Emergency Room Wrocław: kryzys, różnica, diagnoza

AAA

Michał Bieniek

Emergency Room to rodzaj projektu artystycznego, który odbywa się zawsze według tych samych, ściśle określonych zasad. W przypadku polskiej edycji ER zasady te zostały naruszone, a sam format zmodyfikowany z powodów niezależnych od artystów i kuratorów. Mimo to w wielu medialnych relacjach uznano ją za najlepszą z dotychczasowych.

EMERGENCY ROOM jest formatem artystycznym, w ramach którego artyści realizują ultraszybkie – trwające zaledwie kilka lub kilkanaście godzin – ekspozycje, będące reakcją na współczesność, rozumianą jako chwila obecna, jako „teraz”. Zadaniem artystów w EMERGENCY ROOM jest stawianie diagnoz dotyczących współczesności i opisywanie zachodzących w niej kryzysów – „teraz, nim będzie za późno”, jak podkreśla jego twórca Thierry Geoffroy. W EMEGRENCY ROOM zawiera się więc potrzeba reakcji i wpływania na rzeczywistość. Stawianie diagnoz powierzone zostaje artystom, ponieważ ich wytężona wrażliwość pozwala szybciej i sprawniej dostrzegać grożące niebezpieczeństwa – często nieoczywiste przy pobieżnym oglądzie.

EMERGENCY ROOM jest przestrzenią wystawienniczą, w której skład wchodzą dwa pomieszczenia. Pierwsze z nich to okrągły – właściwy – EMERGENCY ROOM, w którym artyści codziennie eksponują nowe prace i w którym są one dyskutowane, a czasem kwestionowane (jako na przykład niewystarczająco bieżące, a więc niespełniające warunków narzuconych przez format). Drugie to Delay Museum, do którego prace artystów trafiają po krótkotrwałej prezentacji w EMERGENCY ROOM. Tam nabierają cech eksponatów muzealnych – pieczołowicie zabezpieczone, opisane i eksponowane w tradycyjny sposób. Delay Museum to muzeum wczorajszych diagnoz i odchodzących w niepamięć zdarzeń.

Kryzys

Polską edycję EMERGENCY ROOM, specjalnie na Europejski Kongres Kultury, przygotowali Thierry Geoffroy oraz Michał Bieniek, szef wrocławskiej Fundacji Sztuki Współczesnej ART TRANSPARENT, która była jednocześnie producentem ekspozycji w ramach formatu. Dla potrzeb wrocławskiej edycji wybudowano specjalny pawilon, który stanął tuż przy Hali Stulecia. Zaprojektowali go (z wyjątkiem portalu, którego autorem był Jean de Piépape, architekt współpracujący z Thierrym Geoffroyem od początku istnienia formatu) Marcin Garbacki i Karolina Tunajek z pracowni Projekt PRAGA.

To właśnie pawilon przez nich zaprojektowany i wykonany na zamówienie organizatorów Europejskiego Kongresu Kultury stał się przyczyną kryzysu, który zdecydował o zmodyfikowaniu wrocławskiej edycji EMEGRENCY ROOM. Przedłużające się procedury przetargowe oraz niewystarczające rozwiązania architektoniczne i konstrukcyjne spowodowały, że budynek nie został oddany na czas, a jego ostateczny kształt znacząco odbiegał od wymagań autora formatu. W związku z tym kuratorzy w dniu rozpoczęcia projektu podjęli decyzję o wprowadzeniu do formatu EMERGENCY ROOM WROCŁAW zmian, które miały stanowić wyraz ich i artystów dezaprobaty wobec zaistniałej sytuacji oraz zaproponowanych im warunków pracy.

Z nazwy EMERGENCY ROOM WROCŁAW usunięto słowo „ROOM”, a wejście do okrągłego pomieszczenia w pawilonie zostało zamknięte.

Po raz pierwszy w historii formatu artyści chcący zaprezentować swoje prace w kolejnych zmianach ekspozycji, tzw. pasażach, wchodzili do pomieszczenia EMERGENCY ROOM od strony Delay Museum. W konsekwencji zdarzeń, które nastąpiły, wielu z nich odnosiło się w swoich pracach do zagadnień związanych z sytuacją i pozycją współczesnej sztuki w zderzeniu z „przemysłem” i marketingiem szeroko pojętej kultury (reprezentowanymi w odczuciu artystów przez Europejski Kongres Kultury).

