tematy / Masa kultury

Masa kultury kultura otwarta

moderator: Farid Tabarki
uczestnicy: Kuba Mikurda / Gianni Vattimo / David Barrie / Jean-Yves Leloup

Współcześnie możemy mówić o kulturze kilku miliardów twórców. Dostęp do internetu umożliwia nie tylko czynne jej współtworzenie, ale także nieustanną dystrybucję: platformy multimedialne, portale społecznościowe i tematyczne, niekończący się rejestr blogów to szara strefa kultury tworzonej spontanicznie, bez udziału autorytetów czy określonej polityki kulturalnej.

W internetowej „masie kultury” granice między tym, co jest a co nie jest sztuką dawno się zatarły, a pojęcia takie jak artysta, dzieło czy dar boży tracą rację bytu. Dziś każdy może być twórcą, czego efektem jest nieprzebrana podaż w obszarze kultury. Z zagadnieniem tym wiążą się pytania o kontrolę i cenzurę, a także o to, gdzie znajduje się centrum, a gdzie margines współczesnej kultury.

Czym jest kultura otwarta – dobrodziejstwem wyboru czy przekleństwem nadmiaru?

Podczas dyskusji chcielibyśmy zastanowić się, czym jest dziś popkultura, co różni dwa pojęcia – kultura tworzona dla mas a kultura tworzona przez masy, na ile „masa kultury” – wszelkie aktywności niesformalizowane, oddolne, uliczne, dystrybuowane w cyberprzestrzeni – sprzyja popularyzacji kultury i edukacji, a na ile jest banalizacją kultury wysokiej.