Regulamin dla akredytowanych dziennikarzy FOTO/TV podczas Europejskiego Kongresu Kultury

AAA

Zasady fotografowania i rejestrowania (audio i audio-video) dla akredytowanych dziennikarzy telewizyjnych, radiowych i fotoreporterów podczas wydarzeń Europejskiego Kongresu Kultury.

Szanowni Państwo,
Akredytowanych dziennikarzy radiowych, telewizyjnych i fotoreporterów uprzejmie prosimy o zapoznanie się z zasadami fotografowania i rejestrowania (audio i audio-video), obowiązującymi podczas wydarzeń Europejskiego Kongresu Kultury we Wrocławiu.

Przypominamy, że zarówno podczas uroczystej inauguracji jak również oficjalnego zamknięcia Europejskiego Kongresu Kultury oraz wszelkich pozostałych wydarzeń Kongresu zabronione jest fotografowanie z użyciem fleszy. Bardzo prosimy o dokumentowanie wydarzeń Kongresu w sposób, który nie będzie zakłócał organizacji poszczególnych projektów, pracy artystów oraz udziału publiczności w wydarzeniach

08.09 godz. 17.00
Inauguracja Europejskiego Kongresu Kultury i wykład Profesora Zygmunta Baumana

Wstęp wyłącznie za akredytacjami. Ze względu na wzmożone procedury bezpieczeństwa przedstawiciele mediów proszeni są o przybycie najpóźniej do 15:30.
Inauguracja (30’) - jest wydarzeniem o zasadniczym znaczeniu społecznym, dostępnym dla wszystkich mediów. Możliwość pobrania sygnału z transmisji, którego wyłącznym nadawcą jest TVP jako oficjalny Narodowy Nadawca (Host Broadcaster), do wykorzystania wyłącznie w celach niekomercyjnych.

Wykład Profesora Baumana (60’) jest wydarzeniem budzącym istotne zainteresowanie społeczne, do którego transmisji w całości prawo posiada na zasadzie wyłączności HB. Dziennikarze radiowi i telewizyjni w ramach akredytacji mogą:
a) pobrać sygnał z transmisji, którego wyłącznym nadawcą jest TVP jako oficjalny Narodowy Nadawca (Host Broadcaster), do wykorzystania wyłącznie w celach niekomercyjnych,

b) nadawać fragmenty sygnału o łącznej długości 90 sec. w ciągu 24 h w audycjach informacyjnych 3-krotnie w postaci krótkiej informacji o wydarzeniu z podaniem źródła sygnału,

c) sporządzić własne sprawozdanie z wydarzenia z fragmentów o łącznej długości do 90 s. do nadania na zasadach określonych w pkt b)

wystawa/instalacja
Wege zur Behandlung von Schmerzen (instalacja Mirosława Bałki, wernisaż) Możliwość rejestrowania i wykorzystania do emisji na kraj i zagranicę do 3 minut nagranego materiału.

Jutro nie umiera nigdy (wystawa) Możliwość rejestrowania i wykorzystania do emisji na kraj i zagranicę do 3 minut rejestrowanego materiału.

10x10 (wystawa) Możliwość rejestrowania i wykorzystania do emisji na kraj i zagranicę zgodnie z następującymi wytycznymi:

Wolfgang Prinz i Michel El-Gholam - (duet artystyczny Prinz-Gholam) Brak możliwości rejestrowania pracy (video oraz performance).

Ján Mančuška – Możliwość fotografowania i wykorzystania do emisji na kraj i zagranicę wyłącznie z zamieszczeniem podpisu „Dzięki uprzejmości...": “Courtesy: Kontakt - The Art Collection of Erste Group”.

Teaching to walk (praca Cezarego Bodzianowskiego i Romana Ondáka) Brak możliwości rejestrowania pracy.

koncert/sound art
Future Perfect (instalacja multimedialna Briana Eno, 60’) Możliwość rejestrowania i wykorzystania do emisji na kraj i zagranicę do 3 minut rejestrowanego materiału.

Scary Monsters and Super Creeps (cykl koncertów programowanych przez Artura Rojka) Możliwość rejestrowania i wykorzystania do emisji na kraj i zagranicę 3 pierwszych utworów każdego koncertu.

Krzysztof Penderecki & Jonny Greenwood (90’ koncert) Możliwość rejestrowania i wykorzystania do emisji na kraj i zagranicę pierwszych 3 minut występu Krzysztofa Pendereckiego.

Krzysztof Penderecki & Aphex Twin (90’ koncert) Nie ma możliwości rejestrowania wydarzenia.

Kino Dźwięku – (cykl słuchowisk w Wytwórni Filmów Fabularnych) Nie ma możliwości rejestrowania wydarzenia.

Debaty EKK
Możliwość rejestrowania i wykorzystania do emisji na kraj i zagranicę pierwszych 15 minut każdej debaty.

Lunch z… – wydarzenie zamknięte dla dziennikarzy telewizyjnych, radiowych oraz fotoreporterów.

teatr/performance

Each One and Everybody (plenerowe widowisko pirotechniczne Groupe F) Możliwość rejestrowania i wykorzystania do emisji na kraj i zagranicę do 3 minut rejestrowanego materiału.

European Green Card Lottery (performace) Możliwość rejestrowania i wykorzystania do emisji na kraj i zagranicę do 3 minut rejestrowanego materiału.

1973 (90’ spektakl Massimo Furlana) Możliwość rejestrowania i wykorzystania do emisji na kraj i zagranicę do 3 minut rejestrowanego materiału.

Tęczowa Trybuna 2012 (195’ spektakl Moniki Strzępki i Pawła Demirskiego). Możliwość rejestrowania jedynie po kontakcie z koordynatorem programu performatywnego Trickster 2011.

Poczekalnia 0. (spektakl Krystiana Lupy) Możliwość rejestrowania jedynie po kontakcie z koordynatorem programu performatywnego Trickster 2011.

Film/projekcja

Funny Games EU (cykl filmowy przygotowany przez Stowarzyszenie NH) Podczas projekcji obowiązuje zakaz rejestrowania. Fragmenty pokazywanych filmów dostępne są na nośnikach typu „beta” u organizatora, do wykorzystania w celach niekomercyjnych.

Debaty w ramach inicjatywy A Soul for Europe - Udział mediów możliwy wyłącznie na podstawie osobnego zaproszenia, wówczas istnieje możliwość krótkich sprawozdań.

11 września, godz. 12.00
Uroczyste zamknięcie Kongresu


Wstęp wyłącznie za akredytacjami. Zamknięcie Kongresu jest wydarzeniem o zasadniczym znaczeniu społecznym, dostępnym dla wszystkich mediów. Możliwość pobrania sygnału z transmisji, którego wyłącznym nadawcą jest TVP jako oficjalny Narodowy Nadawca (Host Broadcaster), do wykorzystania wyłącznie w celach niekomercyjnych.  

Dziennikarze radiowi i telewizyjni w ramach akredytacji mogą:

  • pobrać sygnał z transmisji, którego wyłącznym nadawcą jest TVP jako oficjalny Narodowy Nadawca (Host Broadcaster), do wykorzystania wyłącznie w celach niekomercyjnych.

Wszystkie pozostałe wydarzenia EKK są objęte prawem do krótkich sprawozdań – do 90 s. dla celów informacyjnych.

odsłuchaj zawartość strony wersja do druku