Artyści prezentowali swoje prace (niemal zawsze opracowywane na bieżąco i przygotowywane w ciągu zaledwie kilku godzin) podczas tzw. pasaży, czyli zmian ekspozycji, odbywających się dwa razy dziennie o stałych godzinach – 12.00 i 18.00. Pośpieszne instalowanie prac przechodziło płynnie w debatę wokół wszystkich zaprezentowanych projektów. Punktem wyjścia do moderowanych przez kuratorów dyskusji, w których czynnie brała udział także publiczność, były odautorskie wprowadzenia do problematyki zawartej w prezentowanych pracach.

Tomasz Bajer i Rosaria Iazzetta to twórcy, którzy najdobitniej odnieśli się do zagadnień związanych z pozycją i rolą sztuki we współczesnej, przesiąkniętej „eventowością” i marketingiem „produkcji” kultury. Bajer w swojej malarskiej realizacji odwzorowującej stronę z przeglądarki Google, która ukazała się na ekranie komputera artysty, podczas gdy poszukiwał on grafik powiązanych z hasłem „Europejski Kongres Kultury”, obnażył rozbieżność, która zachodzi pomiędzy rzeczywistością sztuki i kultury (oraz rzeczywistością w ogóle) a jej „metkowaniem”, promocją i sprzedażą. Iazzetta w sposób zbyt prosty być może, bo prezentując obiekt przypominający drzewo zwieńczone, zamiast liśćmi, stuzłotowymi banknotami, wskazała na przekształcenie rzeczywistego, twórczego potencjału kultury w lukratywny interes.

Z czasem realizacje komentujące sytuację bezpośrednio związaną z wrocławską edycją EMERGENCY ROOM i Europejskim Kongresem Kultury zaczęły zastępować prace dotyczące wydarzeń o szerszym zasięgu, tj. kryzysów o charakterze społecznym, politycznym, ekonomicznym itd. z najbliższego otoczenia (miasta, regionu, kraju) i tych na skalę globalną.

Jedną z realizacji, które najbardziej zapadły w pamięć uczestników formatu (zarówno artystów jak i widzów), była praca Piotra Kmity „bać rząd, bać polityków”.

To hasło zapisane prostą, czarną czcionką powstało po oderwaniu fragmentu papieru – zawierającego przedrostek „Je” – z kartki z nadrukiem „Jebać rząd, Jebać polityków”. Za napisanie hasła o tej treści na murze szkoły pewien osiemnastolatek został w Polsce skazany na dwa lata więzienia w zawieszeniu. W dniu, w którym Kmita wykonał swoją pracę, wyrok został złagodzony do czterdziestu ośmiu godzin prac społecznych. „Bać rząd, bać polityków”, wychodząc od konkretnego wydarzenia z ostatniej chwili, stało się więc ogólną refleksją nad socjalizacją jako procesem ufundowanym na strachu.

Różnica

W zmodyfikowanej edycji EMERGENCY ROOM ujawniła się znacząca różnica w podejściu do pojęcia „kryzysu” i sposobie pracy artystów z zagranicy i z Polski. O ile artyści z zagranicy, nierzadko doświadczeni już w pracy w ramach formatu, charakteryzowali się podejściem niemal publicystycznym, zacierając granicę między aktywizmem i sztuką, artyści polscy wykazali się dużą czujnością i poczuciem ironii, wskazując na niejednoznaczność omawianych problemów i podważając trafność własnych ocen. Różnica ta zdaje się wskazywać na jeden z największych problemów w funkcjonowaniu formatu:

jeśli to właśnie sztuka ma służyć do diagnozowania współczesnych kryzysów, które, choć palące, wymykają się na co dzień uwadze publicznej, sam format nie powinien przekształcać się w prostą publicystykę, a artyści w – zaledwie – grupę aktywistów.

