Informacje prasowe

AAA

Ściana – Recykling Internetu – nowy projekt internetowy towarzyszący przygotowaniom do Europejskiego Kongresu Kultury.

Ruszył nowy projekt internetowy towarzyszący przygotowaniom do Europejskiego Kongresu Kultury – Ściana – Recykling Internetu. Ściana została zainspirowana istotą i zasobami Internetu, który w ostatnich latach stał się archiwum naszej cywilizacji. Ta gigantyczna baza danych przerasta nasze możliwości przyswajania informacji. Zygmunt Bauman, gość honorowy Kongresu, nazwał ją „ścianą wiedzy”. Jednak zamiast przysłowiowo ‘uderzać głową w mur’, można tę przestrzeń twórczo wykorzystać. Temu służy Ściana.

To kolaż obrazów - cytatów z innych stron internetowych. W ramach projektu zalogowany na stroniewww.culturecongress.eu użytkownik może stworzyć swój własny mix obrazów, zdjęć, grafik pochodzących z zasobów Internetu. Ma do dyspozycji 27 pustych pól. Każde z nich może zlinkować ze zdjęciem z wybranej strony internetowej. Zdjęcia można poddać obróbce: wyciąć, powiększyć, zmniejszyć, przesunąć i zestawić z innym obrazem. Kolaże są równie efemeryczne jak sama rzeczywistość wirtualna: użytkownik zdjęć nie kopiuje, a jedynie linkuje, więc jeśli znikną ze strony źródłowej, nie będzie ich również w kolażu użytkownika.

Ściany można tworzyć w dwóch kategoriach: konkursowej i w stylu wolnym. Konkursy będą ogłaszane co dwa tygodnie, aż do rozpoczęcia Kongresu, a ich tematy to tytuły paneli dyskusyjnych Europejskiego Kongresu Kultury. Zaczynamy od Masy kultury. Do wygrania dwupłytowe wydawnictwo DVD „Akcja Animacja. Filmy najnowsze”.

W „Stylu wolnym” nie stawiamy żadnych ograniczeń tematycznych (poza ujętymi w Regulaminie). Liczymy na inwencję i kreatywność użytkowników. Spośród zapisanych na stronie Kongresu prac, wybierzemy najoryginalniejszą pod względem formy i treści, a jej autora nagrodzimy akredytacją uczestnika Kongresu.

Więcej informacji na: www.culturecongress.eu/wall
 

„Kultura w płynnej nowoczesności” – najnowsza książka profesora Zygmunta Baumana na Warszawskich Targach Książki (12-15 maja 2011, Pałac Kultury i Nauki w Warszawie)


12 maja ukaże się najnowsza książka profesora Zygmunta Baumana „Kultura w płynnej nowoczesności”. Publikacja, powstała z okazji Europejskiego Kongresu Kultury organizowanego przez Narodowy Instytut Audiowizualny we Wrocławiu, wyznaczy ramy intelektualnej debaty, stając się punktem wyjścia do rozważań o kondycji i przyszłości współczesnej kultury.

Zygmunt Bauman, jeden z najważniejszych twórców koncepcji ponowoczesności i najbardziej wpływowych myślicieli społecznych na świecie, w swojej książce sięga do genezy pojęcia „kultura”, analizując procesy, którym podlegała w przeszłości i podlega obecnie, wskazując na zagrożenia i szanse jej rozwoju w przyszłości. Ponadto wyjaśnia, jak współczesną kulturę determinują tempo zmian zachodzących w otaczającej nas rzeczywistości – zwłaszcza mechanizmy wolnego rynku, sytuacja gospodarcza i postępujący proces globalizacji, a przede wszystkim kompulsywna i obsesyjna „modernizacja”. Profesor stwierdza: Kultura składa się dziś z ofert, nie nakazów; z propozycji, a nie norm. Nie posiada „ludu” do oświecania i uszlachetniania; posiada natomiast klientów do uwodzenia. Uwodzenie, w odróżnieniu od oświecenia czy uszlachetnienia, nie jest zadaniem do jednorazowego, raz-na-zawsze spełnienia, lecz niekończącą się czynnością. Funkcją kultury nie jest zaspokajanie istniejących potrzeb, ale stwarzanie nowych. Jej troską naczelną jest zapobieganie satysfakcji, która nie pozostawiłaby miejsca dla dalszych, nowych i jeszcze niezaspokojonych pożądań i zachcianek.

