idea / prezydencja

Do dzieła!

Narodowy Instytut Audiowizualny przygotowuje program, którego głównym przesłaniem jest potencjał kultury jako narzędzie zmiany społecznej.

Od 1 lipca do 31 grudnia 2011 roku Polska będzie przewodniczyć pracom Rady Unii Europejskiej. Prezydencja, oprócz wymiaru ściśle politycznego, jest także okazją do budowania wizerunku państwa, które ją sprawuje. W działaniach promujących Polskę w Unii Europejskiej od lat ważną rolę odgrywa kultura, dlatego w przygotowania do pierwszej polskiej prezydencji zostały zaangażowane instytucje oraz niezależne organizacje działające w obszarze kultury. Narodowemu Instytutowi Audiowizualnemu, decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, powierzono koncepcję i realizację Krajowego Programu Kulturalnego Polskiej Prezydencji, Instytutowi Adama Mickiewicza – koncepcję i realizację wydarzeń kulturalnych, które odbędą się za granicą.

Narodowy Instytut Audiowizualny przygotowuje program, którego głównym przesłaniem jest – zgodnie z wnioskami raportu Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów „Polska 2030” – potencjał kultury jako narzędzia zmiany społecznej. Akcentuje rolę sztuki w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego i kreatywności nie tylko w obszarze kultury, ale także w dziedzinach pozornie odległych, takich jak ekonomia czy przemysł. Chcemy podkreślić aktywny udział w tych procesach organizacji pozarządowych i oddolnych inicjatyw kulturalnych oraz podjąć temat Partnerstwa Wschodniego.