tematy / Kultura z odzysku

Kultura z odzysku jak przetwarza się idee w sztuce

moderator: Annette Gerlach
uczestnicy: Stefan Kaegi / Santiago Cirugeda / Aneta Szyłak

Idea recyklingu nie ominęła świata kultury. Obejmuje cytaty z istniejących doktryn, dzieł czy form, reinterpretację zjawisk i wszelkich artefaktów oraz ich kontestację. Z kulturowym recyklingiem wiąże się wszechobecne poczucie, że „wszystko już było”, a to co nowe powstaje na gruncie dzieł już wymyślonych, zrealizowanych i skomentowanych.

Jednym z celów przetwarzania i łączenia w sztuce często przeciwstawnych elementów jest chęć ich powtórnego wyzyskania, odczytania w nowym kontekście. To domena sztuki zaangażowanej, krytycznie odnoszącej się do sytuacji społeczno-politycznej. Bywa jednak, że wykorzystanie istniejącego dzieła jest po prostu łatwym wybiegiem, maskującym brak inwencji autora i nostalgię za czasami, gdy tworzenie miało „fundamentalny sens”.

Czym jest dziś oryginał i jak odróżnić przetwarzanie twórcze od jałowego?

Podczas dyskusji chcielibyśmy zastanowić się nad fenomenem zjawiska remiksu w kontekście reaktywacji kanonów i spuścizny mistrzów, a także nad aktualnością słynnej tezy Rolanda Barthesa o „śmierci autora“ oraz do jakiego stopnia intertekstualność stała się normą, a odbiorca współtwórcą dzieła.