Jak pisze we wstępie redaktor wydawnictwa, Paweł Goźliński: „Kultura w płynnej nowoczesności” jest wezwaniem do rewolucji na temat naszych wyobrażeń, zrutynizowanych interpretacji, które zamiast zbliżać nas do istoty kulturowego procesu (jesteśmy naraz „sprawcami” i„ofiarami”), zaciemniają nam jego obraz. Wezwaniem radykalnym, domagającym się nie tylko nowych kulturowych wizji, ale też pełnego w nie zaangażowania. Dlatego czytanie Baumana nie jest bezpieczną konsumpcją kolejnych idei. Jest zobowiązaniem. Jeśli więc woli ktoś pozostać na bezpiecznej pozycji zdystansowanego „krytyka kultury”, nie dla niego jest „Kultura w płynnej nowoczesności”. To książka performance. Książka, która działa.

Wydawnictwo zostało wzbogacone o film „Miłość, Europa, świat Zygmunta Baumana” autorstwa Krzysztofa Rzączyńskiego. Zarówno książka, jak i film powstały w ramach Krajowego Programu Kulturalnego Polskiej Prezydencji 2011, którego organizatorami są Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowy Instytut Audiowizualny.

W Polsce książka ukazuje się nakładem Narodowego Instytutu Audiowizualnego i Agora S.A.
Angielskojęzyczna wersja ukaże się w Wielkiej Brytanii 10 czerwca nakładem wydawnictwa Polity Press.

----------------------------------------------------------
Podczas targów książka profesora Zygmunta Baumana dostępna będzie przedpremierowo na stoisku Wydawnictwa AGORA S.A. nr A120 w Sali Marmurowej.
Warszawskie Targi Książki, 12-15 maja 2011, Pałac Kultury i Nauki w Warszawie
Godziny otwarcia targów: czwartek, godz. 10.00-18.00, piątek, godz. 10.00-19.00, sobota, 10.00- 19.00, niedziela, 10.00-17.00
Od 17 maja książka pojawi się już w Empikach, salonach prasowych sieci Ruch i Kolporter, w sklepach internetowych Kulturalnysklep.pl i Merlin.pl, kawiarniach Gazeta Cafe, oraz w wybranych księgarniach w całej Polsce.
 

Warsztat dla organizacji pozarządowych przygotowujący do Europejskiego Kongresu Kultury
 

W sobotę, 7 maja odbędzie się warsztat dla przedstawicieli społeczno-kulturalnych organizacji pozarządowych w Polsce. Tematem warsztatu jest „Mobilizowanie animatorów zmian kulturalnych: wzmacnianie międzynarodowej współpracy. Przykłady z sąsiedztwa Unii Europejskiej – Ukraina i Mołdawia”. Jest to kolejny z cyklu warsztatów organizowanych przez Narodowy Instytut Audiowizualny, który przygotowuje do dyskusji w ramach Europejskiego Kongresu Kultury we Wrocławiu, 8 - 11 września 2011.

Podczas warsztatów przedstawione zostaną tematy istotne z perspektywy trzeciego sektora i społeczeństw obywatelskich, w tym możliwości ponadnarodowej współpracy kulturalnej pomiędzy państwami UE i krajami spoza Wspólnoty. Celem zajęć jest wypracowanie metod niwelowania barier istniejących między działaczami kultury z Polski i z państw sąsiadujących z Unią Europejską, w szczególności z Ukrainy. Do prowadzenia warsztatów zaproszeni zostali eksperci, którzy zarówno posiadają doświadczenie w działaniach w sektorze pozarządowym, jak również są autorytetami w dziedzinie kultury na europejskich uczelniach i w instytutach kultury.