Ich zadanie jest inne – polega na opisywaniu tego, co zwykle niewidoczne lub co umyka nam w medialnym zgiełku, a co decyduje o kształcie współczesności. Artyści, jeśli trzymać się założeń i definicji zawartych w formacie, są „detektywami” i specjalistami od szyfrów zawartych w języku (w tym przede wszystkim w języku wizualnym). Jeśli odebrać im tę funkcję, format straci swe znaczenie – zamiast budować kolejne pawilony, w których dyskutować będziemy nad niebezpieczeństwami związanymi ze zmianami klimatycznymi, energią atomową lub rozprzestrzenianiem się anoreksji w związku z wykorzystywaniem możliwości Photoshopa do poprawiania wyglądu modelek na okładkach magazynów, wystarczyłoby przyłączyć się do grup aktywistów, którzy w zaangażowany sposób i na co dzień starają się z użyciem realnych środków wpłynąć na zmianę stanu rzeczy.

Diagnoza

Artystką z zagranicy, która, niemal jako jedyna z tej grupy, znacząco odbiegła w swoich realizacjach od ogólnikowych nawoływań, tropiąc w zamian kody językowe i wizualne realnie wpływające na stan współczesnego świata, była Dunka, Nadia Plesner. Szczególnie dwie spośród jej prac mocno zapadały w pamięć – obie dotyczyły bardzo niepokojącego zjawiska budowania tożsamości narodowej (ba! nawet kulturowej) wśród najmłodszych poprzez jednoznaczne zdefiniowanie „śmiertelnego wroga” (czy też szerzej: zagrożenia), którego unicestwienie warte jest złożenia ofiary z życia.

Plesner unaoczniła to zjawisko widzom prezentując na zakupionym w Ikei miniaturowym stoliczku amerykańskie kolorowanki dla kilkulatków, opowiadające historię „dzielnych amerykańskich żołnierzy” walczących z arabskim zagrożeniem.

W kolorowankach tych wszyscy Arabowie do złudzenia przypominają Osamę bin Ladena, a wszystkie Arabki noszą burki… Inna realizacja Plesner (powstała we współpracy z Christianem Costą) polegała na zaprezentowaniu autentycznego palestyńskiego filmu dla najmłodszych, w którym kolorowe i puchate marionetki opowiadają o tym, jaką chlubą dla Palestyńczyka jest poświęcenie życia w imię unicestwienia izraelskiego wroga…

Pośród wielu udanych realizacji w ramach wrocławskiej, zmodyfikowanej edycji EMERGENCY ROOM, szczególną uwagę zwracały jeszcze dwie – jedna ze względu na jednoczesne podważenie zasad formatu i najpełniejszą realizację jego założeń, druga natomiast w związku z wykorzystaniem samego formatu i osoby jego twórcy do szerszej refleksji na temat opresji, władzy i zbrodni. Pierwsza ze wspomnianych prac to „Melting Clocks” Rafała Jakubowicza i Wojciecha Dudy. Ten trwający piętnaście minut film wideo był ich jedyną realizacją w ramach EMERGENCY ROOM we Wrocławiu. Prace nad nim trwały niemal cztery dni (a więc nie powstał on w dniu jego wystawienia w okrągłym pomieszczeniu EMERGENCY ROOM). Jednocześnie jednak tematyka filmu –

Jakubowicz i Duda wykonali ogromną pracę dokumentując stan budynków jednego z hoteli socjalnych we Wrocławiu oraz trudne życie zamieszkujących je ludzi

– spełniła wszystkie z wymagań formatu, opisując bieżącą, kryzysową sytuację. W dodatku sytuację z najbliższego otoczenia (umykającą mediom), a więc taką, na którą możemy mieć realny wpływ.

Druga spośród tych szczególnych realizacji to praca Doroty Nieznalskiej zainspirowana rocznicą zamachu na World Trade Center (data wystawienia w EMERGENCY ROOM: 11 września 2011), a odnosząca się do niedawnych dramatycznych wydarzeń w Norwegii.

Nieznalska, cytując zbrodniarza Breivika, stwierdziła, że „masowa zbrodnia nie wymaga masowych środków”, wskazując tym samym na to, jak potężne i mordercze efekty mogą przynosić skrajne idee i ideologie – nawet jeśli nie udaje im się przekształcić w system polityczny.

