Rozpoczął się Europejski Kongres Kultury we Wrocławiu

AAA

Oficjalnie rozpoczął się Europejski Kongres Kultury we Wrocławiu – jedno z najważniejszych wydarzeń Krajowego Programu Kulturalnego Polskiej Prezydencji.
W uroczystym otwarciu Kongresu udział wzięli przedstawiciele najwyższych władz rządowych i instytucji europejskich. Inauguracyjny wykład wygłosił prof. Zygmunt Bauman.


W inauguracji Europejskiego Kongresu Kultury we wrocławskiej Hali Stulecia wzięli udział: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek, Marszałek Sejmu Grzegorz Schetyna, Komisarz Unii Europejskiej ds. Edukacji, Kultury, Wielojęzyczności i Młodzieży Androulla Vassiliou, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski, Prezydent Miasta Wrocławia Rafał Dutkiewicz, Dyrektor Narodowego Instytutu Audiowizualnego Michał Merczyński. Wszyscy podkreślali wagę kultury w procesie rozwoju cywilizacyjnego Europy. Komisarz Unii Europejskiej ds. Edukacji, Kultury, Wielojęzyczności i Młodzieży Androulla Vassiliou wyraziła uznanie dla kształtu programu kulturalnego polskiego przewodnictwa w Radzie UE, nazywając go jednym z najambitniejszych w historii prezydencji. Kultura to najważniejszy kapitał Europy - podkreślił Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Bogdan Zdrojewski oficjalnie otwierając Europejski Kongres Kultury.

Podczas inauguracyjnego wykładu profesor Zygmunt Bauman rozważał przyszłość wspólnoty europejskiej – rozumianej jako zjawisko polityczne, geograficzne i kulturowe. Odwołując się do słów Gadamera „Żyć z Innym, żyć jako Inny Innego, oto fundamentalne zadanie człowieka” podkreślał szczególne dla Europy – bogate, choć niejednokrotnie trudne –doświadczenie życia z Innymi. Zygmunt Bauman wskazywał, że obecnie „Inny” w Europie jest często sąsiadem z naprzeciwka, z którym należy podjąć dialog. Przyszłość polityczna Europy zależy od losu kultury – mówił. Współczesny świat widziany z lotu ptaka, zdaje się dziś być archipelagiem diaspor, wielowarstwową rzeczywistością splecioną z różnych tożsamości, doświadczeń i tradycji. Tym ważniejsza jest więc redefinicja tożsamości Europejskiej i otwarcie się na jej płynność. Zygmunt Bauman zakończył wykład stwierdzeniem: „Czas najwyższy zastanowić się czy przeszłość geograficzna Centralnej Europy nie jest przyszłością europejskiej kultury”.

Profesor Zygmunt Bauman towarzyszy pracom nad Kongresem niemal od samego początku.
Z inicjatywy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego specjalnie na Kongres napisał książkę o narodzinach i rozwoju pojęcia kultury, a także o możliwych kierunkach jej ewolucji w przyszłości. „Kultura w płynnej nowoczesności” ukazała się wiosną tego roku w Polsce i Wielkiej Brytanii. Publikacja wyznacza intelektualne ramy Kongresu.

Zapis wykładu dostępny będzie na stronie www.culturecongress.eu

Więcej informacji o Kongresie na: www.culturecongress.eu
Kontakt dla Mediów:
Agnieszka Wolak, rzecznik prasowy Narodowego Instytutu Audiowizualnego,
T. +48 22 380 49 75
M. 0503 099 013
E-mail: agnieszka.wolak@nina.gov.pl

odsłuchaj zawartość strony wersja do druku