topic!

 280. W�hrend Sie ROACCUTANE einnehmen2019-05-22 16:52:28

  Well I sincerely enjoyed studying it. This tip procured by you is very constructive for accurate planning.

 281. Nach der Einnahme von ROACCUTANE2019-05-22 16:52:29

  Wow! This can be one particular of the most useful blogs We ave ever arrive across on this subject. Actually Magnificent. I am also a specialist in this topic so I can understand your hard work.

 282. 토토 사이&2019-05-22 17:52:18

  this article together. I once again find myself spending a lot of time both

 283. 먹튀검증&a2019-05-22 20:13:08

  Major thanks for the article post.Much thanks again. Really Cool.

 284. pilot butte homes for sale2019-05-22 21:18:11

  interest. If you have any suggestions, please let me know.

 285. Spedra 50 Mg2019-05-22 23:25:43

  pretty handy stuff, overall I feel this is well worth a bookmark, thanks

 286. obesity2019-05-23 10:17:03

  Wow, marvelous blog layout! How long have you ever been running a blog for? you made running a blog glance easy. The whole look of your site is fantastic, as well as the content material!

 287. Tonto Dikeh2019-05-23 18:34:12

  Im obliged for the blog post.Really thank you! Really Great.

 288. modern home2019-05-23 21:08:22

  My brother suggested I might like this website. He was totally right. This post actually made my day. You cann at imagine just how much time I had spent for this info! Thanks!

 289. conoce cuanto vale tu casa2019-05-23 23:08:12

  Thanks for sharing, this is a fantastic blog.Much thanks again.

 290. como saber cuanto vale mi casa2019-05-24 01:13:54

  It as not that I want to copy your web site, but I really like the design and style. Could you tell me which theme are you using? Or was it custom made?

 291. for more information2019-05-24 03:19:14

  It'а†s actually a nice and useful piece of info. I'а†m happy that you simply shared this helpful info with us. Please keep us up to date like this. Thanks for sharing.

 292. poker online2019-05-24 03:19:15

  Well I definitely liked reading it. This tip offered by you is very helpful for correct planning.

 293. Acquista online Roaccutane2019-05-24 05:54:08

  Very good information. Lucky me I came across your website by chance (stumbleupon). I ave saved as a favorite for later!

 294. prestashop theme 2019-20212019-05-24 10:29:02

  Thank you for sharing superb informations. Your website is very cool. I am impressed by the details that you have on this website. It reveals how nicely you perceive this subject.

 295. Prix ??des pilules de roaccutane2019-05-24 12:49:52

  It as not that I want to copy your web-site, but I really like the layout. Could you let me know which design are you using? Or was it especially designed?

 296. vigrx plus coupon code2019-05-24 15:15:55

  There are positively a couple extra details to assume keen on consideration, except gratitude for sharing this info.

 297. wordpress best theme 2019-20212019-05-24 16:07:03

  I think this is among the most significant info

 298. Judi Bola2019-05-24 18:16:07

  That is a very good tip particularly to those new to the blogosphere. Brief but very accurate information Thanks for sharing this one. A must read article!

 299. visit website2019-05-24 20:29:33

  nonetheless, you command get bought an shakiness over that

 300. https://v2.zopim.com/widget/popout.html?key=3Z2KCl2019-05-24 22:40:49

  I truly appreciate this blog article. Awesome.

 301. Imade Adeleke2019-05-25 00:51:10

  Thank you for your article post. Fantastic.

 302. top vehicle warranty2019-05-25 03:06:55

  post and if I could I wish to suggest you few interesting

 303. jubilee hospital airbnb2019-05-25 05:36:49

  Thank you for your post.Much thanks again. Really Great.

 304. mount gambier air conditioning 2019-05-25 21:03:31

  Im thankful for the post.Thanks Again. Great.

 305. air conditioning installation2019-05-25 21:03:33

  My brother suggested I might like this blog. He was totally right. This post truly made my day. You can not imagine simply how much time I had spent for this info! Thanks!