Do realizacji tej artystka wykonała aneks – przygotowała miniaturowy wydruk (umieszczony na ścianie) z charakterystycznym logotypem formatu, w którym słowo „EMERGENCY” zastąpiła słowem „THIERROR”. W ten sposób Nieznalska skwitowała sytuację szczególnej opresji, w jakiej znajdowali się artyści (i kuratorzy) pracując w ramach sztywnych zasad formatu, w którym jego twórca przypisuje sobie podwójny status jedynego prawodawcy i sędziego. Jednocześnie praca ta stanowiła szerszą refleksję dotyczącą władzy, a także uległości i opresji, bez których jakikolwiek porządek społeczny, przynajmniej w swej początkowej fazie, nie byłby prawdopodobnie możliwy.

Po zakończeniu działań w EMERGENCY ROOM, wraz z końcem Europejskiego Kongresu Kultury, powstałe przez cztery dni prace zostały zaprezentowane w formie regularnej ekspozycji w Delay Museum. Wystawa, która miała potrwać do 25 września 2011, musiała jednak zostać zdemontowana kilka dni wcześniej z powodu złego stanu technicznego pawilonu.

Determinacja osób pracujących przy EMERGENCY ROOM WROCŁAW sprawiła, że format, choć zmodyfikowany, mógł się jednak odbyć. W wielu medialnych relacjach okrzyknięto tę edycję najlepszą z dotychczasowych, doszukując się w tym niejednokrotnie zasługi towarzyszących mu trudności… Jeśli utrudnienia towarzyszące wrocławskiej odsłonie formatu rzeczywiście wziąć za wartość, należy przy tym bezwzględnie pamiętać, że nie była to wartość jedyna i że po zamknięciu EMERGENCY ROOM powinniśmy przede wszystkim nadal rozważać i dyskutować zdefiniowane przez artystów współczesne problemy oraz zastanawiać się nad tym, czy i jak możemy je rozwiązać.

odsłuchaj zawartość strony wersja do druku

TAGI: Emergency Room, Thierry Geoffroy, Michał Bieniek, Art Transparent

 1. jQgbnIJWnlyRrCUMFFi2011-10-09 21:41:56

  Cheers pal. I do appreciate the witrnig.

 2. cheap oem software2012-01-12 08:35:17

  nB5axd comment5

 3. oem software2012-01-13 12:01:37

  EYC6Hv comment5

 4. Buy oem Software2012-02-07 15:29:03

  Yd7QcH I do`t see a feedback or the other coordinates from the blog administration!....

 5. oem software2012-02-11 03:22:34

  kRDqei However, the author created a cool thing..!!

 6. esalerugs coupons2012-02-13 17:12:02

  Thank you very much! I took it for myself too. Will be useful!!....

 7. cheapostay promo code2012-02-13 17:34:50

  I was looking for the report in Yandex and suddenly came across this page. I found a little information on my topic of my report. I would like more, and thanks for that..!!

 8. How to get free followers2012-02-13 17:57:23

  52. "The road will be overcome by that person, who goes." I wish you never stopped and be creative - forever..!!

 9. Cherry Hill NJ personal trainer2012-02-13 18:42:37

  Yet, much is unclear. Could you describe in more details!....

 10. Above Ground Pool2012-02-24 16:06:47

  I must admit, the webmaster has written cool..!

 11. Southern Tide2012-02-24 16:18:45

  Fresh thoughts, fresh view on the subject..!

 12. Custom Wedding Invitations2012-02-24 16:31:01

  Pleased to read intelligent thoughts in Russian. I`ve been living in England for already 5 years!...

 13. Cell Phone Marketing2012-02-24 16:42:59

  Totally agree with you, about a week ago wrote about the same in my blog..!

 14. Bean Salad2012-02-24 16:55:30

  As usual, the webmaster posted correctly..!

 15. Avocado Salad2012-02-24 17:08:03

  The text is promising, will place the site to my favorites..!

 16. nba basketball2012-02-27 03:23:30

  B07UB1 The text is promising, will place the site to my favorites..!

