tematy / Laboratorium ryzyka

Laboratorium ryzyka sztuka i nauka

moderator: Balázs Lévai
uczestnicy: Łukasz Turski / Eran Neuman / Mateusz Herczka / Graham Burnett

Pojęcia takie jak biotechnologia, teoria gier czy fraktale na stałe weszły do artystycznego słownika. Twórcy wykorzystują osiągnięcia naukowe: poszerzają definicje, wyzyskują matematyczne paradoksy i antynomie.

Fizyka molekularna, a nawet kwantowa staje się modelem dla rzeźby czy architektury. Osiągnięcia neurologów inspirują plastyków i filmowców. Jednocześnie – w oparciu o wzory i algorytmy – artyści tworzą oprogramowania i interfejsy służące im w kontaktach z odbiorcą. Symbioza obu dziedzin wiąże się nie tylko z błyskawicznym rozwojem techniki, wspomagającej i zawiadującej coraz głębszymi pokładami ludzkiego doświadczenia. Poszukiwania artystyczne i naukowe łączy chęć podejmowania ryzyka i eksperymentowania, które są integralną częścią procesu odkrywczego, wynalazczego i twórczego.

Czy współczesny artysta staje się naukowcem? A może to naukowiec jest artystą?

Podczas dyskusji chcielibyśmy omówić podobieństwa i różnice miedzy postawami naukowca i artysty, zastanowić się, czy artystyczne inspiracje osiągnięciami nauki są popularyzowaniem, czy też ich spłycaniem oraz zastanowić się nad rolą ryzyka w pracy badawczej i artystycznej.