 306. chimney sweep 2019-05-26 20:47:07

  Im obliged for the blog article.Really looking forward to read more. Fantastic.

 307. 우리카지&a2019-05-27 09:01:39

  This particular blog is without a doubt entertaining and also factual. I have found many useful stuff out of this amazing blog. I ad love to visit it again soon. Thanks!

 308. 메이저 사&2019-05-27 11:09:01

  one of our visitors recently recommended the following website

 309. 릴게임2019-05-27 13:02:16

  Your article continually have got much of really up to date info. Where do you come up with this? Just stating you are very imaginative. Thanks again

 310. 토토사이&a2019-05-27 15:14:18

  Informative article, totally what I was looking for.

 311. adelaide graffiti removal2019-05-27 16:43:07

  I think you have mentioned some very interesting points, regards for the post.

 312. 먹튀검증&a2019-05-27 17:32:41

  It as not that I want to replicate your website, but I really like the style. Could you tell me which theme are you using? Or was it custom made?

 313. Download music blog2019-05-27 19:27:59

  Nice Site , guys! Rewarding Articles aswell. Right into my social bookmarks

 314. 야마토게&a2019-05-27 20:13:39

  There is certainly a lot to find out about this subject. I like all of the points you ave made.

 315. visit2019-05-28 00:14:59

  Really enjoyed this post.Really looking forward to read more. Really Great.

 316. chimney cleaning2019-05-28 16:32:51

  Thanks for another fantastic article. Where else could anybody get that type of info in such an ideal way of writing? I have a presentation next week, and I am on the look for such information.

 317. visit website2019-05-29 10:46:19

  Thanks again for the post.Thanks Again. Really Great.

 318. 해외축구&a2019-05-29 11:24:46

  What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host?

 319. Novelty ID2019-05-29 13:30:11

  Im obliged for the blog article.Much thanks again. Really Cool.

 320. action movies2019-05-29 14:10:02

  Muchos Gracias for your blog post.Really thank you! Really Great.

 321. 먹튀검증2019-05-29 16:11:37

  When are you going to post again? You really entertain me!

 322. CRECSO Juice Magazine2019-05-29 17:19:34

  Thanks-a-mundo for the article post.Really looking forward to read more. Cool.

 323. 토토검증2019-05-29 18:59:22

  That is a great tip particularly to those fresh to the blogosphere. Simple but very precise info Appreciate your sharing this one. A must read article!

 324. carros com seguro mais barato2019-05-29 20:07:33

  This unique blog is no doubt cool additionally informative. I have discovered a lot of interesting advices out of this amazing blog. I ad love to return over and over again. Thanks a bunch!

 325. 먹튀폴리&a2019-05-29 21:17:40

  very couple of internet sites that come about to become comprehensive beneath, from our point of view are undoubtedly very well really worth checking out

 326. seguros banorte wikipedia2019-05-29 23:36:15

  I truly appreciate this post.Really looking forward to read more. Fantastic.

 327. 야마토 릴&2019-05-30 00:02:49

  Normally I do not learn post on blogs, however I wish to say that this write-up very pressured me to take a look at and do it! Your writing style has been surprised me. Thanks, very great article.

 328. 우리카지&a2019-05-30 02:00:33

  Some really choice blog posts on this internet site , bookmarked.

 329. site2019-05-30 04:13:03

  This is very interesting, You are a very skilled blogger. I ave joined your feed and look forward to seeking more of your magnificent post. Also, I have shared your web site in my social networks!

 330. tunasbola.org2019-05-30 21:07:52

  Really informative article post.Much thanks again. Really Great.

 331. 메이저사&a2019-05-31 09:38:57

  Really appreciate you sharing this blog post.Really thank you! Cool.

 332. G882019-05-31 16:13:35

  That is a great tip particularly to those fresh to the blogosphere. Short but very precise information Thank you for sharing this one. A must read article!

