Art for Social Change – zwycięskie projekty konkursu dla organizacji pozarządowych

AAA

Podczas Europejskiego Kongresu Kultury, organizowanego we Wrocławiu między 8-11 września, zrealizowanych zostanie osiem projektów wyłonionych w konkursie Art for Social Change, przeprowadzonego przez Narodowy Instytut Audiowizualny dla organizacji pozarządowych z Polski i zagranicy.

Narodowy Instytut Audiowizualny zaprosił organizacje pozarządowe z Polski i z zagranicy do udziału w konkursie Sztuka dla zmiany społecznej. Projekty mogły mieć dowolną formę artystyczną, ale musiały stanowić wzór dobrych praktyk w zakresie sztuki traktowanej jako narzędzie społecznej zmiany. Zwycięskie inicjatywy zostaną zrealizowane w czasie Europejskiego Kongresu Kultury. Wszystkie są otwarte dla publiczności.

Radio Ryba to cykl audycji poświęconych wydarzeniom Kongresu przygotowany wspólnie przez dziennika¬rzy białoruskiej redakcji Polskiego Radia dla Zagranicy oraz internetowego Radia Ryba z Bia¬łorusi. Audycje dostępne będą w Internecie na stronach: www.radyjo.net, www.radioryba.com, www.culturecongress.eu, a część z nich również na antenie Polskiego Radia dla Zagranicy, docierającego bezpośrednio do mieszkańców Białorusi.
Koordynator projektu: Wojciech Załuski
Realizacja: Centrum Kultury Revers z Krakowa, Next Stop-New Life


House of change jest projektem realizowanym przez Krytykę Polityczną i Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego, obejmującym różne dziedziny sztuki. Składa się z rozmaitych wydarzeń artystycznych: nieformalnych spotkań, dyskusji, przedstawień oraz koncertu. Wszystkie z nich odbywać się będą w willi rodziny Dzieduszyckich, która przez lata była miejscem spotkać intelektualistów i artystów. Otwierając ją dla widzów i dla grona najbardziej znanych i społecznie zaangażowanych współczesnych artystów, realizatorzy projektu podejmą próbę rekonstrukcji i dekonstrukcji historii tego miejsca. Projekt będzie wspólnym działaniem nowego pokolenia artystów, które wierzy, że zmiana jest możliwa i pragnie ukazać, w jaki sposób sztuka może brać udział w historii.
Podprojekty House of change będą realizowane w Willi Dzieduszyckich między 8-11 września. Szczegółowy program dostępny na www.culturecongress.eu.

W ramach projektu Art training artyści z Polski i Ukrainy - Nikita Kadan, Zhanna Kadyrova, Anna Ostoya i Janek Simon przygotowali grę miejską, polegającą na podążaniu śladami instrukcji w formie plakatów i pocztówek umieszczonych w przestrzeni publicznej Wrocławia. Projekt podejmuje temat wpływu sztuki na rzeczywistość w kontekście przestrzeni miejskiej, rozumianej jako dobro wspólne, obszar współdziałania obywateli.
Kuratorka: Beata Seweryn
Realizacja: Fundacja Splot (Kraków) we współpracy z ukraińską fundacją Alternative Visual Studies (Kijów) oraz Fundacją Sztuka dla Sztuki (Kraków)

Wrocławskie cukiernie w trakcie trwania Kongresu pakować będą ciastka w papier zaprojektowany przez młodych artystów, m.in. przez Agnieszkę Grodzińską, Jakuba Czyszczonia i Piotra Łakomego. Realizatorzy projektu Osłodź sobie kulturę zamiast na dyskusje, wykłady, wystawy, panele i prelekcje, w których skończona jest liczba uczestników, a liczba miejsc ograniczona zaproszą do czynności mało intelektualnej, a zmysłowej.
Kuratorka: Marika Zamojska
Realizacja: Stowarzyszenie Starter