Warsztaty poprowadzą: Tsveta Andreeva z Europejskiej Fundacji Kultury (European Cultural Foundation, Amsterdam, www.eurocult.org), specjalistka w zakresie orędownictwa (advocacy), rozwoju polityki kulturalnej i zarządzania w kulturze, oraz Oleksandr Butsenko, dyrektor Centrum Rozwoju – Demokracja poprzez Kulturę (Kijów), doradca w Radzie Najwyższej (ukraiński parlament) i Ukraińskim Komitecie Kultury, członek Europejskiego Parlamentu Kultury, ekspert pracujący dla projektu Compendium of Cultural Policies and Trends in Europe (www.culturalpolicies.net), inicjator rządowych programów powiązanych z trzecim sektorem i przemysłami kreatywnymi (creative industries) oraz międzynarodowych projektów rozwoju kultury w społecznościach lokalnych.

7 maja 2011 (sobota) w godzinach 10-16, w siedzibie Narodowego Instytutu Audiowizualnego przy ul. Wałbrzyskiej 3/5 w Warszawie.

Warsztaty odbędą się w języku angielskim i są bezpłatne. Narodowy Instytut Audiowizualny oferuje również pokrycie kosztów podróży do Warszawy oraz obiad w przerwie warsztatów. Zapisy przyjmowane są do 4 maja 2011, pod adresem: warsztaty@nina.gov.pl. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji o dyskusjach w ramach Europejskiego Kongresu Kultury: www.culturecongress.eu/themes

www.culturecongress.eu/ngo/ngo_workshop_andreeva_butsenko

Kontakt dla prasy

Rzecznik prasowy: Agnieszka Wolak
T. 48 22 380 49 75
E-mail: agnieszka.wolak@nina.gov.pl

Materiały graficzne, audiowizualne oraz informacja prasowa w wersji elektronicznej dostępne są na ftp.nina.gov.pl, login: prasa i hasło: ninapress.
 

Europejski Kongres Kultury, 8 – 11 września 2011, Wrocław
4 dni − 100 interdyscyplinarnych spotkań i projektów, 300 nazwisk mistrzów i alternatywnych twórców, ponad 90 tysięcy metrów kwadratowych
Europejski Kongres Kultury – uwaga na kulturę!

Jednym z najważniejszych wydarzeń polskiej Prezydencji 2011 będzie Europejski Kongres Kultury, który odbędzie się w dniach 8 – 11 września 2011 w wyjątkowym miejscu i mieście. Wrocław, od lat jedno z najbardziej aktywnych kulturalnie europejskich miast, pretendujące do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016, będzie gospodarzem Kongresu.
Pobierz plik z informacją prasową

Krajowy Program Kulturalny Polskiej Prezydencji 2011 – uwaga na kulturę!
1 lipca – 31 grudnia

Ponad 1000 projektów artystycznych, 170 organizacji partnerskich, 60 wydarzeń cyklicznych prezentowanych w ramach przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej.

Pobierz plik z informacją prasową (Krajowy Program Kulturalny Polskiej Prezydencji 2011, pdf, 487kb)

Pobierz plik z informacją prasową (Krajowy Program Kulturalny Polskiej Prezydencji 2011 - Rekomendacje, pdf, 350kb)

Rzecznik Prasowy

Agnieszka Wolak
agnieszka.wolak@nina.gov.pl
(+48 22) 380 49 89

Narodowy Instytut Audiowizualny

ul. Wałbrzyska 3/5
02-739 Warszawa
tel.: 022 380 49 00
fax: 022 380 49 01
sekretariat@nina.gov.pl

odsłuchaj zawartość strony wersja do druku