 333. thi cong quan cafe khung thep2019-05-31 18:35:27

  Say, you got a nice article post.Much thanks again.

 334. Thi cong nha khung thep2019-05-31 22:49:12

  You can certainly see your enthusiasm in the work you write. The world hopes for more passionate writers such as you who aren at afraid to say how they believe. All the time go after your heart.

 335. 먹튀검증2019-06-03 12:13:54

  I really liked your blog article.Really thank you!

 336. 토토 사이&2019-06-03 14:13:54

  We stumbled over here different web page and thought I might as well check things out. I like what I see so now i am following you. Look forward to checking out your web page for a second time.

 337. more info2019-06-03 17:06:45

  Thanks a lot for the post.Much thanks again. Will read on

 338. 야마토게&a2019-06-03 17:24:03

  My brother recommended I might like this blog. He was entirely right. This post truly made my day. You cann at imagine simply how much time I had spent for this information! Thanks!

 339. click here2019-06-03 19:59:39

  Merely wanna comment that you have a very decent web site , I like the design and style it really stands out.

 340. 먹튀검증&a2019-06-03 20:18:23

  Say, you got a nice article post.Much thanks again. Want more.

 341. rvp v rossii2019-06-03 22:54:12

  Thanks for sharing, this is a fantastic blog article.Really thank you! Cool.

 342. xlxx porn2019-06-03 23:03:49

  Your style is very unique compared to other people I ave read stuff from. Thanks for posting when you have the opportunity, Guess I all just book mark this page.

 343. Barsala2019-06-04 01:21:56

  Loving the info on this web site, you have done outstanding job on the articles.

 344. Mlb Odds2019-06-04 05:39:47

  to get used when maybe a handbag and also preserve on vacation

 345. Singapore Tattoo2019-06-04 08:02:48

  wow, awesome article.Really looking forward to read more. Great.

 346. waste collection2019-06-04 13:42:24

  Thanks for sharing, this is a fantastic blog post. Keep writing.

 347. 2019-06-04 17:43:40

 348. Yeh Rishta Kya Kehlata Hai2019-06-05 09:59:40

  magnificent issues altogether, you simply won a emblem new reader. What may you recommend in regards to your post that you just made a few days in the past? Any sure?

 349. 먹튀폴리&a2019-06-05 12:00:58

  You can certainly see your enthusiasm in the work you write. The world hopes for even more passionate writers like you who aren at afraid to say how they believe. Always follow your heart.

 350. 먹튀폴리&a2019-06-05 14:16:49

  Major thankies for the blog post.Thanks Again. Want more.

 351. 베트맨토&a2019-06-05 16:12:10

  Thanks a lot for the article post.Much thanks again. Really Great.

 352. 먹튀검증 &2019-06-05 18:30:12

  I was recommended this web site by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as no one else know such detailed about my trouble. You are amazing! Thanks!

 353. the tribune world2019-06-06 17:40:34

  This is the right website for everyone who hopes to find out about this topic.

 354. how to call for rubbish pickup2019-06-06 20:03:35

  Spot on with this write-up, I absolutely believe that this web site needs far more attention. I all probably be returning to see more, thanks for the info!

 355. psicologo emdr madrid2019-06-06 22:28:13

  that has been a long time coming. It will strengthen the viability

 356. 야마토게&a2019-06-07 11:30:39

  Really informative blog article.Thanks Again. Keep writing.

 357. alimentos nutraceuticos o que2019-06-07 11:48:11

  Wow, that as what I was seeking for, what a material! existing here at this blog, thanks admin of this website.

 358. 먹튀검증 &2019-06-07 14:09:31

  This is really interesting, You are a very skilled blogger. I have joined your feed and look forward to seeking more of your magnificent post. Also, I ave shared your web site in my social networks!

 359. trying to find me2019-06-07 14:58:31

  some really interesting points you have written.

