tematy / Kultura w akcji

Kultura w akcji kultura dla zmiany społecznej

moderator: Witold Szabłowski
uczestnicy: Guy Sorman / Ganzeer  / Rachida Triki

Mechanizm uruchamiający lawinę przemian społeczno-politycznych, takich jak te, które miały miejsce w Europie końca lat 80., czy obecnie w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie, jest podobny. Analitycy zwracają uwagę nie tylko na czynniki ekonomiczne i polityczne, które odgrywają zasadniczą rolę, ale także na udział w tych procesach kultury i środowisk opiniotwórczych.

Jak opisuje Guy Sorman – francuski intelektualista, autor książek „Dzieci Rifa’y. Muzułmanie i nowoczesność” oraz „Rozwiązanie liberalne” o mechanizmach przemian w Europie – jednym z najważniejszych czynników umożliwiającym obecne zmiany w krajach Afryki Północnej jest rosnący poziom edukacji oraz postępująca dzięki nowym mediom westernizacja. Te z kolei procesy związane są w największym stopniu z kulturą Internetu – z nieograniczonym niemal dostępem do informacji, błyskawicznym ich obiegiem oraz  masową popularnością mediów społecznościowych.

Jak przemiany kulturowe wpływają na transformacje ustrojowe?

Podczas dyskusji chcielibyśmy zastanowić się, czy rzeczywiście można mówić o analogiach pomiędzy przemianami demokratycznymi krajów Europy Środkowo-Wschodniej a rewolucją na placu Tahrir oraz jaki udział w niej miały nowe technologie, a w szczególności Internet. Czy zmiany kulturowe niesione przez media społecznościowe mogą być katalizatorem zmian społecznych, a także, jak wizerunek Zachodu, znany z mediów, wpływa na masowe ruchy społecznościowe poza nim?