 17. 2012-03-03 10:49:59

 18. 2012-03-03 06:36:55

 19. 2012-03-05 14:06:25

 20. 2012-04-01 09:19:32

 21. 2012-04-01 17:16:16

 22. 2012-04-21 00:57:50

 23. 2012-04-21 00:57:57

 24. 2012-04-21 02:25:38

 25. 2012-05-01 06:41:46

 26. 2012-07-10 17:56:34

 27. 2012-07-16 16:11:38

 28. 2012-08-26 20:16:47

 29. wBjcJBdCwfapZcR2012-10-11 17:02:13

  sex shop shopsex Services and pdoructs, Contrary to common belief, online sex shops are not pornographic anyway as numerous would assume. There are lots of online sex shops all around the web causing all of them offer some unique pdoructs that can go quite a distance in transforming the sex lives of many adults.Bekinky.co.uk is among the many online sex shops with a few unique range of pdoructs and services. This perhaps should bring us towards the most significant question that many people would ask as concerns online sex shops. What should one consider when searching for online sex shops simply to ensure that they do not wind up dealing with the incorrect online sex shop shopsex while there are lots of other online sex shops that would have provided better services?In reality that you cannot tell straight away as soon you click onto a hyperlink and also you end up at one of the many online sex shops. It must therefore take some consideration before you actually choose which is the best online sex shop. Some important tips about how to identify the very best online sex shop vibrators range from the following:First and fore most, the buyer must be in a position to define properly what it is that they want to get make up the online sex shop. After detailing their email list of requirements you would like met through the online sex shop. Things that you need to bother to discover form the online sex shop vibrators before you invest in making any invest in them include their delivery service and also the after sale service that they will offer if the need arise.Other detail that could go unnoticed by many very first time clients from any online stores including the online sex shops may be the delivery time period. Although if not completely online sex shops will explain that they have a delivery service, they might not come out clean concerning the exact time period that they will take to get your purchase for your door step. It is quite frustrating to order one thing form a web-based sex shop dildos and then wait for it for close to per month or even more. This always happens when you merely click and add a product to the basket without bothering to enquire on the exact time.Such complications can however be overcome by attempting to be careful in selecting an online sex shop. Some important advice is to try to make inquiries as to the distance between the online sex shops' location and your residence as this will in all probability affect the delivery time line otherwise the cost as well. Getting an online sex shop dildos that's nearer to your residence should help you get your purchased item sooner when compared with one that's miles away.Sex Shop Buy online Vs other uk more Sex Shops.I don't know about you but, my first experience in a brick and mortar sex shop was not the most pleasant. So instead we decided to find out if seeing a sex shopbuy online will be more our style. Something we noticed, were the prices. The toys in the sex shops online were incredibly lower. Despite considering the shipping costs the final purchase price is a lot lower than the road shops. Some of these adult toy sex shop online even had free shipping if you purchase for more than a certain predetermined quantity of dollars.

 30. 2012-10-11 17:02:15

 31. 2012-10-12 09:32:08

 32. 2012-10-12 20:42:38

 33. 2012-10-13 11:37:37

 34. sjccmArOzKQfaLnq2012-10-14 06:22:26

  Pay off your credit cards.You will see an iaitdmmee boost to your credit score because your available credit line is $4000 instead of $2700.($1300 used credit line leaves $2700 available credit line)Keep each card at 10% of its credit limit and you will see a steady increase in your credit score.Charge only $200 at the most on each card and either pay off in full or start paying it down to get it to Zero over a longer time period. Either way your score will rise.That is how you get a high credit score. Not much science to it.The credit bureaus want to see that you don't need your lines of credit to make a living. If you stick with the 10% rule on every credit card you own you will soon see your score go in to the high 700 s.(as long as you don't have any other derogatory items like delinquencies and charge offs, of course.Put it this way the money you save on interest charges over time is a lot more than $1300. Just start putting the monthly minimum payment that you are now paying into a savings account and watch how fast you will have $1300 together. (not having a monthly credit card payment is PRICELESS).

 35. 2012-10-14 06:22:29

 36. 2012-10-14 16:16:41

 37. 2012-10-15 03:40:40

 38. 2012-10-15 14:17:38

 39. 2012-10-16 16:13:18

 40. 2012-10-19 09:45:12

 41. 2012-10-22 20:18:50

 42. 2013-02-23 10:42:12

 43. buy discount viagra online2013-03-03 02:39:33

  amwDBG I appreciate you sharing this article post.Much thanks again. Really Great.

 44. 2013-03-03 02:39:35

 45. buy discount viagra online2013-03-03 07:42:53

  RBzdJY A round of applause for your article.Really thank you! Cool.

 46. 2013-03-03 07:42:56

 47. 2013-03-13 22:25:18

 48. social bookmarks2013-03-13 22:36:40

  UL3zFP I truly appreciate this article post.Really thank you!