 360. 메이저토&a2019-06-07 16:51:30

  Im obliged for the post.Really thank you! Great.

 361. 먹튀폴리&a2019-06-07 18:51:50

  Wow, great article.Really looking forward to read more. Great.

 362. 먹튀 검증2019-06-07 21:04:47

  Muchos Gracias for your blog.Really looking forward to read more. Really Cool.

 363. 먹튀검증2019-06-07 23:00:48

  This blog was how do you say it? Relevant!! Finally I ave found something that helped me. Thanks!

 364. 메이저사&a2019-06-08 01:11:21

  incredibly great submit, i really appreciate this internet internet site, carry on it

 365. 베트맨토&a2019-06-08 03:07:41

  You made some first rate factors there. I regarded on the internet for the issue and found most individuals will go along with along with your website.

 366. 파워볼필&a2019-06-10 09:45:26

  Thank you for your post.Thanks Again. Really Great.

 367. xxx2019-06-10 11:51:10

  I truly appreciate this post. I ave been looking everywhere for this! Thank goodness I found it on Bing. You have made my day! Thank you again

 368. Jamb2019-06-10 17:35:44

  I?ve recently started a website, the information you provide on this site has helped me tremendously. Thank you for all of your time & work.

 369. alquiler coche 1 dia2019-06-10 20:20:31

  Perfect just what I was searching for!.

 370. จ้าง&#2019-06-11 15:59:54

  I value the article.Really looking forward to read more. Want more.

 371. ทนาย2019-06-11 23:20:58

  This is a topic which is near to my heart Many thanks! Where are your contact details though?

 372. trang suc bac2019-06-12 11:08:24

  There as definately a great deal to find out about this topic. I love all the points you have made.

 373. day chuyen bac2019-06-12 11:16:04

  You received a really useful blog I have been right here reading for about an hour. I am a newbie along with your accomplishment is very much an inspiration for me.

 374. more details2019-06-12 13:49:21

  Perfect piece of work you have done, this website is really cool with superb information.

 375. homestay melaka2019-06-12 16:36:57

  Wow! Thank you! I permanently needed to write on my blog something like that. Can I take a fragment of your post to my blog?

 376. MRP752019-06-12 19:00:16

  Oakley has been gone for months, but the

 377. Fort Lauderdale developers2019-06-12 19:39:01

  You need to be a part of a contest for one of the highest

 378. uniform store for boys2019-06-12 19:47:23

  Very good blog post. I definitely love this website. Thanks!

 379. orthodontist cardiff2019-06-12 19:55:44

  Thanks , I have just been looking for info about this topic for ages and yours is the greatest I have discovered so far. But, what about the bottom line? Are you sure about the source?

 380. sunshine city sai gon2019-06-12 23:13:43

  Some truly interesting information, well written and broadly user pleasant.

 381. Oticon hearing aids2019-06-14 09:48:15

  Thanks-a-mundo for the blog article.Really thank you! Cool.

 382. aeron posture fit chair2019-06-14 12:23:57

  I would very much like to agree with the previous commenter! I find this blog really useful for my uni project. I hope to add more useful posts later.

 383. low back office chair2019-06-14 14:47:16

  we came across a cool site which you may enjoy. Take a appear should you want

 384. hacer app para android2019-06-14 20:10:43

  some truly fantastic content on this internet site , thankyou for contribution.

 385. interior fitout companies sydney2019-06-14 22:31:42

  I regard something really special in this site.

 386. sap cloud certification2019-06-14 23:30:30

  Major thankies for the blog.Thanks Again. Really Great.

 387. SAS A00-211 Exam PDF2019-06-14 23:37:13

  Thank you ever so for you blog article.Thanks Again. Keep writing.

 388. apk full version download for pc2019-06-15 12:18:47

  it looks good. I ave bookmarked it in my google bookmarks.

 389. beeg com2019-06-17 10:07:53

  Im grateful for the post.Really looking forward to read more. Great.