Teatr Tańca Dawka Energii w swoim najnowszym spektaklu Nogi podejmie temat relacji międzypokoleniowych zmieniających się w miarę upływu czasu. Teatr we wspólnej, twórczej pracy łączy osoby z różnych grup społecznych, o różnych zdolnościach i możliwościach. W ramach projektu odbędzie się także performans niespodzianka Crazy Dance.
Realizacja: Stowarzyszenie Radość Życia
Spektakl Nogi odbędzie się 11 września w Sali teatralnej Wytwórni Filmów Fabularnych W1 o godz. 16.30. Performance Crazy Dance odbędzie się 11 września o godz. 15.00 w Pawilonie Akredytacyjnym PA.

W szufladzie to 30 minutowy spektakl Teatru Poddańczego, przygotowany z myślą o najmłodszych widzach. Dzieci od 0 do 3 lat zostają wprowadzone w świat teatru opowiadaniem o magicznej linii, oddzielającej „Tu” i „Tam” – świat realny i sceniczny. W tajemniczych komódkach i szufladach, z których zbudowana jest scenografia, ukrywają się żywioły. To one są bohaterami opowieści. Dzieci poznają je poprzez zabawę – w układanie słów, wydobywanie dźwięków z przedmiotów, grę rytmami. Chętnie włączają się w tworzenie świata na scenie, naśladując aktorów.
Spektakl odbędzie się 11 września o godz. 10.00 w Sali teatralnej Wytwórni Filmów Fabularnych W1.

Pamięć i zapomnienie jest interdyscyplinarnym projektem zorientowanym na dyskusję wokół tematów poruszonych w filmie Jugów. Pamięć i zapomnienie. Opowieści przesiedlonych kobiet. Film jest efektem pracy osiemnastu kobiet z Polski, Niemiec i Ukrainy, reprezentujących różne dyscypliny uniwersyteckie – historię, antropologię, filozofię, filologię, socjologię, które w lipcu 2010 roku przeprowadziły wywiady narra¬cyjne z najstarszymi mieszkankami wsi Jugów w Górach Sowich, pamiętającymi czasy przesie¬dleń po II wojnie światowej. Głównym zamierzeniem realizatorek było poznanie mało w Polsce znanego rozdziału historii powojennej trzech sąsiadujących ze sobą krajów oraz związanych z nią losów kobiet. Spotkanie rozpocznie performance Wytnij-wklej, przygotowany przez młode tancerki i choreografki: Magdalenę Przybysz, Barbarę Bujakowską i Paulinę Wysocką. Po projekcji filmu inicjatorki projektu, Alina Doboszewska i Sławomira Walczewska, poprowadzą dyskusję z udziałem zaproszonych gości, m.in. Olgi Tokarczuk (Polska), Roswithy Schieb (Niemcy) oraz Marii Matios (Ukraina).
Realizacja: Fundacja Kobieca eFKa.
Projekt rozpocznie się 11 września o godz. 12.00 w Pawilonie Czterech Kopuł K3 K4.

Cykl warsztatów dotyczących sztuki słuchania, transmisji dźwięku, zagadnień związanych z muzyką eksperymentalną i tradycyjną oraz koncert muzyki eksperymentalnej
i improwizowanej zrealizowany zostanie pod nazwą Sound education and social change. Projekt na¬wiąże do wcześniejszej realizacji – Tiru Riru – dźwiękowa podróż do tradycji i awangardy, w której wzięły udział dzieci z rodzin społecznie wykluczonych.
Kurator: Jarosław Grzesica
Realizacja: Fundacja Sztuka i Technologia
Warsztaty odbędą się 10 września o godz. 10.00 w Sali Warsztatowej Wytwórni Filmów Fabularnych W4 w 4 sesjach po 90 min.

Więcej informacji: www.culturecongress.eu oraz www.uwaganakulture.pl
Informacja prasowa w wersji elektronicznej oraz materiały graficzne dostępne na:
ftp://ftp.nina.gov.pl
login: prasa
hasło: ninapress

odsłuchaj zawartość strony wersja do druku