tematy / Spółka kultura

Spółka kultura kultura i ekonomia

moderator: Vladimir Vasak
uczestnicy: Oliviero Toscani / Julia Rowntree / Gerald Matt  / Pier Luigi Sacco / Philippe Kern

Z punktu widzenia ekonomii kultura nie różni się od przemysłu: obowiązują ją te same prawa popytu i podaży, które rządzą gospodarką wolnorynkową. W języku ekonomii książki, dzieła sztuki, filmy czy spektakle to produkty skazane na komercyjny sukces lub porażkę.

Takie podejście jednocześnie sprzyja i zagraża rozwojowi kultury. Jako czynnik stymulujący ekonomię i realne źródło przychodów zasługuje na wsparcie ze strony biznesu i państwa. Istnieje jednak niebezpieczeństwo intelektualnego i artystycznego zubożenia pojęcia kultury: wskaźniki ekonomiczne nie zawsze pokrywają się z wartością intelektualną czy estetyczną jej produktów i nie powinny decydować o ich ocenie.

W jaki sposób kultura powinna korzystać z mechanizmów gospodarki wolnorynkowej, by nie stać się ich ofiarą? Jakie alternatywne modele ekonomiczne sprzyjałyby jej rozwojowi?

Podczas dyskusji chcielibyśmy zastanowić się, w jaki sposób kultura stymuluje ekonomię oraz jakie korzyści i niebezpieczeństwa wiążą się z adoptowaniem dyskursu ekonomicznego w opisie działań kulturalnych, a także przyjrzeć się różnym modelom funkcjonowania „przedsiębiorstw sztuki” w Europie.