 49. 2013-03-13 22:36:43

 50. bookmarks2013-03-15 10:57:07

  FBeuw4 Really enjoyed this blog article.Really looking forward to read more. Much obliged.

 51. 2013-03-15 10:57:09

 52. buy cipro2013-03-15 17:47:38

  Hey, thanks for the article post. Cool.

 53. ciprofloxacin 500mg2013-03-15 18:58:29

  Im grateful for the article post.Really thank you! Really Cool.

 54. order generic viagra2013-03-15 19:26:11

  Really appreciate you sharing this post.Thanks Again. Want more.

 55. generic viagra online2013-03-15 20:37:28

  I cannot thank you enough for the post.Really thank you! Fantastic.

 56. generic cialis online2013-03-15 21:05:12

  Really appreciate you sharing this blog.Much thanks again. Want more.

 57. generic cialis online2013-03-15 22:16:50

  Great, thanks for sharing this post. Cool.

 58. Buy Levitra uk2013-03-15 22:44:38

  Im obliged for the post.Thanks Again. Really Cool.

 59. 10mg levitra2013-03-15 23:57:16

  Great article post.Thanks Again. Want more.

 60. 2013-03-23 06:38:53

 61. buy social bookmarks2013-04-20 01:58:03

  1X6BiF Thanks a lot for the blog post.Really looking forward to read more. Great.

 62. 2013-04-20 01:58:05

 63. 2013-04-23 18:20:33

 64. jordan sales2013-04-30 16:15:56

  Awesome Blog. I add this Post to my bookmarks.

 65. best compact digital cameras2013-05-14 14:56:39

  4D2IRe I really enjoy the blog post.Really looking forward to read more. Awesome.

 66. 2013-05-14 14:56:42

 67. 2013-05-23 12:02:11

 68. good seo2013-05-25 09:22:11

  TU1HBe Very informative post.Really thank you!

 69. 2013-05-25 09:22:14

 70. good seo2013-05-25 14:58:22

  oSKcnR This is one awesome post.Really looking forward to read more. Fantastic.

 71. 2013-05-25 14:58:24

 72. seo service2013-05-27 22:13:02

  ZvexX3 I really enjoy the post.Really thank you!

 73. 2013-05-27 22:13:05

 74. seo service2013-05-28 00:57:46

  3yLdfG Great, thanks for sharing this article. Fantastic.

 75. 2013-05-28 00:57:48

 76. cheap social bookmarks2013-06-19 17:23:45

  Kf0EYc Say, you got a nice blog.Thanks Again. Cool.

 77. 2013-06-19 17:23:51

 78. 2013-06-21 04:20:34

 79. 2013-07-03 18:24:28

 80. great service2013-07-04 18:04:22

  d0wKjO Wow, great blog article.Really looking forward to read more. Awesome.

 81. 2013-07-04 18:04:25

 82. 2013-07-19 11:17:15

 83. edWzTXirJQQYwPx2013-07-24 01:43:19

  I am so grateful for your article post.Really thank you! Keep writing.

 84. MihbsyLWQ2013-07-25 03:30:42

  Im obliged for the blog post. Really Cool.

 85. best news on earth2013-07-26 11:30:40

  GcvuIX Major thankies for the blog article.Really looking forward to read more. Fantastic.

 86. 2013-07-26 11:30:42

 87. super news2013-08-02 18:57:18

  WfFASl A big thank you for your blog post.Thanks Again. Really Great.

 88. 2013-08-02 18:57:20

 89. 2013-08-19 14:07:21

 90. awesome links for you2013-08-19 14:23:38

  fODrVD Very neat blog article.Thanks Again. Awesome.

 91. 2013-08-19 14:23:40

 92. great link buildng2013-08-20 06:04:14

  vywQXp I loved your article.Much thanks again. Will read on...

 93. 2013-08-20 06:04:16

 94. great seo service2013-09-04 08:10:29

  ll15Nd Im thankful for the blog article.Thanks Again. Keep writing.

 95. 2013-09-04 08:10:31

 96. link building2013-09-05 20:57:28

  uSJlGx A big thank you for your article post. Really Great.

 97. 2013-09-05 20:57:31

 98. make money online2013-09-11 23:27:13

  Soav3V Really appreciate you sharing this post.Thanks Again. Really Great.