 390. Cbd2019-06-17 12:28:52

  You have made some really good points there. I checked on the web to learn more about the issue and found most individuals will go along with your views on this website.

 391. 2019-06-17 13:14:22

 392. anaal plus2019-06-17 14:08:19

  Incredible points. Sound arguments. Keep up the great spirit.

 393. oris mens watches2019-06-17 15:38:02

  I will right away grab your rss feed as I can not find your email subscription link or e-newsletter service. Do you ave any? Please allow me know in order that I could subscribe. Thanks.

 394. صيان&#2019-06-17 17:18:17

  Muchos Gracias for your post.Really looking forward to read more. Really Great.

 395. Sub Zero French Door Refrigerators2019-06-17 18:25:50

  Wow! Thank you! I continually wanted to write on my website something like that. Can I implement a part of your post to my site?

 396. Wolf Countertop Microwaves2019-06-17 20:52:50

  Sinhce the admin of this site iss working, no hesitation very

 397. monifinex2019-06-18 00:56:16

  Thanks again for the article post. Keep writing.

 398. Miele Refrigerators2019-06-18 03:16:38

  Keep up the superb piece of work, I read few posts on this website and I believe that your site is really interesting and has got circles of great info.

 399. Cineblog012019-06-18 14:37:24

  When visiting blogs, i always look for a very nice content like yours

 400. erotiske noveller2019-06-18 19:39:00

  There is definately a lot to learn about this subject. I love all the points you ave made.

 401. swinging in mexico2019-06-18 22:17:32

  pretty practical stuff, overall I consider this is really worth a bookmark, thanks

 402. cong ty to chuc teambuilding tphcm2019-06-18 22:23:31

  Thanks-a-mundo for the article post. Much obliged.

 403. free apps apks download for pc2019-06-19 16:10:31

  Really enjoyed this article post.Really thank you! Really Cool.

 404. Barsala2019-06-19 18:38:28

  Very good post! We will be linking to this great post on our site. Keep up the great writing.

 405. 2019-06-21 12:23:42

 406. صيان&#2019-06-21 15:01:13

  That is very fascinating, You are a very professional blogger. I ave joined your rss feed and sit up for searching for more of your great post. Also, I have shared your web site in my social networks

 407. مركز &2019-06-21 15:26:15

  Looking forward to reading more. Great blog.Really thank you! Awesome.

 408. lead generation and prospecting strategies2019-06-21 17:26:21

  I truly appreciate this blog post.Really thank you!

 409. vuxen2019-06-21 20:06:53

  Wow, awesome weblog structure! How lengthy have you been running a blog for? you make running a blog look easy. The total glance of your website is magnificent, let alone the content!

 410. auto warranty2019-06-21 20:59:57

  Look complex to far brought agreeable from you! By the way, how

 411. Blog Panduan2019-06-23 17:25:20

  Spot on with this write-up, I actually feel this site needs a great deal more attention. I all probably be back again to read more, thanks for the information!

 412. Philadelphia Elibrary2019-06-23 19:43:16

  Im grateful for the blog post. Fantastic.

 413. Tomoko2019-06-23 22:00:30

  Wow! Thank you! I continuously wanted to write on my website something like that. Can I include a fragment of your post to my site?

 414. Sheena2019-06-24 00:14:36

  I really liked your article.Really thank you! Really Great.

 415. Shea2019-06-24 02:34:48

  Thanks for the news! Just was thinking about it! By the way Happy New Year to all of you:DD

 416. Dia2019-06-24 04:58:08

  This website was how do you say it? Relevant!! Finally I have found something which helped me. Thanks a lot!

 417. Shonna2019-06-24 07:22:56

  I value the blog article.Really looking forward to read more. Really Great.

 418. instagram login network error2019-06-24 10:09:01

  Wow, wonderful blog layout! How long have you been running a blog for? you make blogging glance easy. The entire glance of your web site is great, as well as the content!

