tematy / Bajki robotów

Bajki robotów nowa kultura, nowe media, nowa estetyka

moderator: Rindert de Groot
uczestnicy: Alina Şerban / Pekka Himanen / Ryszard W. Kluszczyński / Richard Barbrook

Nowe media pełnią rolę katalizatora przemian estetycznych w świecie: umożliwiają nie tylko przedstawianie i odtwarzanie treści (obrazów, animacji 3D), ale też generowanie światów alternatywnych. Zmiany w obrazowaniu rzeczywistości wpływają na tożsamość człowieka, uzależniając go coraz bardziej od możliwości, jakie daje technologia. Użytkownik powierza jej coraz więcej obszarów swojej aktywności: tworzenie, myślenie, relacje z ludźmi i światem.

Tytuł panelu nawiązuje do opublikowanego przed ponad czterdziestu laty zbioru opowiadań „Bajki robotów” wybitnego polskiego pisarza science fiction Stanisława Lema. Coraz wyraźniejsza bowiem staje się analogia pomiędzy rzeczywistością świata zamieszkanego przez roboty a współczesną rzeczywistością kulturową.

Jak współczesny człowiek odnajduje się w świecie kast opisanych przez Umberto Eco: kognitariatu, digitariatu i lumpenproletariatu?

Podczas dyskusji chcielibyśmy zastanowić się, jak postęp technologiczny wpływa na zmianę postrzegania i opisywania rzeczywistości oraz relacji człowieka z otoczeniem i jego autonomii wobec narzędzi dostarczanych przez twórców nowych technologii.