 99. 2013-09-11 23:27:16

 100. only for 5 dollars2013-09-13 07:42:04

  elm7f2 I really liked your article post. Will read on...

 101. 2013-09-13 07:42:08

 102. only for 5 dollars2013-09-13 12:26:11

  QL2tQO I really like and appreciate your blog post.Really looking forward to read more.

 103. 2013-09-13 12:26:13

 104. 2013-09-22 12:48:05

 105. 2013-09-22 14:47:50

 106. pro link building2013-09-24 19:31:46

  8faabw Thanks again for the post.

 107. 2013-09-24 19:31:55

 108. 2013-10-13 06:32:50

 109. 2013-10-13 15:18:39

 110. check out these guys!2013-10-16 07:09:47

  3e7gbK Thanks a lot for the blog article.Really looking forward to read more. Want more.

 111. 2013-10-16 07:09:49

 112. best link build2013-10-16 16:44:13

  2kMgjQ Thanks for sharing, this is a fantastic blog post.Really thank you! Keep writing.

 113. 2013-10-16 16:44:16

 114. link building2013-10-24 01:39:43

  K3EPJo Fantastic article.Thanks Again. Fantastic.

 115. 2013-10-24 01:39:45

 116. top seo guys2013-10-25 07:44:53

  fquRrk Great article post.Really looking forward to read more. Great.

 117. 2013-10-25 07:44:56

 118. take a look at it!2013-11-01 21:33:04

  QxGsOd Thanks for sharing, this is a fantastic blog.Really looking forward to read more. Awesome.

 119. 2013-11-01 21:33:15

 120. check this out2013-12-15 13:19:40

  hxMYge Enjoyed every bit of your article.Really looking forward to read more. Awesome.

 121. 2013-12-15 13:19:43

 122. stunning seo guys2014-01-09 03:03:55

  VXU93n Very good blog post.Much thanks again. Fantastic.

 123. 2014-01-09 03:03:57

 124. nice site here2014-01-17 07:24:43

  I4YzUY Thanks-a-mundo for the article post.Much thanks again. Cool.

 125. 2014-01-17 07:24:46

 126. 2014-01-19 14:05:52

 127. awesome things!2014-01-30 19:28:25

  WVmpjV Really appreciate you sharing this blog post.Thanks Again. Much obliged.

 128. 2014-01-30 19:28:28

 129. 2014-02-22 20:52:12

 130. 2014-02-24 16:24:57

 131. awesome things!2014-02-28 18:40:40

  eBEyx3 A big thank you for your article post.Really thank you! Keep writing.

 132. 2014-02-28 18:40:43

 133. seo for cheap2014-03-22 23:24:05

  jf8fKK Im grateful for the blog post. Great.

 134. 2014-03-22 23:24:07

 135. nice seo guys2014-04-01 10:52:41

  47wCTL Very good blog post.Thanks Again. Awesome.

 136. 2014-04-01 10:52:44

 137. awesome things!2014-04-17 22:25:37

  R5WwMA I appreciate you sharing this post.Really looking forward to read more. Fantastic.

 138. 2014-04-17 22:25:40

 139. check it out2014-04-17 23:43:50

  QbzvyS Really appreciate you sharing this blog article. Awesome.

 140. 2014-04-17 23:43:54

 141. 2014-05-03 23:34:34

 142. check it out2014-05-11 15:22:31

  jIAVFA Wow, great blog.Really looking forward to read more. Really Great.

 143. 2014-05-11 15:22:33

 144. seo for cheap2014-05-12 02:35:00

  1YMVFJ A big thank you for your article.Much thanks again. Want more.

 145. 2014-05-12 02:35:02

 146. 2014-05-23 04:14:14

 147. awesome seo solutions2014-06-04 18:16:51

  1ErXgL I loved your blog article.Really thank you! Cool.

 148. 2014-06-04 18:16:53

 149. cheap seo services2014-06-18 18:38:15

  NRPkhn I really liked your blog article.Really looking forward to read more. Awesome.

 150. 2014-06-18 18:38:19

 151. 2014-07-21 09:56:19

 152. 2014-07-21 23:14:56

 153. crorkz matz2014-08-02 00:22:41

  lp2M2e Looking forward to reading more. Great article post.Much thanks again. Want more.