 419. Aaron2019-06-24 10:31:45

  Thanks again for the post.Really looking forward to read more. Want more.

 420. solving issues in workplace2019-06-24 21:46:59

  I think other web-site proprietors should take this website as an model, very clean and magnificent user genial style and design, as well as the content. You are an expert in this topic!

 421. coolsculpting2019-06-25 16:15:42

  Your blog is one of a kind, i love the way you organize the topics.: a-аАа’аАТ‚аЂТ˜

 422. สลาย&#2019-06-25 16:15:42

  Thank you for your article.Really thank you! Cool.

 423. อาหา&#2019-06-25 18:46:24

  You ave offered intriguing and legitimate points which are thought-provoking in my viewpoint.

 424. นักส&#2019-06-25 21:15:58

  It as the little changes that will make the biggest changes. Thanks for sharing!

 425. CBD2019-06-25 23:43:54

  Very good comments, i really love this site , i am happy to bookmarked and tell it to my friend, thanks for your sharing.

 426. free apk full download for pc windows2019-06-26 01:21:03

  It as very effortless to find out any topic on web as compared

 427. apk free download for pc windows2019-06-26 05:43:07

  Usually I don at read post on blogs, however I wish to say that this write-up very pressured me to try and do it! Your writing style has been surprised me. Thanks, very nice article.

 428. estelar2019-06-26 10:08:28

  In fact, a systematic graphical representation is done by professional designers who have creative bent

 429. free apps download for pc windows2019-06-26 11:32:08

  Identify who is posting about bag and the particular reason why you ought to be afraid.

 430. apk free download for pc windows2019-06-26 11:38:00

  Really superb information can be found on blog.

 431. program do mailingu2019-06-26 13:26:57

  This particular blog is really educating additionally diverting. I have discovered helluva interesting stuff out of it. I ad love to go back again soon. Cheers!

 432. free apk full version download for pc windows2019-06-26 18:57:08

  I seriously appreciate your posts. Many thanks

 433. free apk full download for pc windows2019-06-26 19:03:46

  Regards for this post, I am a big big fan of this site would like to go on updated.

 434. world best network 'speed measurement' tool on 22019-06-27 09:59:32

  Im obliged for the blog.Much thanks again. Great.

 435. CompTIA N+ Practice Test2019-06-27 13:24:20

  We all talk a little about what you should talk about when is shows correspondence to because Maybe this has much more than one meaning.

 436. CompTIA N+ Practice Test2019-06-27 13:31:04

  Some genuinely great posts on this site, thankyou for contribution.

 437. Structured Query Language (SQL)2019-06-28 12:34:59

  you are stating and the best way by which you assert it.

 438. stomatologija2019-06-28 15:40:17

  Now i am very happy that I found this in my search for something regarding this.

 439. MP Board 10th Model Paper 2020-212019-06-28 18:10:06

  naturally like your web-site however you have to check the spelling

 440. Brcko2019-06-28 23:40:55

  Thanks so much for the blog.Really thank you! Fantastic.

 441. flood clean up Wellington, FL2019-06-29 02:30:31

  Thanks-a-mundo for the post.Thanks Again. Really Great.

 442. Continuing2019-06-29 05:09:24

  Im thankful for the article post.Really thank you! Really Cool.

 443. 2019-07-01 01:19:33

 444. 2019-07-12 15:33:18

 445. 2019-07-28 20:20:45

 446. 2019-07-29 01:17:40

 447. 2019-08-02 13:21:25

 448. 2019-08-07 03:20:16

 449. 2019-08-13 07:49:27

 450. 2019-08-22 05:05:38

 451. best pron2019-10-26 00:20:17

  CucHGg Say, you got a nice blog post.Much thanks again. Want more.

 452. 2019-10-26 00:20:20

 453. suba suba2019-10-26 08:52:31

  AUHPJS Its hard to find good help I am constantnly proclaiming that its difficult to procure quality help, but here is

 454. 2019-10-26 08:52:33

 455. suba suba2019-11-07 13:19:28

  hiwmy0 You ave made some really good points there. I looked on the web for additional information about the issue and found most individuals will go along with your views on this website.

