tematy / Zagubieni w kulturze

Zagubieni w kulturze interdyscyplinarność

moderator: Antónia Mészáros
uczestnicy: Diedrich Diederichsen / Jan Fabre / Ewa Rewers / Krzysztof Wodiczko

Sztuka dawno już zakwestionowała i zniosła tradycyjne granice między dziedzinami ekspresji. Żyjemy w kulturze radykalnej interdyscyplinarności. Sztuka eksperymentalna sięga do języka nauki, podważa pojęcia estetyki czy artyzmu, włącza w obszar artystycznego namysłu dziedziny do niedawna z niej wykluczone, coraz szybciej poszerza własną definicję.

Wyposażony w tradycyjne definicje sztuki odbiorca skazany jest na błądzenie w rzeczywistości kulturalnej. Nie posiada adekwatnych narzędzi poznawczych do rozumienia dzieła interdyscyplinarnego, ponieważ instytucje kultury i szkolnictwo kultywują zamierzchłą, skompromitowaną i podważoną przez samych artystów definicję „sztuki”.

Jakie nowe kompetencje kulturowe potrzebne są do zrozumienia współczesnego dzieła interdyscyplinarnego?

Podczas dyskusji chcielibyśmy zastanowić się, czy interdyscyplinarność współczesnej kultury jest zjawiskiem nieodwracalnym oraz jak zachować orientację w przestrzeni pozbawionej klasycznych podziałów na dziedziny sztuki, którą Zygmunt Bauman opisał jako przestrzeń „bez drogowskazu i młockarni”, a także jak charakter współczesnej kultury wpływa na edukację kulturalną i modele funkcjonowania instytucji kultury.