 154. 2014-08-02 00:22:43

 155. 2014-08-26 06:15:42

 156. 2014-10-06 18:13:14

 157. 2014-10-06 18:13:29

 158. 2014-10-07 02:18:40

  I do not even understand how I finished up here, however I believed this publish was once good. I don't realize who you might be however definitely you're going to a well-known blogger for those who are not already. Cheers!

 159. 2014-10-14 23:12:50

 160. 2014-10-15 12:33:10

 161. 2014-12-04 17:05:50

 162. 2014-12-11 06:31:28

 163. 2015-01-07 11:43:30

 164. 2015-01-11 08:40:00

 165. 2015-02-13 16:28:11

 166. 2015-02-21 15:24:46

 167. 2015-02-21 16:56:55

 168. 2015-05-04 01:38:00

 169. 2015-07-13 12:56:47

 170. 2015-07-17 07:34:56

 171. 2015-07-24 14:34:32

 172. 2015-08-05 22:19:42

 173. 2015-08-09 06:29:04

 174. 2015-08-10 01:58:09

 175. 2015-08-23 04:38:35

 176. 2015-09-22 17:14:57

 177. 2015-09-25 20:41:23

 178. 2015-09-30 13:17:50

 179. 2015-10-02 07:27:23

 180. 2015-10-24 20:30:07

 181. 2015-10-25 08:31:30

 182. 2015-10-30 10:05:59

 183. 2016-01-09 04:18:50

 184. 2016-02-05 03:56:30

 185. 2016-02-22 01:52:41

 186. 2016-04-12 18:48:12

 187. 2016-05-14 18:41:14

 188. 2016-05-20 21:03:07

 189. 2016-06-05 12:07:04

 190. 2016-08-06 04:42:29

 191. 2016-08-10 22:56:50

 192. 2016-08-11 06:21:24

 193. 2016-08-13 06:22:47

 194. 2016-08-17 16:31:25

 195. 2016-08-24 03:51:35

 196. 2016-10-01 05:12:58

 197. 2016-10-18 23:55:33

 198. 2016-10-28 03:32:52

 199. 2016-11-15 19:06:43

 200. 2016-12-11 17:46:03

 201. 2016-12-28 19:52:13

 202. 2016-12-28 20:09:40

 203. 2017-01-01 20:34:54

 204. 2017-01-22 02:48:27

 205. 2017-02-10 16:31:47

 206. 2017-02-25 21:03:13

 207. 2017-03-04 06:21:13

 208. 2017-03-11 07:48:03

  Yeah, right, Jake, and you are a a horribly bigoted jew to the core. The only reason Painatleisns are not being gassed is that Israel is a welfare state and that would not be good PR. The Nazi Germans at least paid for their own evil, Israel has goy Uncle Sam pay for their opponent racial erasure. Typical.

 209. 2017-03-11 07:48:06

 210. 2017-03-12 09:30:14

 211. 2017-03-15 01:24:57

 212. 2017-03-15 14:01:37

 213. 2017-05-20 22:35:10

 214. 2017-06-08 08:39:59

 215. 2017-06-08 08:42:34

 216. 2017-07-30 03:36:13

 217. 2017-07-30 04:05:09

 218. 2017-08-25 11:37:49

 219. 2017-09-09 00:01:21

 220. 2017-12-25 18:22:16

 221. 2018-01-25 12:32:18

 222. 2018-01-25 12:32:33

 223. 2018-01-25 12:32:53

 224. 2018-02-09 23:56:33

 225. 2018-02-09 23:56:34

 226. 2018-05-21 13:28:50

 227. john newmann2018-05-31 00:27:15

  GO09tT year and am anxious about switching to another platform. I have

 228. 2018-05-31 00:27:17

 229. mia pron khalifa2018-12-21 07:42:27

  aeDutz This is my first time visit at here and i am really impressed to read all at alone place.

 230. 2018-12-21 07:42:29

 231. 2018-12-21 11:13:20

 232. 2019-03-09 14:16:10

 233. 2019-03-25 13:20:23

 234. 2019-04-07 02:09:12

 235. suba me2019-04-22 15:28:50

  vPOqO6 Very good post! We are linking to this great post on our site. Keep up the good writing.

 236. 2019-04-22 15:28:52