 456. 2019-11-07 13:19:30

 457. suba suba2019-11-07 20:21:57

  WO7yH8 I think other site proprietors should take this web site as an model, very clean and wonderful user genial style and design, as well as the content. You are an expert in this topic!

 458. 2019-11-07 20:21:59

 459. 2019-11-30 21:27:57

 460. 2019-12-07 12:59:35

 461. 2019-12-08 21:00:53

 462. 2019-12-09 22:25:05

 463. 2019-12-19 16:45:55

 464. 2019-12-27 23:11:39

 465. 2019-12-30 11:46:40

 466. 2019-12-31 09:01:22

 467. 2020-01-22 11:01:17

 468. 2020-01-23 08:31:11

 469. 2020-01-31 18:44:18

 470. 2020-02-02 16:16:42

 471. 2020-02-14 13:32:25

 472. 2020-02-15 14:38:14

 473. 2020-02-28 16:29:01

 474. 2020-03-08 04:30:18

 475. 2020-03-10 11:58:41

 476. 2020-05-24 02:52:29

 477. 2020-05-24 16:53:44

 478. 2020-06-06 01:30:55

 479. 2020-06-06 12:27:21

 480. suba suba2020-06-09 14:34:24

  Thanks a lot for the blog post.Much thanks again. Fantastic.

 481. 2020-06-19 03:25:52

 482. 2020-06-19 15:41:41

 483. 2020-08-02 10:05:17

 484. 2020-08-02 16:06:58

 485. 2020-08-05 17:24:34

 486. 2020-08-05 22:29:06

 487. 2020-08-15 01:38:02

 488. 2020-08-15 06:49:51

 489. 2020-08-17 23:34:22

 490. 2020-08-18 05:08:35

 491. 2020-09-01 16:25:43

 492. 2020-09-04 14:38:32

 493. 2020-09-11 06:28:13

 494. 2020-09-14 10:07:01

 495. 2020-09-17 20:13:41

 496. 2020-09-26 15:40:42

 497. 2020-10-05 17:58:04

 498. 2020-10-11 12:25:57

 499. 2020-10-11 18:17:03

 500. 2020-10-14 10:12:16

 501. 2020-10-28 22:59:51

 502. 2020-10-31 14:35:52

 503. 2020-10-31 20:43:53

 504. 2020-11-12 12:40:26

 505. 2020-11-15 19:15:52

 506. washington dc2020-11-18 19:23:37

  8mdm4P You have observed very interesting details! ps decent site.

 507. 2020-11-18 19:23:40

 508. 2020-11-30 01:47:52

 509. 2020-12-06 14:46:48

 510. RoyalCBD.com2020-12-24 11:15:22

  zkY8FE You made some good points there. I looked on the internet for the subject and found most guys will agree with your website.

 511. 2020-12-24 11:15:24

 512. RoyalCBD2020-12-24 13:42:57

  XP7f6h Im grateful for the blog.Really looking forward to read more. Great.

 513. 2020-12-24 13:42:59

 514. cbd oil washington dc2020-12-24 20:15:30

  EWwYQ7 Wow, great blog.Really looking forward to read more. Great.

 515. 2020-12-24 20:15:32

 516. RoyalCBD2020-12-25 00:25:52

  CVZdZg Thankyou for helping out, fantastic info.

 517. 2020-12-25 00:25:54

 518. RoyalCBD.com2020-12-25 02:14:09

  smJTpP visitor retention, page ranking, and revenue potential.

 519. 2020-12-25 02:14:11

 520. 2021-02-12 04:41:05

 521. 2021-02-15 04:39:12

 522. washington dc2021-02-22 13:49:13

  zFxZsg wow, awesome blog.Much thanks again. Really Great.

 523. 2021-02-22 13:49:15